0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

10. desember 2018

Kraft i vinden!

WINDPLAN er et større forskningsprosjekt ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Utgangspunktet er de mange konflikter som landbasert vindkraftutbyggingen i Norge har ført til.

10. desember 2018

SANGBARSK– SANG i BARnehage og SKole

Lærerstudenter fra Universitetet i Agder med musikk som valgfag har i høst deltatt i forskningsprosjektet SANGBARSK som er ledet av musikkpedagogikkmiljøene ved Universitetet i Agder og OsloMet. Prosjektet har som hensikt å kartlegge sang i norske skoler og barnehager, noe det finnes lite forskning på per i dag.

Resultatene av vår undersøkelse som ble foretatt på praksisskolene en spesifikk uke i høst viser at det er svært varierende hvor mye det synges i norske skoler. Generelt synges det mest på barneskolen, mer på de laveste trinnene og mindre jo lenger opp man kommer. På ungdomsskolen synges det svært lite. Gjennom å få ta del i denne undersøkelsen har vi fått mer innsikt når det gjelder sang i skolen. Ikke minst er vi blitt bevisstgjorte på hvor lite det synges i dagens skole.

10. desember 2018

Researching second language proficiency

The Experimental Linguistics Lab at UiA was officially opened just a year ago. We were part of its pilot project, collecting data on accent proficiency in Norwegian speakers of second language English. 

10. desember 2018

Forskning og kunst

Som student på bachelor i kunst og håndverk ble jeg høsten 2018 invitert som assistent for førsteamanuensis Anna Svingen-Austestad i forskningsprosjektet LAB (Skala 1:1) som tar utgangspunkt i Naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand. 

10. desember 2018

Forskningsassistent v/ Handelshøyskolen UiA

Jeg har i løpet av 2017 og 2018 vært så heldig å få være forskningsassisten ved et forskningsprosjekt på handelshøyskolen UiA. Prosjektet er styrt av Torunn S. Olsen og Arngrim Hunnes, og handler om flyselskapet Norwegian, og hvordan deres systemer fungerer. Jeg har hatt ansvar for å samle inn og systematisere tall og datamateriale på forskjellige måter, samt undersøke Norwegians holdninger til konflikter, både i inn og utland. 

07. desember 2018

Speaking with one voice at last? The making of the EU’s strategy vis-à-vis Central Asia

A research project about EU drafting their new strategy towards Central Asia.

07. desember 2018

Good Luck Europe

Gjennom det internasjonale EU-prosjektet Platform Shift+ har vi denne høsten fått anledningen til å delta på deres årlige møte som assistenter. I løpet av en fireårig prosess har 11 kompanier fra 9 forskjellige land hatt et tett samarbeid om hvordan produksjonen av teater for unge mennesker i dag bør være, med utgangspunkt i den digitale tidsalderen vi lever i nå. Deres visjon med prosjektet har vært å kunne tilby en endring i teateret for publikum. Med å danne en plattform hvor man kan bruke teknologi som utgangspunkt, har de i løpet av fire år klart å lage moderne teaterproduksjoner som har vært både kreative og nyskapende.

07. desember 2018

Performance analysis for Tsetlin Machine

Organizing and reviewing the analysis of the Tsetlin Machine. The analysis covers the convergence of the Tsetlin machine for the three most fundamental digital operations, "one bit" operation, "AND/OR" operation, and "XOR" operation.

07. desember 2018

Discovering the EU's new security and defence development

PESCO – have you heard about it? Neither had I. Permanent Structured Cooperation (PESCO) is the newest security and defence development of the EU. It is an intergovernmental structured mechanism to pursue the goals of the EU’s grand security strategy; the European Union Global Strategy. Together with Prof. Stefan Gänzle and Prof. Tanja Klenk, I was given the opportunity to contribute on their research project.

07. desember 2018

Innføring av velferdsteknologi i Agder

Innføring av velferdsteknologi I Agder er et samarbeidsprosjekt mellom tretti kommuner i Agder og Universitetet i Agder. Kommunene er en del av en større fireårig nasjonal satsning, men har gått sammen i anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. UiA holder på med en evaluering av prosjektet og har i den forbindelsen intervjuet en rekke involverte personer i de ulike kommunene. Min jobb som vitenskapelig assistent har vært å transkribere et utvalg av disse intervjuene.  

04. desember 2018

Liner shipping connectivity and its impact on bilateral trade flow of South Africa

This research project centered around the concept of linear shipping connectivity, and its impact on maritime bilateral trade among nations. The assistance provided in this project consisted of downloading, organization and structuring of data.

28. november 2018

Forskningsprosjekt med fokus på livskvalitet og smerte i generasjoner

Som fersk UiA student har jeg denne høsten fått innblikk i en spennende og interessant problemstilling, da jeg fikk mulighet til å være assistent i forskningsprosjektet Start Ung. Dette prosjektet skal ved hjelp av et spørreskjema studere hvilke faktorer som påvirker ungdoms livskvalitet og smerte, og samtidig undersøke om det finnes potensielle familie- og regionale mønstre.

23. november 2018

Forestillingen ut av teateret

Høsten 2018 fikk jeg muligheten til å være med på prosjektet Fluid: Game of boarders, et scenisk innslag på Rådgiversamling i Kristiansand Fylkeskommune. I prosjektet bearbeidet vi temaer som kjønnsroller og forhold mellom mennesker gjennom et scenisk arbeid. Prosjektet ble ledet og regissert av Ida Fugli, førstelektor i teater ved Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder.

23. november 2018

Opplæring i bærbar oksygenkonsentrator

Forskingsprosjektet vi skal ta del i kommende vår ønsker å undersøke hvor mye energiforbruk som kreves når 10 elever transporterer seg hjemmefra til skolen på ulike selvvalgte transportmidler, og erfaringer rundt valg av ulike typer transportmidler hos norske ungdomsskoleelever. Hvilestoffskiftet og testing av fysisk form kan også bli aktuelt, da det har betydning for intensiteten under testingen.

23. november 2018

Spennende samarbeid mellom UiA og Norges Triatlonforbund, Kristiansand Triathlon og TriQuart!

I januar 2018 ble spurt om jeg kunne være interessert i å hjelpe til i et prosjekt som etterhvert fikk navnet; «Triatlet selv om halvveis til 100». Prosjektet var et samarbeid mellom Triatlonkonkurransen TriQuart, Kristiansand Triathlon, Norges Triatlonforbund og UiA. Prosjektet ble ledet av Andreas Mathingsdal Pedersen som selv er tidligere masterstudent og triatlet, Hilde Lohne Seiler og Sveinung Berntsen fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. 

23. november 2018

Verdien og effekten av video- versus skriftlig tilbakemelding

Høsten 2018 var jeg ansatt som vitenskapelig assistent ved institutt for pedagogikk på UIA. I denne jobben har jeg hjulpet til i et forskningsprosjekt med tittelen «The value and impact of video- versus written feedback», ledet av Førsteamanuensis Esther T. Canrinus. Formålet med forskningsprosjektet var å undersøke bruken av videotilbakemeldinger som vurderingsform for elever i videregående skole.

15. november 2018

Autoetnografi som inngang til forestilling?

I høst fikk jeg muligheten til å være med i teaterprosjektet Fluid: negotiating limits av performance-gruppen Flux Manøver i regi av førstelektor Ida Fugli. Forestillingen spilles av aktører som alle definerer seg forskjellig med tanke på kjønn og legning, og tar opp tabuer knyttet til dette.  Forestillingen ble satt opp på Teateret 5. 6. og 9. september 2018, og spilte for fulle hus. I kjølevannet av #Metoo kampanjen har tematikken aldri vært mer dagsaktuell.

02. november 2018

Spennende mulighet i prosjekt mellom UIA og Olympiatoppen

Høsten 2018 var jeg så heldig å få være med på bearbeiding av data til et samarbeidsprosjekt mellom Universitet i Agder og Olympiatoppen. Dette prosjektet er ledet av professor Monica Klungland Torstveit, stipendiat Thomas Birkedal Stenqvist samt sentrale aktører i Olympiatoppen Sentralt, og ser blant annet på energitilgjengelighet og konsekvenser av for lavt energiinntak hos noen av Norges elite-idrettsutøvere.

Kontakt

Webredaksjonen