0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

11. februar 2020

How do you write a book on Experimentalist Governance? What I learned about academic work from being a Student Research Assistant

Being a part of the book project was a great chance to learn more about a topic I was already interested, European Territorial Cooperation, but also gave me a look into the acdemic world and how scholars work. All in all, it was a great experience, where I could bring in my own ideas, but also get feedback on the tasks I was doing. 

04. februar 2020

Velferdsteknologi

Hvordan samarbeider kommuner om fremtidens velferdsløsninger?

22. januar 2020

Helsekampanjer i Tanga, Tanzania

Jeg holder på med min masteroppgave i folkehelsevitenskap, og i den forbindelse skal jeg utforske erfaringer knyttet til TICC og HAMA sitt kampanjeprogram som gjennomføres på lokale skoler og landsbyer i Tanzania. Dette er en kvalitativ studie som tar for seg gruppeintervju med deltakere i programmet, observasjon av tre helsekampanjer, individuelle intervju med ansatte ved TICC samt individuelle intervju med en lokal lærer og en lokal landsbysjef.

20. desember 2019

Spurv 360°

Hva skjer når scenen for en rockekonsert omringer deg på alle kanter og du befinner deg i sentrum av en virvelvind av lyd?

18. desember 2019

Kan deltagelse i kor styrke sangtrygghet hos fremtidens musikklærere?

Mange barn og unge vokser opp med «stemmeskam». Stemmeskam vil si å ikke være fortrolig med egen sangstemme. Dette gjelder for mange GLU-studenter – også for de som har valgt musikk som fordypningsfag. Høstens kull har deltatt i en undersøkelse av hvordan det å synge i kor som obligatorisk del av studiet kan innvirke på utvikling av "sangtrygghet" – som trengs for at de som fremtidige lærere skal være fortrolige med å lede sang i klasserommet.

12. desember 2019

Communicating climate policies that affect people's everyday lives and their future: A case study of Arendal's region local transport plan

This autumn, the Centre for Digital Transformation, Faculty of Social Sciences, has undertaken a research project in cooperation with Bynett Sør and Klimapartnere Agder about climate communication & participation, opposition to road tolls and the Housing, spatial and transport development plan in Arendal region – the ATP (https://www.atp-arendalsregionen.no/). The goal of the research project is to provide advice on how to improve climate communication and participation practices at the municipality and county levels. While my role in it has been to assist the project implementation, I also share a deep interest in the topic.

12. desember 2019

Hvordan kan jeg fortelle deg slik at du forstår?

Om å co-produsere et foredrag om et kunstprosjekt.

12. desember 2019

Innsamling av data for å kartlegge problematisk telefonbruk

Først møtte vi med forskerne vi skulle være assistenter for (Peter og Geir). Vi planla hva vi skulle lete etter og hvordan gjennomføringen skulle bli. Det vi skulle studere var eldres (60+) smarttelefon vaner for å kartlegge eventuelle problematiske forhold.

11. desember 2019

Helvete.

Performance i samarbeid med kunstneren Michikazu Matsune.

 

11. desember 2019

Studioarbeid

Mitt engasjement som trommeslager i Rolf Kristensens nye innspillingsprosjekt.

11. desember 2019

Jakten på den optimale praksis i kommunen

I dag ser vi at kun 20 prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker jobb i kommunehelsetjenesten. Det må helt klart noen endringer til for å kunne rekruttere flere sykepleie til kommunene. Prosjektleder Ellen Dahl Gundersen har funnet ut at endringene må skje i sykepleierstudentenes første praksis på sykehjem, og sammen med prosjektgruppen er hun på god vei i prosessen. 

11. desember 2019

Timelines, i prosess med vokal

Timelines startet som et initiativ fra Rolf Kristensen. Hans idé er å bruke tidligere egenkomponert, utgitt materiale til skape nye verker. Her har han fått med seg flere musikere fra universitet, som har bidratt med å dra i det musikalske bildet. Disse har på hver sin måte gitt verket flere ytterpunkter, og fargelagt det orginale materialet med sine personlige musikalske bidrag. En sentral person som har bidratt musikalsk er Lars Kristian Lia. Han har brukt lydklipp fra orginalmaterialet og satt disse sammen igjen på helt nye måter. Dermed har han skapt et nytt univers ut i fra matrialet han jobbet med.
- Jeg var så heldig å få være med å bidra med vokal på ett av disse verkene. Dette er innlegget handler litt om hva slags tankeprosesser og fremgangsmåter jeg har brukt før, og under innspilling.

11. desember 2019

What the Hell

Vi på master i kunstfag dro den 20. oktober til Bergen for å ta del i BIT teatergarasjens festival; Meteor 2019. Her skulle vi fremføre performancen ”What the Hell” i regi av Michikazu Matsune.

11. desember 2019

Hvordan gi kommunen bedre rykte

Sykehjemspraksis har ikke vært den mest populære blant sykepleierstudenter. Vi i prosjektgruppen Jobbvinner Agder har gjort vårt for å endre dette. Les litt om mine oppleveser og erfainger fra min deltakelse. 

11. desember 2019

Fremtidsretta praksismodeller i sykepleierutdanningen

Jobbvinner Agder er et praksisprosjekt med mål om å styrke sykepleiepraksisen i kommuner. For å gjøre dette på en gjennomtenkt og gjenskapbar måte, ble det tatt utgangspunkt i forskning og gjort grundig datasamling på implementerte tiltak. Jeg har fått bidra i dette arbeidet.

10. desember 2019

Min erfaring som studenthjelp ved forskningsprosjekt

Tidligere i høst ble studiet mitt informert om at forskningsprosjektet "Flyktningbarns møte med barnehager og lokalmiljø på Agder" lyste ut en mulighet for å arbeide som studenthjelp. Dette tenkte jeg kunne være en spennende erfaring å ta med seg videre, så jeg søkte og var så heldig å få muligheten til å bli en del av dette prosjektet.

10. desember 2019

Timelines, studioarbeid

Timelines, studioarbeid er en fortsettelse av Rolf Kristensens Timelines-prosjekt.

10. desember 2019

Registrering av historiske data fra apotekerprotokoller

Formålet med å digitalisere deler av gamle apotekerprotokoller var å gjøre dem om til søkbar data som kunne besvare spørsmål om hvem som kjøpte gift fra apoteket, hvor ofte, hvor mye og ikke minst hva giften skulle brukes til. Dette er funn som vil bli brukt videre i forskningsprosjektet som skal utgjøre Anne Mette Seines doktoravhandling, men vi, Victoria og Thomas, fikk tilbud om å hjelpe til med transkriberingsarbeidet.

Kontakt

Webredaksjonen