Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

10. desember 2018

Fløytestudenter og fløytelærere i kunstnerisk utviklingsarbeid

Vi, Det norske fløyteensemble (UiA) med fløytestudenter og fløytelærere ved institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, deltok i august 2018 med 2 konserter under International Flute Convention i regi av amerikanske National Flute Association. Forberedelsene til konsertene pågikk gjennom et halvt år med workshops, seminarer og prøver. Som en siste oppkjøring hadde vi 6 fulle prøvedager i Oslo med intens øving og egen konsert på Kulturhuset.

10. desember 2018

Fra avhandling til bok

Hvilke ideologier, hensyn og interesser virket styrende for oversettelsen av kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser fra 1959–2011? Dette var problemstilling i doktorgradsavhandlingen «Bibelselskapets kristologi: Ideologi og oversettelse», som førsteamanuensis Morten Beckmann disputerte på i 2017. Høsten 2018 har jeg arbeidet som vitenskapelig assistent i Beckmanns prosjekt for å gjøre avhandlingen til bok.

10. desember 2018

Condition monitoring of rolling element bearings

Operation of a test rig for axial rolling element bearings subject to abrasive wear and data collection using vibration and acoustic emission acquisition systems. 

10. desember 2018

DIFFERENTIATED DISINTEGRATION: A COMPARATIVE PERSPECTIVE.

Our role in this study was to d o a literature search for cases where regional disintegration has occured in Regional Organisiations like the European Union, the African Union, MERCOSUR, the Arab League, the Andean Community, and others.

10. desember 2018

Finite Element Analysis of an Electric powertrain for Condition Monitoring and Fault Diagnosis Applications

The project was carried out summer of 2018, as part of an ongoing PhD research project on condition monitoring and fault diagnosis applications. The tasks involved building a realistic model in Comsol to later utilize in different FEM simulations.

10. desember 2018

Planlegging og organisering av prosjektet "Frukt og grønt i sjette"

Jeg er andre års masterstudent i folkehelse og har våren 2018 jobbet som vitenskapelig assistent på prosjektet Frukt og grønt i sjette. Min jobb var å ta kontakt med alle skolene som tidligere hadde deltatt for å rekruttere disse på nytt.Grunnen til at jeg ville være vitenskapelig assistent var at jeg ønsket enda større eierskap til masteroppgaven. Jeg ønsket å være med på alle prosessene, ikke bare gjennomføringen, men også planleggingen. Dette har gitt meg mer innsikt i hvor mye arbeid som ligger bak et stort forskningsprosjekt og hvilke utfordringer man kan møte på.

10. desember 2018

Kraft i vinden!

WINDPLAN er et større forskningsprosjekt ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Utgangspunktet er de mange konflikter som landbasert vindkraftutbyggingen i Norge har ført til.

10. desember 2018

SANGBARSK– SANG i BARnehage og SKole

Lærerstudenter fra Universitetet i Agder med musikk som valgfag har i høst deltatt i forskningsprosjektet SANGBARSK som er ledet av musikkpedagogikkmiljøene ved Universitetet i Agder og OsloMet. Prosjektet har som hensikt å kartlegge sang i norske skoler og barnehager, noe det finnes lite forskning på per i dag.

Resultatene av vår undersøkelse som ble foretatt på praksisskolene en spesifikk uke i høst viser at det er svært varierende hvor mye det synges i norske skoler. Generelt synges det mest på barneskolen, mer på de laveste trinnene og mindre jo lenger opp man kommer. På ungdomsskolen synges det svært lite. Gjennom å få ta del i denne undersøkelsen har vi fått mer innsikt når det gjelder sang i skolen. Ikke minst er vi blitt bevisstgjorte på hvor lite det synges i dagens skole.

10. desember 2018

Researching second language proficiency

The Experimental Linguistics Lab at UiA was officially opened just a year ago. We were part of its pilot project, collecting data on accent proficiency in Norwegian speakers of second language English. 

10. desember 2018

Forskning og kunst

Som student på bachelor i kunst og håndverk ble jeg høsten 2018 invitert som assistent for førsteamanuensis Anna Svingen-Austestad i forskningsprosjektet LAB (Skala 1:1) som tar utgangspunkt i Naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand. 

10. desember 2018

Forskningsassistent v/ Handelshøyskolen UiA

Jeg har i løpet av 2017 og 2018 vært så heldig å få være forskningsassisten ved et forskningsprosjekt på handelshøyskolen UiA. Prosjektet er styrt av Torunn S. Olsen og Arngrim Hunnes, og handler om flyselskapet Norwegian, og hvordan deres systemer fungerer. Jeg har hatt ansvar for å samle inn og systematisere tall og datamateriale på forskjellige måter, samt undersøke Norwegians holdninger til konflikter, både i inn og utland. 

07. desember 2018

Speaking with one voice at last? The making of the EU’s strategy vis-à-vis Central Asia

A research project about EU drafting their new strategy towards Central Asia.

07. desember 2018

Good Luck Europe

Gjennom det internasjonale EU-prosjektet Platform Shift+ har vi denne høsten fått anledningen til å delta på deres årlige møte som assistenter. I løpet av en fireårig prosess har 11 kompanier fra 9 forskjellige land hatt et tett samarbeid om hvordan produksjonen av teater for unge mennesker i dag bør være, med utgangspunkt i den digitale tidsalderen vi lever i nå. Deres visjon med prosjektet har vært å kunne tilby en endring i teateret for publikum. Med å danne en plattform hvor man kan bruke teknologi som utgangspunkt, har de i løpet av fire år klart å lage moderne teaterproduksjoner som har vært både kreative og nyskapende.

07. desember 2018

Performance analysis for Tsetlin Machine

Organizing and reviewing the analysis of the Tsetlin Machine. The analysis covers the convergence of the Tsetlin machine for the three most fundamental digital operations, "one bit" operation, "AND/OR" operation, and "XOR" operation.

07. desember 2018

Discovering the EU's new security and defence development

PESCO – have you heard about it? Neither had I. Permanent Structured Cooperation (PESCO) is the newest security and defence development of the EU. It is an intergovernmental structured mechanism to pursue the goals of the EU’s grand security strategy; the European Union Global Strategy. Together with Prof. Stefan Gänzle and Prof. Tanja Klenk, I was given the opportunity to contribute on their research project.

07. desember 2018

Innføring av velferdsteknologi i Agder

Innføring av velferdsteknologi I Agder er et samarbeidsprosjekt mellom tretti kommuner i Agder og Universitetet i Agder. Kommunene er en del av en større fireårig nasjonal satsning, men har gått sammen i anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. UiA holder på med en evaluering av prosjektet og har i den forbindelsen intervjuet en rekke involverte personer i de ulike kommunene. Min jobb som vitenskapelig assistent har vært å transkribere et utvalg av disse intervjuene.  

04. desember 2018

Liner shipping connectivity and its impact on bilateral trade flow of South Africa

This research project centered around the concept of linear shipping connectivity, and its impact on maritime bilateral trade among nations. The assistance provided in this project consisted of downloading, organization and structuring of data.

28. november 2018

Forskningsprosjekt med fokus på livskvalitet og smerte i generasjoner

Som fersk UiA student har jeg denne høsten fått innblikk i en spennende og interessant problemstilling, da jeg fikk mulighet til å være assistent i forskningsprosjektet Start Ung. Dette prosjektet skal ved hjelp av et spørreskjema studere hvilke faktorer som påvirker ungdoms livskvalitet og smerte, og samtidig undersøke om det finnes potensielle familie- og regionale mønstre.

Kontakt

Webredaksjonen