0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

28. november 2018

Forskningsprosjekt med fokus på livskvalitet og smerte i generasjoner

Som fersk UiA student har jeg denne høsten fått innblikk i en spennende og interessant problemstilling, da jeg fikk mulighet til å være assistent i forskningsprosjektet Start Ung. Dette prosjektet skal ved hjelp av et spørreskjema studere hvilke faktorer som påvirker ungdoms livskvalitet og smerte, og samtidig undersøke om det finnes potensielle familie- og regionale mønstre.

23. november 2018

Forestillingen ut av teateret

Høsten 2018 fikk jeg muligheten til å være med på prosjektet Fluid: Game of boarders, et scenisk innslag på Rådgiversamling i Kristiansand Fylkeskommune. I prosjektet bearbeidet vi temaer som kjønnsroller og forhold mellom mennesker gjennom et scenisk arbeid. Prosjektet ble ledet og regissert av Ida Fugli, førstelektor i teater ved Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder.

23. november 2018

Opplæring i bærbar oksygenkonsentrator

Forskingsprosjektet vi skal ta del i kommende vår ønsker å undersøke hvor mye energiforbruk som kreves når 10 elever transporterer seg hjemmefra til skolen på ulike selvvalgte transportmidler, og erfaringer rundt valg av ulike typer transportmidler hos norske ungdomsskoleelever. Hvilestoffskiftet og testing av fysisk form kan også bli aktuelt, da det har betydning for intensiteten under testingen.

23. november 2018

Spennende samarbeid mellom UiA og Norges Triatlonforbund, Kristiansand Triathlon og TriQuart!

I januar 2018 ble spurt om jeg kunne være interessert i å hjelpe til i et prosjekt som etterhvert fikk navnet; «Triatlet selv om halvveis til 100». Prosjektet var et samarbeid mellom Triatlonkonkurransen TriQuart, Kristiansand Triathlon, Norges Triatlonforbund og UiA. Prosjektet ble ledet av Andreas Mathingsdal Pedersen som selv er tidligere masterstudent og triatlet, Hilde Lohne Seiler og Sveinung Berntsen fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. 

23. november 2018

Verdien og effekten av video- versus skriftlig tilbakemelding

Høsten 2018 var jeg ansatt som vitenskapelig assistent ved institutt for pedagogikk på UIA. I denne jobben har jeg hjulpet til i et forskningsprosjekt med tittelen «The value and impact of video- versus written feedback», ledet av Førsteamanuensis Esther T. Canrinus. Formålet med forskningsprosjektet var å undersøke bruken av videotilbakemeldinger som vurderingsform for elever i videregående skole.

15. november 2018

Autoetnografi som inngang til forestilling?

I høst fikk jeg muligheten til å være med i teaterprosjektet Fluid: negotiating limits av performance-gruppen Flux Manøver i regi av førstelektor Ida Fugli. Forestillingen spilles av aktører som alle definerer seg forskjellig med tanke på kjønn og legning, og tar opp tabuer knyttet til dette.  Forestillingen ble satt opp på Teateret 5. 6. og 9. september 2018, og spilte for fulle hus. I kjølevannet av #Metoo kampanjen har tematikken aldri vært mer dagsaktuell.

02. november 2018

Spennende mulighet i prosjekt mellom UIA og Olympiatoppen

Høsten 2018 var jeg så heldig å få være med på bearbeiding av data til et samarbeidsprosjekt mellom Universitet i Agder og Olympiatoppen. Dette prosjektet er ledet av professor Monica Klungland Torstveit, stipendiat Thomas Birkedal Stenqvist samt sentrale aktører i Olympiatoppen Sentralt, og ser blant annet på energitilgjengelighet og konsekvenser av for lavt energiinntak hos noen av Norges elite-idrettsutøvere.

02. november 2018

Analyser av muskelsvelling etter okklusjonstrening

Min deltagelse i forskningsprosjektet har vært å analysere ultralydbilder av musklene til forsøkspersoner som har gjennomført en periode med okklusjonstrening.

30. oktober 2018

"Questing" hos flått - evolusjonært betinget?

Flått lever et ganske kjedelig liv. Den tilbringer i hovedsak all sin (aktive) tid sittende på et gresstrå og venter på et vertsdyr som skal sveipe innom nært nok til den kan klamre seg fast til det. På flåttspråket kalles denne oppførselen "questing" - flåtten er på en måte ute på oppdrag der den sitter. 

30. oktober 2018

Investigating new algorithms in "Learning Automaton" at Carleton University

This autumn I went to Carleton University in Canada to investigate and bring back some exiting newly evolved algorithms in "Learning Automaton" to our university. These techniques are powerful and much better than other solutions in this research field, and can be applied to problems of databases, health care and mobile radio communications. 

08. oktober 2018

Å tenke komposisjon i en skapende prosess

Våren 2018 var jeg så heldig at jeg fikk lov til å delta på et forskningsprosjekt i regi av Ida Fugli, førstelektor i teater ved Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder. Formålet med forskningsprosjektet var å analysere de grunnleggende inngangene metodene tilbyr i prosessen mot å skape scenisk materiale.

28. august 2018

Bearbeiding av innsamlede data

Forskningsprosjektet ESIT (Elevspråk i transitt), under ledelse av Kristine Hasund ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, er kort fortalt et prosjekt som ser på norske elevers skriftlige språkutvikling i engelsk, spansk, tysk, og fransk.

28. august 2018

Være Sammen

Vi har hatt spennende timer med hodetelefoner på øret og hørt på Heidi Omdal og Pål Roland intervjue om “Være sammen”. “Være sammen” er et kompetanseløft for tidlig endringsarbeid i barnehagen.

12. juni 2018

Religiøse symboler og plagg

Symboler kan være svært verdiladde. Hva er det egentlig greit at lærere og medelever bruker av verdiladde symboler. Kan læreren bruke hijab, korssmykke eller hijab? Debatten er fortsatt aktuell. Men i debatten kommer sjeldent elevenes egne stemmer frem. Derfor har det vært av interesse å høre hvilket syn 9. og 10. klassinger selv har på symboler/plagg som kan knyttes til religion og livssyn.

12. juni 2018

Forebygging av diskriminering og ekstremisme i skolen

Hvordan bidrar skolen som sosialiseringsarena til forebygging av diskriminerende og ekstremistiske holdninger hos ungdom?

Deltagelse i forskningsprosjektet samfunnsfagsundervisning i ungdoms- og videregående skole.

12. juni 2018

Demokrati og medborgerundervisning

I starten var jeg veldig usikker på hva oppgaven skulle handle om, men i prosessen vokste det frem en klar og tydelig problemstilling. Fokuset på demokrati og medborgerskap er viktig for samfunnet, og skolen har en stor rolle i denne opplæringen.

12. februar 2018

SPSS - hva, hvordan og hvorfor

Det første spørsmål som faller meg inn er ”hvordan havnet jeg her?”... Er man i stand til å se det store bilde, vil man forstå hvor stor en tillitserklæring det er fra en forsker, å ”gi vekk” hele undersøkelsen sin..

19. januar 2018

Julehandel og Privatøkonomi

Kjøper man gaver fordi det gir en selv glede, fordi det gleder andre, eller fordi man rett og slett føler seg forpliktet til det?

Kontakt

Webredaksjonen