0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

15. oktober 2021

Forskning på digital læring i Asker Kommune

Mitt navn er Camilla Walla, jeg er masterstudent på Grunnskolelærerutdanningen for 5-10. trinn og er forskningsassistent i FoU-teamet for Asker Kommunes digitale skoleutvikling. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle litt om hva det går ut på, hvordan Asker Kommune satser på digital læring og hvordan jeg skal knytte dette til min masteroppgave. 

06. oktober 2021

Kraft/hastighetsprofil - Testdager i Fredrikstad med Halden Topphåndball

Mitt navn er Martin Andre Jakobsen, og jeg studerer master idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle litt om hvordan det var på min første tur med Universitetet. I forbindelse med masterprosjektet var Halden Topphåndball med, og både pre,- og post-test sto for tur i Fredrikstad. 

06. oktober 2021

NSB bekjemper "forurensning" med gift

For å holde ugress og uønsket planteliv unna togskinnene, brukte Norges Statsbaner (NSB) plantevernmidler og plantegifter på og ved jernbanetraseer for å holde dem rene for vegetasjon. For som alle vet, «… er alt som vokser i sporets ballast, i overvannsgrøfter og på stasjonsarealer, en forurensing og kan være en fare ved brann.»

Dette er hva NSBs Hovedadministrasjon mente om vegetasjonen rundt togskinnene og stasjonsarealene sine i en informasjonsbrosjyre om hvorfor de drev med kjemisk vegetasjonskontroll ved jernbanetraseer på 1970-tallet.

29. september 2021

Studenter under covid

Vi er to studenter som går master i samfunnsplanlegging, og ble invitert av professor Oddgeir Tveiten til å jobbe for han i et prosjekt. Prosjektet “Education and Learning after Covid-19“ er et prosjekt som samler inn data angående hvor godt studier har fungert, og studenters erfaring av overgangen til online undervisning som følger av Covid 19. Vår oppgave som studenter i dette prosjektet vår å bidra i utviklingen av spørreundersøkelsen, teste den og være med i publiseringsfasen. Spørreundersøkelsen ble administrert av forskningssenteret “Future Learning Lab“.

15. september 2021

"Gotta Kill ‘Em All" - Skuddpremieutbetalinger for rovvilt og menneskers naturforståelse

I 1845 ble det vedtatt ved lov at mange av våre rovviltslag skulle utryddes, og alle som påtraff et av disse dyrene hadde rett til å avlive det. For å motivere folk til å ta del i utrydningskampanjen ble det utbetalt skuddpremier. I enkelte tilfeller kunne skuddpremien for ett dyr komme opp i et beløp som tilsvarte nærmere en årslønn.

09. september 2021

Forsvunnede Dødehavsrullfragmenter

Mitt navn er Signe Marie Hægeland, og jeg ble «manipulert» av professor Årstein Justnes til å delta i forskningsprosjektet kalt «Lying pen of scribes: Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research.» Prosjektet forsker på Dødehavsrullene og går over fem år (2019-2024).

20. august 2021

Taksonomi av dyreplankton

Jeg ble invitert av professor Tove Margrethe Gabrielsen til å delta på hennes forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i Farsund skjærgård. Innsamlingsstasjonen Midtfjordskjær (MFS) er en del av tidsserien Lister Oceanographic and Biologic Station for Education and Research (LOBSTER) hvor prøvetakning av blant annet vann, planteplankton og dyreplankton foregår. Min rolle i prosjektet var å telle, identifisere og fotografere dyreplankton som ble samlet inn i 2019/2020 for å bedre forståelsen om hvile arter eller artsgrupper som befinner seg ved stasjonen.

04. august 2021

EdTech Unleashed and the Cracks in the Walls of the University

During this year I have been working as a student assistant with UiA associate professor Vito Laterza and Aarhus University Senior Researcher Duncan Thomas on a review of the critical literature concerning the recent exponential rise of digitalisation in higher education. We are currently systematizing the themes emerging from this literature and developing academic papers able to help other scholars' and practitioners’ sensemaking on the problematic sides of the ongoing changes. This blog post presents a brief, speculative overview of our findings so far.

04. august 2021

Exploring the possibilities of using visual novels and comics as educational tools

Professor Frank Reichert invited me to participate in a research project examining visual novels in education to potentially include it as a topic and a tool in the mm-402 course. My participation in this research project was collecting, organising, and presenting findings at regularly scheduled meetings.

04. august 2021

Forskningsprosjekt om oversetting

Jeg har vært med på et forskningsprosjekt i regi av UiAs Institutt for fremmedspråk og oversetting. Prosjektet gikk ut på å se hvordan oversettere jobber med nye tekster – hvilke ord, setninger eller fraser oversetteren stopper opp ved, hvor de tar pauser, hvor lenge de oversetter og skriver uavbrutt og når de begir seg ut på nettet for å søke opp forklaringer eller begreper.

18. juni 2021

Kartlegging av vinterdødelighet hos stillehavsøsters i Agder

Vinteren 2020/21 har vært preget av lave sjøtemperaturer og is. Vi dro ut i felt sammen med Østersgruppa for å finne ut om vinteren påvirket den invasive stillehavsøsterens overlevelse.

18. juni 2021

Transkribering av intervju om Jens Bjørneboes barndom

Vår deltakelse i forskningsprosjektet har vært å transkribere intervjuer som er gjort med medvirkende i et dokumentarprosjekt om Jens Bjørneboes barndom i Kristiansand

04. juni 2021

Forebygging av rasisme i skolen

Vår deltakelse av forskninsprosjektet har vært å samle inn data om forebygging av rasisme i skolen

04. juni 2021

Studenter i forskningsprosjekt: Samfunnsfag i praksis

Vi har fått muligheten til å delta i forskningsprosjektet "Samfunnsfag i praksis, studenter i forskningsprosjekt". Vårt bidrag innebærer å dele våre funn fra dybdeintervju med samfunnsfaglærere. 

04. juni 2021

Tiltak og planer mot diskriminering i skolen

Min deltakelse i forskningsprosjektet har vært å analysere dokumenter og handlingsplaner som omhandler arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen. 

04. juni 2021

Kulturelt mangfold i ungdomsskolen

Min deltakelse i forskningsprosjektet har bestått av å utføre dybdeintervju med fem samfunnsfagslærere i ungdomsskolen om deres forståelse av og undervisning om kulturelt mangfold. 

04. juni 2021

Samfunnsfaglæreres arbeid mot rasisme

I februar 2021 fikk vi en forespørsel av veilederne for bacheloren vår, Katja H-W Skjølberg og Irene Trysnes, om vi ønsket å ta del i prosjektet med tittelen “Samfunnsfag i praksis og studenter i forskningsprosjekt”. Dette takket vi gledelig ja til.

16. april 2021

Kritiske lesere av bok om institusjonell etnografi

Vår deltakelse i forskningsprosjektet har bestått av å være kritiske lesere til et bokprosjekt om institusjonell etnografi.

Kontakt

Webredaksjonen