Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

10. januar 2023

Visualisering av batteridata for el-båt

Elbåter er på full fart inn i norske farvann, og med det også elbåtbatteriene. Hvordan styrer vi disse batteriene slik at de varer lengst mulig og båteierne er best mulig informert om batteriene tilstand?

10. januar 2023

Plast i Skagerrak

Det er ikke lenger spørsmål om «om» det er plast, men snarere «hvor mye». Havner plasten på avveie er det stor sannsynlighet for at den havner i havet, for i likhet med Rom, fører alle veier til havet

02. januar 2023

Justice, transparency, and geopolitics in lithium-ion battery value chains

The production of Lithium-ion batteries is growing fast and is perceived to increase at an even more incredible pace in the coming decades.The project I worked on focused on how rich countries in East Asia and Europe work on high-value production while Lithium producing countries in the global South such as Argentina and Chile are exposed to low-value extractive activities with considerable negative social and environmental impacts.

02. januar 2023

Datainnsamling av pop-up aktører i møte med den ukrainske krigen i Norge

Mitt navn er Saz T. Jaff og studerer siste året på masterprogrammet i global utvikling og samfunnsplanlegging, med spesialisering innenfor samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling. Jeg ble kontaktet av Hanne Haaland, instituttleder ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, og Hege Wallevik, førsteamanuensis, om å bidra i et datainnsamlingsprosjekt om pop-up aktører i forbindelse med den ukrainske krigen i Norge. Prosjektet, kalt "European citizen aid in times of crisis- unpacking dilemmas of civic engagement", er en del av et samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA) og Radboud University i Nijmegen, Nederland. Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over norske aktører som mobiliserer i forbindelse med Ukrainakrisen. 

02. januar 2023

WINDPLAN: Tonstad Vindpark AS, et konfliktfylt Vindmølle-prosjekt

Å diskutere vindkraft, eller vindmøller, har vist seg å være et tema med store variasjoner når det kommer til positive eller negative holdninger. Om det enten er motstandsgrupper som bruker det de har for å få fram sine meninger om hvorfor store vindmølleparker ikke hører hjemme i Norsk natur, eller større prosjektansvarlige aktører som besvarer med argumenter om økonomiske og praktiske gevinster, så er det en evigvarende debatt.

22. desember 2022

Miljø-DNA undersøkelser i Gillsvann etter rotenonbehandling.

Jeg har tidligere gjenomført bachelor i biologi og går 2-året på master i kystsoneøkologi.  Jeg ble kontaktet av PhD-kandidat Silje Halvorsen om å bidra i undersøkelser knyttet til bruk av Miljø-DNA i samarbeid med førsteamanuensis Lars Korslund og førsteamanuensis Audun Slettan. I 2021 ble Gillsvannet mellom Fagerholt og Justvik rotenonbehandlet for å bekjempe gjedde. Mye resusrsser har blitt brukt for å fjerne gjedden fra vannet, og det er naturlig å stille spørsmål i etterkant om behandlingen har funket optimalt.  

 

12. desember 2022

New Estimators of Critical Intensities for Asset Markets

During the last semester of the first year of my master’s program at UiA, professor Jochen Jungeilges approached me with a proposal of joining him on a research project the following semester as a student research assistant. The project aimed towards providing new estimators of critical intensities for asset markets linked to Jungeilges’ current overarching research of measuring stress resistance of bull and bear equilibria. My efforts in the project would be linked to previous classes I had attended, “Financial Econometrics” and “Empirical Finance”, given by professor Jungeilges. By use of the programming language R, my given goal was to identify relevant packages to use in R in order to obtain the new estimators.

12. desember 2022

Test-intervjuer til Jens Bjørneboe-dokumentar

Vi er Sophus Teodor Stensland, masterstudent i kunstfag, og Alexander Jessen, bachelorstudent i Kommunikasjon - Medieproduksjon. Vi deltok i arbeidet med en Jens Bjørneboe-dokumentar ved å gjennomføre korte intervjuer med forbipasserende om deres kjennskap og forhold til forfatteren.

12. desember 2022

Forskningsprosjektet TRAWL

TRAWL-UiA (tidligere ESIT), ledet av Ingrid Kristine Hasund, er en mindre forskningsgruppe som holder til ved UiA og er en del av den større, nasjonale forskningsgruppa TRAWL. TRAWL er et akronym for «Tracking Written Learner Language», hvor målet vårt er å utforske norske elevers utvikling av skriftlige ferdigheter i engelsk, fransk, tysk og spansk.

12. desember 2022

Våre bidrag og erfaringer som vitenskapelige assistenter i prosjektet "Jenter i en migrasjonskontekst".

Våre navn er Zinab Al-Saadi og Ardiana Osmani. Vi er andre års studenter på master studenter i Pedagogikk, ved Universitet i Agder. Høsten 2021 fikk vi muligheten til å være med i forskningsprosjekt som heter «Jenter i en migrasjonskontekst» som forskningsassistenter. Vi ble invitert av våre forelesere Turid Skarre Aasebø og Lisbeth Skreland og det takket vi ja til. Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om oppveksten til unge jenter med migrasjonsbakgrunn, med hovedvekt på hvordan det er å være jente og kvinne.

12. desember 2022

Working as Research Assistants at the Department of Political Science and Management; Project Regions in Flux

The project, formally known as “Regions in Flux: Differentiated Disintegration and Reintegration in Regional Organisations”, is a collaboration between researchers at UiA and a partner from Aston University in Birmingham. This is in its starting phase, and it aims to increase our understanding of regional integration processes in the world. The UK’s withdrawal from the European Union has sparked interest in “voluntary exits” from regional organisations, but as it turns out it is far from the first of its kind. The project has a database of 76 regional organisations, wherein 21 of these organisations have experienced a voluntary withdrawal - totalling 49 exits. 

12. desember 2022

Investor’s risk preferences and implied volatility smiles

From March to November, I had the honor to participate in a research project on implied volatility surfaces led by Professor Valeriy Zakamulin. As a student research assistant, my role was to review the numerical results of this project, which was related to my previous courses on ”Investments”, ”Derivatives” and the operational statistical programming language R.

08. desember 2022

Sosial læringsløype med førsteårsstudenter i biologi: digital natursti med Actionbound!

5-6. Desember deltok vi på årskonferansen til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning i Trondheim. Vi deltok for å fortelle om et prosjekt vi har hatt gående på biologistudiet de siste to årene, og som vi håper kan bli fast inventar for studiestarten til både biologistudenter, og andre studenter ved UiA!

08. desember 2022

Uro og fellesskap gjennom teater prosjektet Gatelangs

I tre måneder i høst, har studenter fra kunstfag på UiA, Maggi Asbjørnsen, Kristin Stokka Troxel, (begge master kunstfag, 2år) og Gabriela Melo Larsen (bachelor samtidsteater 3 år) vært involvert i Scenekompaniet Gatelangs gjennom støtte fra Studenter i innovasjons- og forskningsprosjekt på UiA. Gatelangs forestillingen “Det er fint å slippe å bære alt” ble vist på Aladdin scene 23-25 november 2022.

08. desember 2022

Nyttige erfaringer fra arbeidet som vitenskapelig assistent for forskergruppa Environmental humanities

Jeg heter Åse Marie Søisdal og er masterstudent i samfunnskommunikasjon. Siden sommeren 2021 har jeg vært vitenskapelig assistent for professor May-Brith Ohman Nielsen og forskergruppa Environmental humanities. Dette er min andre periode som student i forskning og en fortsettelse av arbeidet jeg begynte på i første periode, som du kan lese mer om her. Kort fortalt har arbeidet gått ut på å samle inn, registrere og analysere primærkildemateriale om skuddpremier på rovvilt i Sør-Norge i perioden 1846-1972. I tillegg har jeg har jeg fått ta del i flere andre spennende oppgaver.

08. desember 2022

Ishmael-papyruset: Hvor kommer det fra?

Jeg heter Lasko Sherko Tagarani (22) og er masterstudent ved Institutt for religion, filosofi og historie gjennom lektorutdanningen for 8–13 trinn. Prosjektet om Ishmael-papyruset som denne bloggposten handler om, ble gjennomført i samarbeid med forskningsgruppen for hellige og autoritative tekster.

I begynnelsen av september 2022 annonserte oldsaksmyndighetene i Israel (Israel Antiquities Authorities, heretter IAA) at de hadde «repatriert» et papyrusfragment fra 7.–6. århundre før Kristus. Nyhetene spredte seg raskt, og fragmentet ble snart omtalt av både Newsweek og CNN.

08. desember 2022

Dialekttileigning i Valle

Eg er Kristian Thaule, og er masterstudent i norsk på grunnskulelærarutdanninga 5.-10. klasse. Eg har vore med i forskingsprosjektet "Dialekttileigning i Valle" med Magnhild Selås.

08. desember 2022

Navigating the discourse: The role of abstracts in corpus-based research

Over the summer, I assisted Professor Luis Pérez-González by producing abstracts of blog posts published by DeSmog, the Union of Concerned Scientists, and Australian Climate Madness. My work has contributed to Genealogies of Knowledge corpus, which includes a subcorpus of texts in which "engaged online actors challenge and redefine key cultural concepts pertaining to the body politic, whether along populist or prefigurative lines" (Pérez-González, 2020). The abstracts that I created will help researchers study the growing polarization in climate change discourses, and how these debates influence public perceptions of the climate emergency.

Kontakt

Webredaksjonen