Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

06. juni 2017

Dataset on the Microfinance Industry

Rating assessments of microfinance institutions are claimed to measure a combination of creditworthiness, trustworthiness and excellence in microfinance. “Beisland and Mersland”.

In our opinion, it is crucial that rating agencies progress in the development of social ratings, as a complement of financial ratings. In a whole, they both streamline the activities of microfinance institutions towards their mission of reducing poverty and hence mars mission drift.

01. juni 2017

Forskningsassistenter for School-In – prosjektet

Våren 2017 deltok vi i Forskningsprosjektet School-In, som er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur. Forskningsprosjektet pågår i perioden 2017-2020, og er initiert av Agder-kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som har valgt å samarbeide med Universitetet i Agder. Innovasjonen har til hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015).

29. mai 2017

Barnehagelærer, veileder og praksislærer, en kvalitativ undersøkelse

Som master student i pedagogikk var dette en lærerik erfaring der jeg fikk oppleve hvordan forskning  utføres av dyktige fagpersoner.

16. mai 2017

INPUTTING DATA FOR A MICROFINANCE DATASET

"For those readers who ask me what they can do to help fight poverty, one option is to sit down at your computer and become a microfinancier." Nicholas D. Kristof

11. mai 2017

Master Student

The main objective of this project is to design an indoor wireless infrastructure for measuring radio channel variations when a fall incident happens. The system prototype has been tested at ICT-Testbed Lab at UiA to collect the required channel characteristics.

02. mai 2017

Microfinancing

A dataset from the Microfinance industry that includes more than 250 hundred variables from up to 15 financial years have been extracted from the rated reports. The inputting of the data was basically done for new reports on exsisting Microfinance Institutions and well as new institutions were added as when they are discovered.Dissemination is an important component of the research process. Great effort and time goes into conducting research. Research work is valuable and can transform lives but only if the findings of research are widely shared with those that can influence policy and practice.

02. mai 2017

Microfinancing

While most MFIs remain as NGOs and dependent on donors, several have begun to transform into banks or non-bank financial institutions (NBFIs). This transformation process includes moving to a shareholder ownership structure, and in most cases, it also includes regulation by banking authorities in the country. Thus, it is of upmost importance to track all these transformed banks and financial institution, to provide up to date information to researchers and academician.

03. april 2017

My involvement in the COMRADES research project

A few months ago, I wouldn’t have seen myself involved in a research project at the University of Agder, much less a Horizon-2020 EU-project where the student assistant position at UiA was meant for master candidates. As a bachelor candidate for IT and information systems it is first and foremost an honor to partake in a project of such magnitude and most importantly, value; value because of the humanitarian aspect of an otherwise highly technical project. With today’s technology, I realize that there are more possibilities than ever to reach one of the main goals of the project, namely “empowered decision making”. How do we aim to empower communities to make decisions in the event of a crisis? At COMRADES, we call this process “empowered decision making”.

28. februar 2017

Studioprosjektet "Guitar Recordings"- prosess og utfordringer av Marius Trøan Hansen

"Guitar Recordings" er et studioprosjekt med prosjektleder Rolf Kristensen. I dette prosjektet har ejg vært med på å spille inn trommer og noe perkusjon. I dette innlegget vil jeg vise til prosessen og vise til noen tanker og utfordringer som jeg møtte underveis. 

23. februar 2017

Æresrelatert vold

Vold i nære relasjoner er et stort og omfattende samfunnsproblem, folkehelseutfordring og likestillingsutfordring, og koster samfunnet vårt 4,5-6 milliarder årlig. En av fire kvinner utsettes for vold i nære relasjoner (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013).

23. februar 2017

Thermo_Print

Considering that more than 60 % of energy produced is wasted as heat, new methods for harvesting energy is important for the future. The Thermo_Print Project researches the amount of energy that the body produces in a heat flux. When we can measure the flux we can use it as a signal to drive processes. In the future pacemakers and other devices might be driven by the body itself. The Thermo_Print Project utilizes the Seebeck effect, together with negative feedback loops to drive small systems. The motivation for this project is to control small motors, like a small fan, LED-lights amongst some, in an art installation, where the prime mover is the person in the installation. The purpose and goal is to instigate a discussion around the boarders of human and machine.

23. februar 2017

Kommunelederprosjekt

den forberedende delen av et prosjekt knyttet opp mot kommunal toppledelse.

23. februar 2017

Mat til minsten

Vi var med på forskningsprosjektet, Mat til Minsten. Vi kom inn i dette prosjektet gjennom mediebyrået MakroMedia, hvor vi er medlemmer.

09. februar 2017

Energitilgjengelighet, helse og prestasjon

Vi var tre bioingeniørstudenter (Michal, Ruta og Subaitha) som fikk gleden til å være med på prosjektet "Energitilgjengelighet, helse og prestasjon".

09. februar 2017

Lidelseserfaring i NRK TV-aksjonen

Forskningsprosjektet vi har deltatt i tar for seg fremstillingen av lidelse i NRK TV-aksjonen. Vi har tatt for oss programmene som ble sendt i perioden 2012-2016. Med veiledning fra førsteamanuensis Siri Hempel Lindøe har vi bidratt til datainnsamling og metodearbeid, hvor vi har sett på lidelseserfaring i reportasjer knyttet til arbeid som Amnesty, Kirkens Nødhjelp, og Demensrådet og folkehelsen, og Regnskogfondet gjennomfører i ulike deler av verden.

09. februar 2017

Kommunelederprosjekt

Oppgaven vår var enkel: samle inn navn, telefonnummer, stillinger og eposter til alle kommunale ledergrupper/toppledere i Norge. 

09. februar 2017

How to use thermoelectric materials at high temperatures

The goal of this project is to further the work of a master thesis written in spring 2016. By rewriting the master thesis into a scientific article in addition to supplement the research done in the thesis, the target is to make the findings more available to students and researchers working in the same field.

27. januar 2017

Et komparativt studie av unge muslimer og kristne i migrantmenigheter

Temaet for denne studien er unge muslimer og kristne i migrantmenigheter i Oslo. Hensikten med prosjektet er å få innsikt i endringer som generasjonsforskjeller har ført med seg i kristne og muslimske migrantmengiheter. Takket være midler fra Universitetet i Agder og veiledning fra stipendiat Ronald M.Synnes, har jeg som 2.års masterstudent i religion, etikk og kultur kunne ta del i dette forskningsprosjektet. Å være deltakende i forskningsprosjektet, har vært svært lærerikt for meg som student innen samme fagområde. Muligheten har blant annet bidratt til inspirasjon og motivasjon for valg av tematikk og videreutvikling av eget masterstudie, religionssosiologisk påfyll og innsikt i forløpet av et doktorgradsarbeid. I tillegg har jeg fått ta aktiv del i prosjektets data innsamling; intervjuer, observasjoner dokumentanalyse og sosiale medier. 

Kontakt

Webredaksjonen