Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

09. desember 2021

Masteroppgave: Friluftslivsundervisning i kroppsøving

Vi er to masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen for 1-7.trinn med kroppsøving som masterfag. Dette blogginnlegget omhandler vårt masterprosjekt, med fokus på datainnsamlingen som vi har gjennomført denne høsten. Vi skal kort fortelle om vår opplevelse og læringsutbyttet vi sitter igjen med etter denne prosessen.

09. desember 2021

Samarbeid mellom UiA og Birmingham City university

Sammen med medstudenter har vi fått være med på et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og Birmingham City university. Vi har spilt inn improvisasjoner oppå materiale fra bandet Stillefeldt (UK) som skal bli ferdigstilt til et album eller flere låter. Kurator er Jan Bang.

08. desember 2021

Forskningsassistent for VeggiSkills

Mitt navn er Stine og jeg går tredjeåret på bachelor ernæring på UiA. Jeg var så heldig å ble tilbudt å være forskningsassistent for Veggiskills-prosjektet ved semester start. Dette er et forskningsprosjekt som startet i år og ønsker å finne mer ut av hva unge mennesker spiser, ernæringsstatusen og ernæringskunnskapen deres. Dette er virkelig et kjempe spennende prosjekt som har vært utrolig interessant, og ikke minst lærerikt å være med på! 

08. desember 2021

PIMDI intensive week, Helsinki 2021

Den siste uka i oktober 2021 fikk meg og fem andre studenter fra Master i Kunstfag muligheten til å delta som medforskere på PIMDI intensivuke i Helsinki, Finland.  

08. desember 2021

Vitenskapelig Assistent, Idrettsvitenskap

Dette blogginnlegget omhandler kort min deltagelse som vitenskapelig assistent ved fakultetet for helse- og idrettsvitenskap. 

08. desember 2021

Vitenskapelig assistent i prosjektet "Longitudinell testing og oppfølging av profesjonelle fotballspillere"

Mitt navn er Eirik Tveitan Kittilsen og jeg er masterstudent innenfor idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget så skal jeg fortelle litt om hva mine arbeidsoppgaver har vært som vitenskapelig assistent i et prosjekt ledet av Per Thomas Byrkjedal, samt snakke litt om hva jeg har lært og fått ut av denne stillingen gjennom høsten 2021. 

08. desember 2021

Stillefelt: Intuitiv kollaborasjon i studio

Om intuitiv improvisasjon som verktøy for samarbeid i studio.

08. desember 2021

Vitenskapelig assistent for prosjektet «På egne bein»

Mitt navn er Danielle Cabral, og jeg studerer på master i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget skal dere få et innblikk i mine erfaringer som vitenskapelig assistent for et spennende forskningsprosjekt om studenthelse.

08. desember 2021

Gruppetrening for studenter som er i kontakt med SiA helse

Mitt navn er Danielle Cabral, og jeg studerer master i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget skal dere få et innblikk i mine erfaringer som student i et forskningsprosjekt.

29. november 2021

Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019

Etter at jeg fullførte en mastergrad i folkehelsevitenskap så fikk jeg tilbudet om å videreutvikle masteroppgaven min til en engelskspråklig vitenskapelig artikkel sammen med mine veiledere Tormod Bjørkkjær og Bjørge Herman Hansen. Jeg takket ja til tilbudet, og har de siste månedene arbeidet som førsteforfatter på artikkelen med tittelen «Association between sociodemographic determinants and health behaviors, and clustering of health risk behaviors among adults in Southern Norway». Prosjektet var i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Agder fylkeskommune, og dataene som ble brukt var en del av fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle litt om prosjektet, hvilke arbeidsoppgaver jeg har hatt og hva jeg har lært underveis i prosessen.

19. november 2021

Videoproduksjon for forskningsprosjektet RePast

Min deltakelse i forskningsprosjekt har vært å lage en video som presenterer funnene i det internasjonale prosjektet «RePast. Negotiating troubled pasts». Prosjektet har gått over flere år og handler om hvordan ulike europeiske land håndterer og lever videre med sin vanskelige historie (troubled past) innen følgende fire områder: Historie,  politikk, kunst/kultur og medier: https://www.repast.eu/ (Lenker til en ekstern side.)

19. november 2021

Vitenskapelig assistent på Fitness, Aging and Bilingualism prosjektet

Mitt navn er Marte Tørre og jeg studerer andre året på master i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Jeg vil videre i dette blogginnlegget fortelle om min erfaring som vitenskapelig assistent for doktorgradsstipendiat Sindre Herskedal Fosstveit. 

12. november 2021

Transkribering av intervjuer

I fjor høst fikk jeg muligheten til å transkribere intervjuer fra forskningsprosjektet om studentene på NTNUs entreprenørstudie. Denne sommeren fikk jeg spørsmålet om å gjenta min deltakelse i prosjektet, og takket selvfølgelig ja! I dette blogginnlegget deler jeg mine erfaringer og utfordringer ved transkriberingen. 

10. november 2021

Sosialt bærekraftig boligsammensetning for kommunal folkehelse

En av mine veiledere på masteroppgaven, Tormod Bjørkkjær inviterte meg med i dette prosjektet. Prosjektet gikk ut på å skrive en artikkel til Tidsskrift for boligforskning basert på data som ble samlet inn i forbindelse med min masteroppgave. I dette blogginnlegget forteller jeg om arbeidet med å få artikkelen i havn.   

02. november 2021

Pedagogisk utviklingsarbeid i skoler med 1:1 dekning

Mitt navn er Therese Westheim, og jeg er masterstudent på Grunnskolelærer 5-10. Dette året søkte jeg på en stilling som læreren min hadde anbefalt meg til. Dette var stilling som forskningsassistent i FoU-teamet for Asker Kommunes digitale skoleutvikling. Jeg var så heldig å få mulighet til å få denne jobben, og har siden jeg startet lært utrolig mye som jeg aldri ville vært foruten! I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om hvordan Asker Kommune satser på digital læring, mine arbeidsoppgaver i forskningsprosjektet og hvilke kunnskaper jeg vil ta med meg videre i utdanningen.

15. oktober 2021

Forskning på digital læring i Asker Kommune

Mitt navn er Camilla Walla, jeg er masterstudent på Grunnskolelærerutdanningen for 5-10. trinn og er forskningsassistent i FoU-teamet for Asker Kommunes digitale skoleutvikling. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle litt om hva det går ut på, hvordan Asker Kommune satser på digital læring og hvordan jeg skal knytte dette til min masteroppgave. 

06. oktober 2021

Kraft/hastighetsprofil - Testdager i Fredrikstad med Halden Topphåndball

Mitt navn er Martin Andre Jakobsen, og jeg studerer master idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle litt om hvordan det var på min første tur med Universitetet. I forbindelse med masterprosjektet var Halden Topphåndball med, og både pre,- og post-test sto for tur i Fredrikstad. 

06. oktober 2021

NSB bekjemper "forurensning" med gift

For å holde ugress og uønsket planteliv unna togskinnene, brukte Norges Statsbaner (NSB) plantevernmidler og plantegifter på og ved jernbanetraseer for å holde dem rene for vegetasjon. For som alle vet, «… er alt som vokser i sporets ballast, i overvannsgrøfter og på stasjonsarealer, en forurensing og kan være en fare ved brann.»

Dette er hva NSBs Hovedadministrasjon mente om vegetasjonen rundt togskinnene og stasjonsarealene sine i en informasjonsbrosjyre om hvorfor de drev med kjemisk vegetasjonskontroll ved jernbanetraseer på 1970-tallet.

Kontakt

Webredaksjonen