Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

03. januar 2018

Forskningsprosjekt, Folkehelsepolitikk

Folkehelseutfordringer og folkehelsepolitikk i Norge, Singapore og Cuba.

03. januar 2018

Forskning på norske skip som fraktet russisk trelast

I 2018 skal det det utgis en antologi som er et resultat av et mangeårig forskning på trelasthandel og shipping fra Russland til Storbritannia på 1800- og 1900-tallet. Der spilte skip fra Norge en viktig rolle under eksporten av trelast. Som vitenskapelig assistent har jeg bistått med koordinatorarbeid for å legge til rette for at antologien skulle kunne utgis.

21. desember 2017

Hemmelige dører i forskningens verden

Å arbeide som student i forskning er en unik mulighet til å åpne øynene og se mestere i arbeid. Forskning ser ut til å være en balansekunst, hvor svært mange behov og mål må møtes fra ulike hold. Et godt forskningsintervju er en spennende affære. Noen ganger bidrar forskeren til å oppklare logiske slutningsbrister.

21. desember 2017

Boka Ungdom og Religion

Hva slags forhold har ungdom til religion? På hvilke måter er forholdet mellom ungdom og religion i endring? Hvorfor er dette viktige spørsmål?
Fordi vi ved å studere ungdom og religion kan det tegnes et kart som gir noen pekepinner på hvordan samfunnet vil kunne se ut i fremtiden. Boka Religion og ungdom er skrevet av 11 forfattere som har jobbet med forskningsprosjekter hvor unge menneskers religiøse orientering blir studert i samfunnskontekst.  Den tar opp hvordan ungdom definerer og forhandler religion, og den ser på hvordan media, religionssamfunn, kjønn og etnisitet preger unge menneskers handlingsrom og meningsinnhold. Boka er redigert av religionssosiologen Ida Marie Høeg.

21. desember 2017

Learning the hard way

Spotting and cataloging subject-predicator concord errors is not a hard thing to do for anyone with a good grasp of English, and having a background in linguistics makes it even easier. It is however time consuming, and the take away from this project was mostly about managing time for me. As someone who will soon be writing a master's thesis, it was however inspirational - several possible angles for a project of my own were discovered during my work with the student texts.

18. desember 2017

The Banana Project - Progress report

University of Agder (UiA), in developing its partnership with Tanga International Competence Centre (TICC), HAMA, and the National Institute for Medical Research (NIMR) in Tanga, is initiating research and evaluation of, among others, the HAMA projects.

18. desember 2017

Citizen-coproduction in refugee integration

I have had the opportunity to participate in the project “Citizen-coproduction in refugee integration” as a research assistant during the fall 2017. The project concerns the role of voluntary organisations in integration policies at the local level. The project leader is Zuzana Murdoch, Associate Professor at the Department of Political Science and Management. As a research assistant, I gained valuable experiences from conducting statistical analysises and new insights on processes in the starting phase of a research project.

18. desember 2017

The SMR video project

In recent years, with more and more extreme weather and a new world picture it is becoming more and more clear that cities need to adapt to a new level of threat, ether its natural or man-made catastrophes. The SMR project aims to be a portal for such events, and we were fortunate enough to makes some videos for them.

15. desember 2017

Hvordan kan arbeidsbasert barnehage lærerutdanning(ABLU) bidra til kunnskapsdeling

Å delta i dette forskningsprosjektet har vært kjempegøy, lærerikt og en nyttig erfaring som jeg tar med meg videre. Det har gitt meg økt innsikt i vitenskapelig arbeid på et høyere nivå, som jeg tar med meg når jeg straks trer inn i masterbobla. 

15. desember 2017

What is the structure of the housing market in the Norwegian cities? 

This is the pivotal question of the project on which I was working as the research assistant under the supervision of Prof. Theisen. We were analyzing the structure of the housing market with an attempt to identify - which factors affect the distribution of housing according to different types (detached houses, townhouses, flats)?

15. desember 2017

Innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder

Stortingsmelding nr. 30 2015-2016 ”Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk” vektlegger at flyktninger, spesielt flyktningkvinner, må sysselsettes både raskere og mer stabilt enn i dag. Agderregionen er den landsdelen i Norge som i lavest grad sysselsetter innvandrerbefolkningen. Samtidig viser nasjonale tall at minoritetskvinner jevnt over er sjeldnere i lønnet arbeid og jobber mindre enn det minoritetsmenn gjør.

15. desember 2017

DE TAUSE BARNA

Jeg har høsten 2017 vært så heldig å få være med i forskningsprosjektet til Heidi Omdal ved Universitetet i Agder; «Foreldrenettverk når barn unngår å snakke».

Det å få være med i dette nettverket har gitt meg en mye større forståelse for diagnosen selektiv mutisme (SM) enn hva jeg kunne fått ved bare å lese teori. Det å møte hvert unike barn, foreldre og søsken, samt en del skole- og barnehagemiljø rundt barna har vært berikende og interessant. Det har synliggjort den komplekse problematikken rundt de mange utfordringene SM innebærer. Dette prosjektet har også gitt meg et lite innblikk i en forskers arbeidsmetoder.

15. desember 2017

World Learning Summit, 2017 - Smart Universities

The World Learning Summit, 2017 is all about the future of smart universities, our response as learners and custodian of education, a platform that technology provides to the educational institutions and businesses which assist them to collaborate with each other towards a sustainable future of learning and growth.

15. desember 2017

School drop-outs and health-promotion campaigns in Tanga-region, Tanzania

I am currently working on a master thesis which explores drop out girls’ experience being involved in health-promotion campaigns at local schools and villages in Tanzania. The research is qualitative with group interviews of a total of 12 girls, five observations of campaigns and individual interviews with two employees who work with the girls.

15. desember 2017

Rollen til morsmål i engelskundervisning

Denne høsten har jeg vært så heldig å få være forskningsassistent på prosjektet «Rollen til morsmål i engelskundervisning» (Role of L1 in English teaching) ved institutt for fremmedspråk og oversetting på Universitetet i Agder. Denne studien gjennomføres i et samarbeid mellom forskere på ulike universiteter; May Olaug Horverak fra UiA, Pawel Scheffler fra UAM i Poznan, Polen og Yi-Mei  Chen fra University of Exeter i England.

15. desember 2017

Deadly Dreams: Kulturhistoria rundt giftbruk

Gjennom det internasjonale forskingsprosjektet Deadly Dreams, som undersøkjer kulturhistoria rundt giftbruk i samfunnet, har eg undersøkt
skademeldingar i frå lokale verksemder i Kristiansand, ved Statsarkivet. Her har eg fått innsikt i korleis arbeidskulturen byrja å få eit anna syn
på ulike giftskader i arbeidslivet.

15. desember 2017

World Learning Summit, 2017

A few months back while I was writing my master’s thesis, I came across this opportunity to become a part of the World Learning Summit, 2017 held at the University of Agder. Being a developmental studies student and interested in the potential role of technology in education and learning, makes me think what will be the future of learning. Since its evolution, the role of technology in education has kept on changing at a fast pace making education accessible to all.

15. desember 2017

Development of a Central Communication and Control Interface in the Norwegian Motion Laboratory

The Norwegian Motion Laboratory consists of several different machines and computers, with this extent of different equipment introduces a challenge to interact and control each subsystem simultaneously. It is therefore desired to develop a common control and monitoring interface for the related equipment. This will enable the Motion-Lab to be a more efficiently research platform, and reduces the time spend on fundamental engineering tasks, both for the industry and students working on their respective project.

Kontakt

Webredaksjonen