Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

20. desember 2021

Kunstneriske framføringer mellom terrariene i dyrebutikken PetXL Kristiansand

Dette prosjektet bestod av to komponenter; Exo Terra var et samarbeid mellom studenter, lektor i dans Laurence Meriaux, fire danseelever (10 – 12 år) og masterstudent Kristin Siljan, mensFantasi over King Kong 1933 har foregått sammen med Dahlske videregående skoles MDD-linje. Begge prosjektene har til felles at utgangspunktet er et “utstillingsmateriale” som finnes på museer; henholdsvis Empire State Building Mini museum i New Yorkhttps://www.esbnyc.com og Museum of Natural History i Oxford: Microsculpture: The Insect Photography of Levon Biss http://microsculpture.net.

20. desember 2021

Masterprosjekt om unge arbeidsledige

Gjennom arbeidet med masteroppgaven min har jeg fått delta i forskningsprosjektet «Supported employment – inclusion of vulnerable youth in Agder County».

20. desember 2021

Kartlegging av storsalamander i Gjerstad med eDNA og tradisjonelle metoder

Vi er to tidligere studenter i biologi og bioingeniørfag, som skrev en bacheloroppgave om påvisning av to norske amfibiearter, småsalamander (Lissotriton vulgaris) og nordpadde (Bufo bufo) i Jegersberg ved hjelp av Miljø-DNA (eDNA). I forbindelse med denne oppgaven, fikk vi også muligheten til å være med på et forskningsprosjekt hvor målet var å kartlegge utbredelsen av en sjelden storsalamander (Triturus cristatus) i Gjerstad.

20. desember 2021

Hvordan påvirker pandemiens raske digitaliseringsprosess brukerrelasjoner i NAV?

Mitt navn er Charlotte Husomanovic (26) og jeg jobber fulltid som veileder ved NAV Kristiansand og studerer fulltid master i sosialt arbeid ved Universitet i Agder. I tillegg dømmer jeg eliteserien i håndball og er tillitsvalgt for masterprogrammet i sosiologi og sosialt arbeid. For tiden skriver jeg masteroppgave om digitalisering og relasjoner i Nav. Masteroppgaven er en kvalitativ, fenomenologisk studie som setter fokus på Nav-veilederens erfaring med videoppfølging av brukere på hjemmekontor under koronakrisen. Oppgaven belyser veilederens erfaringer og gir innsikt i relasjonens betydning i videoppfølging. Dataene ble samlet gjennom kvalitative, semistrukturerte forskningsintervju av 16 informanter fra ulike Nav kontorer i Norge. Selv om jeg fortsatt jobber med å ferdigstille resultatene, ønsker jeg her å dele litt av skriveprosessen. I disse dager ser jeg på blant annet om resultatene kan si noe om møterommets betydning i Nav. Vil det skape noe forskjell i maktbalansen mellom veileder og bruker, dersom brukermøter foregår digitalt sammenlignet med et fysisk møte på Nav kontoret.

20. desember 2021

pARTiciPED

Vi er Johna Buttedal og Katrine Sirnes Nesheim, og er begge masterstudenter i kunst og håndverk på Grunnskolelærerutdanningen 5-10. Vi fikk mulighet dette semesteret til å ta del i forskningsprosjektet pARTiciPED som handler om å utforske samarbeidet mellom skole og eksterne aktører i grunnskolelærerutdanningen, med fokus på Den kulturelle skolesekken (DKS).

15. desember 2021

Lithium Extraction in South America and the Green Energy Transition in Europe

This fall, I have started working with Morgan Storm Scoville-Simonds on a research project which focuses on how the extraction of lithium in South America impacts the political, economic, and ecological relations between the European Union and South American lithium producers.

14. desember 2021

Stillefelt x UiA

Studentenes erfaringer fra samarbeidsprosjekt mellom UiA og Stillefelt (Birmingham), under ledelse av Jan Bang og Erik Honoré. Deltakende studenter: Eirik Lindtner, Benedikte Askedalen, Canberk Ulaş, Kristian Isachsen og Alexandra Hellesnes Revold.

14. desember 2021

Hummer på flyttefot – En gjenfangststudie i hummerbevaringsområdet ved Oksøy fyr

Det norske hummerfiskeriet kollapset mellom 1960 og 1980. Utredning av nye metoder for bevaring og styrking av populasjonen, i kombinasjon med gamle tiltak, er derfor svært aktuelt. Kan translokasjon av hummer kunne bidra positivt til både bevaring av en karismatisk art og fortsettelsen av et tradisjonelt fiske på Sørlandet?

13. desember 2021

Elevtekster til forskning

Forskningsprosjektet TRAWL har som mål å bidra til å forbedre elevenes skrivekompetanse ved å bygge opp en søkbar database med en digital samling av elevtekster som kan brukes til forskningen, materiale til undervisning og lærerutdanning. Før en elevtekst legges inn i databasen går den en lang vei fra innsamlingen, til anonymisering og digitalisering til koding.

11. desember 2021

Forskningsassistent for Godt Begynt

Mitt navn er Julie Marie Skalleberg, 24 år og går andre året på sykepleiestudiet på UIA. Under høststerminen 2021 fikk jeg en deltidsjobb som forskningsassistent i God Begynt prosjektet for barn og unge i Agder. Prosjektet God Begynt handler om at barn og unge skal ha best mulig helse i sin hverdag, og at helsesykpleier i helsestasjonene og på skolene kan arbeide ut fra best tilgjengelig kunnskap for å bedre hjelpe alle. Forskningsprosjektet har som mål om at få mer kunnskap om hvordan egengtlig barn og unge i Ager har det, samt forbrede tjenesten. 

10. desember 2021

Artografisk feltarbeid som fagdidaktisk tilgang til tema bærekraftig utvikling i GLU i Kunst og Håndverk

Våren 2021 ble vi invitert til å delta i forkningsprosjektet AFBU i Kunst og Håndverk GLU 5-10. Dette takket vi gledelig ja til!

10. desember 2021

Transkribering i forskningsprosjekt

Mitt navn er Ingrid Marie Jerstad og jeg går siste året på master sosiologi. Den siste tiden har jeg bestemt meg for å si mer ja og gripe flere av de mulighetene som virrer rundt meg. Derfor hoppet jeg på «kontaktannonsen» på Canvas, hvor det ble etterlyst studenter som kunne tenke seg å være med som studenter i forskningsprosjekt her på UiA. Jeg meldte meg, og det ble søkt om støtte for meg til å være student i et forskerprosjekt som handler om likestilling og mangfold, som jeg har vært tilknyttet gjennom høsten 2021. Det har vært spennende å være del av et forskningsprosjekt både med hensyn til tematikken jeg engasjeres i, men særlig det metodiske. I dette blogginnlegget vil jeg trekke frem tre nyttige erfaringer jeg har fått ved å transkribere intervjuer for forskningsprosjektet. 

10. desember 2021

Klargjøringsprosjekt med sveiserobot

UiA Campus Grimstad har siden 2014 hatt en robot IRB1660 fra ABB utstyrt med sveiseutstyr fra Fronius, som har vært lite brukt. Dette har ført til at vedlikehold har vært minimalt og endringer gjort av studenter har vært lite kartlagt. I dette prosjektet var målet å få en oversikt over tilstanden til roboten og sveiseutstyret samt å gjennomføre nødvendige innkjøp og endringer for å få systemet klart til å gjennomføre krevende sveiseoppgaver. Prosjektet har også hatt som formål å bygge opp kompetanse hos ressurspersoner rundt styresystemet RobotStudio som tilgjengelig ekspertkompetanse for fremtidige prosjekter det er ønskelig å gjennomføre med IRB1660.

10. desember 2021

Dødehavsrullene i bilder - og i endring

I 2020 startet jeg å jobbe som vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet «Lying Pen of Scribes: Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research.» Prosjektet er rettet mot forsking på Dødehavsrullene, og består av forskere fra flere ulike fagdisipliner (Du kan lese mer om det her). Jeg har en bachelor i bibelvitenskap og kom i kontakt med dette miljøet gjennom min hebraisklærer Årstein Justnes, som er lederen for dette prosjektet.

09. desember 2021

Vitenskapelig assistent i prosjektet "Systematisk review om koherens i lærerutdanningsprogram"

Mitt navn er Kristin Blakstad og jeg er masterstudent i pedagogikk ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget vil jeg dele noen av mine arbeidserfaringer som vitenskapelig assistent i et prosjekt ledet av Esther Tamara Canrinus, og fortelle litt om hva jeg har lært.

09. desember 2021

Masteroppgave: Friluftslivsundervisning i kroppsøving

Vi er to masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen for 1-7.trinn med kroppsøving som masterfag. Dette blogginnlegget omhandler vårt masterprosjekt, med fokus på datainnsamlingen som vi har gjennomført denne høsten. Vi skal kort fortelle om vår opplevelse og læringsutbyttet vi sitter igjen med etter denne prosessen.

09. desember 2021

Samarbeid mellom UiA og Birmingham City university

Sammen med medstudenter har vi fått være med på et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og Birmingham City university. Vi har spilt inn improvisasjoner oppå materiale fra bandet Stillefeldt (UK) som skal bli ferdigstilt til et album eller flere låter. Kurator er Jan Bang.

08. desember 2021

Forskningsassistent for VeggiSkills

Mitt navn er Stine og jeg går tredjeåret på bachelor ernæring på UiA. Jeg var så heldig å ble tilbudt å være forskningsassistent for Veggiskills-prosjektet ved semester start. Dette er et forskningsprosjekt som startet i år og ønsker å finne mer ut av hva unge mennesker spiser, ernæringsstatusen og ernæringskunnskapen deres. Dette er virkelig et kjempe spennende prosjekt som har vært utrolig interessant, og ikke minst lærerikt å være med på! 

Kontakt

Webredaksjonen