Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

20. august 2021

Taksonomi av dyreplankton

Jeg ble invitert av professor Tove Margrethe Gabrielsen til å delta på hennes forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i Farsund skjærgård. Innsamlingsstasjonen Midtfjordskjær (MFS) er en del av tidsserien Lister Oceanographic and Biologic Station for Education and Research (LOBSTER) hvor prøvetakning av blant annet vann, planteplankton og dyreplankton foregår. Min rolle i prosjektet var å telle, identifisere og fotografere dyreplankton som ble samlet inn i 2019/2020 for å bedre forståelsen om hvile arter eller artsgrupper som befinner seg ved stasjonen.

04. august 2021

EdTech Unleashed and the Cracks in the Walls of the University

During this year I have been working as a student assistant with UiA associate professor Vito Laterza and Aarhus University Senior Researcher Duncan Thomas on a review of the critical literature concerning the recent exponential rise of digitalisation in higher education. We are currently systematizing the themes emerging from this literature and developing academic papers able to help other scholars' and practitioners’ sensemaking on the problematic sides of the ongoing changes. This blog post presents a brief, speculative overview of our findings so far.

04. august 2021

Exploring the possibilities of using visual novels and comics as educational tools

Professor Frank Reichert invited me to participate in a research project examining visual novels in education to potentially include it as a topic and a tool in the mm-402 course. My participation in this research project was collecting, organising, and presenting findings at regularly scheduled meetings.

04. august 2021

Forskningsprosjekt om oversetting

Jeg har vært med på et forskningsprosjekt i regi av UiAs Institutt for fremmedspråk og oversetting. Prosjektet gikk ut på å se hvordan oversettere jobber med nye tekster – hvilke ord, setninger eller fraser oversetteren stopper opp ved, hvor de tar pauser, hvor lenge de oversetter og skriver uavbrutt og når de begir seg ut på nettet for å søke opp forklaringer eller begreper.

18. juni 2021

Kartlegging av vinterdødelighet hos stillehavsøsters i Agder

Vinteren 2020/21 har vært preget av lave sjøtemperaturer og is. Vi dro ut i felt sammen med Østersgruppa for å finne ut om vinteren påvirket den invasive stillehavsøsterens overlevelse.

18. juni 2021

Transkribering av intervju om Jens Bjørneboes barndom

Vår deltakelse i forskningsprosjektet har vært å transkribere intervjuer som er gjort med medvirkende i et dokumentarprosjekt om Jens Bjørneboes barndom i Kristiansand

04. juni 2021

Forebygging av rasisme i skolen

Vår deltakelse av forskninsprosjektet har vært å samle inn data om forebygging av rasisme i skolen

04. juni 2021

Studenter i forskningsprosjekt: Samfunnsfag i praksis

Vi har fått muligheten til å delta i forskningsprosjektet "Samfunnsfag i praksis, studenter i forskningsprosjekt". Vårt bidrag innebærer å dele våre funn fra dybdeintervju med samfunnsfaglærere. 

04. juni 2021

Tiltak og planer mot diskriminering i skolen

Min deltakelse i forskningsprosjektet har vært å analysere dokumenter og handlingsplaner som omhandler arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen. 

04. juni 2021

Kulturelt mangfold i ungdomsskolen

Min deltakelse i forskningsprosjektet har bestått av å utføre dybdeintervju med fem samfunnsfagslærere i ungdomsskolen om deres forståelse av og undervisning om kulturelt mangfold. 

04. juni 2021

Samfunnsfaglæreres arbeid mot rasisme

I februar 2021 fikk vi en forespørsel av veilederne for bacheloren vår, Katja H-W Skjølberg og Irene Trysnes, om vi ønsket å ta del i prosjektet med tittelen “Samfunnsfag i praksis og studenter i forskningsprosjekt”. Dette takket vi gledelig ja til.

16. april 2021

Kritiske lesere av bok om institusjonell etnografi

Vår deltakelse i forskningsprosjektet har bestått av å være kritiske lesere til et bokprosjekt om institusjonell etnografi.

04. mars 2021

Transkripsjon av samtale om Bob Dylan-omsetjing

Eg har hatt glede av å vere med på eit forskingsprosjekt som omhandlar omsetjing av Bob Dylans songtekstar til norsk. Her fekk eg transkribere ei samtale mellom musikar Johan Martin Aarstein og musikar og tekstforfattar Tom Roger Aadland. 

15. februar 2021

Monitorering av belastning i trening og kamp

Min deltagelse i forskningsprosjektet har bestått av å delta på data-innsamlingsfasen og analysering av data.

15. februar 2021

Fysiske tester for Oilers

Min interesse for det fysiologiske på lab og på felt har blitt stor de siste snart fem årene jeg har studert idrett. I november 2020 ble jeg spurt om jeg kunne vært interessert i å delta som forskningsassistent som testleder i et forskningsprosjekt. Selv for en masterstudent som snart er ferdig, så ble dette en gylden mulighet for å kunne tilegne meg nye erfaringer, kunnskap og ikke minst mer lærdom rundt lab-arbeid på felt.

15. februar 2021

Kraft-hastighet profilering for elite ishockey- og fotballutøvere

November 2020 fikk jeg en forespørsel om å delta som vitenskapelig assistent i et forskningsprosjekt, som gikk ut på å gjennomføre fysiske tester med ishockeyspillere. Som masterstudent på siste året så jeg på dette som en verdifull mulighet til å skaffe meg erfaring i et område som interesserer meg, nemlig feltbasert lab-arbeid, samt det å kunne jobbe tett på idrettsutøvere.

15. februar 2021

Monitorering av trening og kamp i Ishockey

I desember 2020 fikk jeg muligheten til å være testleder ved testing av 10, 20 og 30m sprint på is hos Stavanger Oilers U 21.

17. desember 2020

Studio innspilling med Kari Iveland

Et lærerikt og spennende prosjekt

Kontakt

Webredaksjonen