Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

14. desember 2018

På leting etter "de gode hjelperne" i Norge

Da har vi fullført vårt første prosjekt som forskningsassistenter ved Universitetet i Agder. Vi har hatt gleden av å bistå PhD-stipendiaten June Fylkesnes som skal forske på “citizen initiatives for global solidartity”; små, private, personlige utviklings- og humanitære hjelpeinitiativ som har utspring i Norge. Oppgaven vår har vært å lete fram primærdata om denne typen initiativ gjennom “online research”. Ved hjelp av ulike registere og søkearena har vi funnet kontaktinformasjon til initiativ som faller innenfor dette feltet og loggført nødvendige data.

14. desember 2018

School-In

Nå på senhøsten er vi tre studenter som har fått være med på å transkribere og kodere ulike intervjuer fra dialogcafeer og refleksjonssirkler i forskningsprosjektet «School-In». Forskningsprosjektet har rettet fokuset på hvordan lærerne senker sine forventinger til ulike grupper elever. Disse forventingene er dermed med på hindre utviklingen av skolens kollektive ansvar for elevers læring.

13. desember 2018

OZERO SCHOOL og eksperimenterende kunstpedagogikk: Om å dokumentere og ko-produsere et kunstprosjekt.

I september 2018 fikk jeg mulighet til å være med på kunstprosjektet OZERO SCHOOL i regi av kunstnernettverket R a k e t a samt med deltakere fra Moskva (Russland). Samtidig var jeg med på et forskningsprosjekt som ble ledet av Anna Svingen-Austestad, førsteamanuensis ved Fakultet for Kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder.

13. desember 2018

The attitudes, potentials, and limitations of highly-skilled migrants

With its high salaries and proximity to Europe, southern Norway will continue to attract highly-skilled migrants so it is vital to understand their skills and experiences.

10. desember 2018

Condition Monitoring and Fault Diagnosis Applications

The objective of this project was to develop a complete 3D CAD model of an electric powertrain which should be used later on for FEM-based fault diagnosis applications. 

10. desember 2018

LifeLab Mat og helse

Høsten 2018 har vi deltatt i et prosjekt hvor vi har vært med på å utvikle en LifeLab i faget Mat og Helse. Formålet med prosjektet er å utvikle et forskningsbasert undervisningsopplegg som skal øke både interesse og kunnskaper omkring temaet matvalg hos elevene.

10. desember 2018

Togetherness - Vibrant Matter Collective

Gjennom min deltakelse i Togetherness - Vibrant Matter Collective har jeg igjen blitt påmint om viktigheten av å lytte, og også oppdaget nye måter å gjøre det på. Prosjektet reiser også mange etiske og filosofiske problemstillinger som jeg tar med meg videre inn i de musikalske FoU-oppgavene som ligger foran meg.

10. desember 2018

Opplæring i bærbar oksygenkonsentrator

Forskingsprosjektet vi skal ta del i kommende vår ønsker å undersøke hvor mye energiforbruk som kreves når 10 elever transporterer seg hjemmefra til skolen på ulike selvvalgte transportmidler, og erfaringer rundt valg av ulike typer transportmidler hos norske ungdomsskoleelever. Hvilestoffskiftet og testing av fysisk form kan også bli aktuelt, da det har betydning for intensiteten under testingen.

10. desember 2018

Musikk ved klang

Jeg fikk i høst vært med på et av doktorgradsstipendiat Bjørn Charles sine prosjekter. Her skulle et stykke musikk skulle spilles inn med symfoni-orkesteret i Kristiansand.

10. desember 2018

Triatlet- selv om halvveis til hundre

Våren 2018 ble jeg spurt om å delta i et samarbeidsprosjekt mellom UiA, Norges Triatlonforbund, Kristiansand Triatlon og TriQuart. Prosjektet skulle rekruttere godt voksne menn og kvinner (over 55 år) som skulle gjennomføre en tre måneders treningsintervensjon med tre treninger i uka med fokus på svømming, sykling og løping. I tillegg til treningsøktene ble det gikk veiledning om sportsernæring og psykologisk stress relatert til trening.

10. desember 2018

Lille Europa og dets håp for fremtiden

Det er ganske interessant å se tilbake på og reflektere over hva som faktisk skjedde. Kanskje jeg er veldig selvsikker på faget mitt? Eller kanskje bare fordi jeg er fra Norge? Og er et produkt av vår kultur, med ytringsfrihet?

10. desember 2018

Creating a Graphical User Interface for KriseSIM

My task in this project was to design a Graphical User Interface (GUI) for the KriseSIM tool using Adobe Illustrator. The main goal were to design elements for players so that they can select resources, show and hide notifications, weather information elements, and more.

10. desember 2018

Opplevelser av skam: en narrativ tilnærming til islamistisk radikalisering

Forskning på radikalisering og ekstremisme har fremdeles mange ubesvarte spørsmål og behovet for videre forskning har blitt understreket. Blikket vendes særlig mot rollen til de emosjonelle faktorene, som kan være med på å øke forståelsen av dette fenomenet. Jeg har deltatt i et prosjekt som belyser de personlige historiene til tidligere islamistiske radikaliserte personer. Skammens rolle har vist seg å være en sentral del av deres forståelse av egen radikaliseringsprosess.

10. desember 2018

Blogginnlegg om forskningsprosjektet; Evaluering av barnevernets tiltaksavdeling i Kristiansand

Hvor mange barn og unge oppnår ønskede målsettinger i løpet av sin tid i tiltaksavdelingen og hva kan se ut til å påvirke om de oppnår disse eller ikke?

Dette har jeg vært så heldig å få vært med å sett på gjennom arbeid i et forskningsprosjekt sammen med Sivert Skålvoll Urstad. Prosjektet er initiert fra Kristiansand kommune og er et Barnevern praxis sør prosjekt.

10. desember 2018

Fløytestudenter og fløytelærere i kunstnerisk utviklingsarbeid

Vi, Det norske fløyteensemble (UiA) med fløytestudenter og fløytelærere ved institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, deltok i august 2018 med 2 konserter under International Flute Convention i regi av amerikanske National Flute Association. Forberedelsene til konsertene pågikk gjennom et halvt år med workshops, seminarer og prøver. Som en siste oppkjøring hadde vi 6 fulle prøvedager i Oslo med intens øving og egen konsert på Kulturhuset.

10. desember 2018

Fra avhandling til bok

Hvilke ideologier, hensyn og interesser virket styrende for oversettelsen av kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser fra 1959–2011? Dette var problemstilling i doktorgradsavhandlingen «Bibelselskapets kristologi: Ideologi og oversettelse», som førsteamanuensis Morten Beckmann disputerte på i 2017. Høsten 2018 har jeg arbeidet som vitenskapelig assistent i Beckmanns prosjekt for å gjøre avhandlingen til bok.

10. desember 2018

Condition monitoring of rolling element bearings

Operation of a test rig for axial rolling element bearings subject to abrasive wear and data collection using vibration and acoustic emission acquisition systems. 

10. desember 2018

DIFFERENTIATED DISINTEGRATION: A COMPARATIVE PERSPECTIVE.

Our role in this study was to d o a literature search for cases where regional disintegration has occured in Regional Organisiations like the European Union, the African Union, MERCOSUR, the Arab League, the Andean Community, and others.

Kontakt

Webredaksjonen