Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Testverktøy i rekruttering

I enhver jobbsøkerprosess må en være forberedt på å bli utfordret og analysert av arbeidsgiver. En metode som hyppigere brukes i dag er testverktøy, der potensielle kandidater blir bedt om å utføre ulike digitale tester på egenhånd. Slik kan arbeidsgiverne matche resultatene med stillingen og personligheten de søker. Denne artikkelen vil gi et bedre innblikk i hvorfor og hvordan testverktøy brukes, samt gi råd og tips til utførelsen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto: Trainee Sør
Foto Trainee Sør

Hvilke arbeidsgivere og stillinger bruker testverktøy?

Ofte er det store virksomheter, både offentlige og private, som bruker testverktøy i rekrutteringsprosessen. Det skyldes at større virksomheter har ressurssterke HR-avdelinger, som tar inn store kull samtidig. Eksempler på selskaper som bruker testverktøy aktivt er Posten, Equinor, Skatteetaten, DNB, Telenor, bemanningsbyråer og Agder-baserte Trainee Sør. Tidligere brukte man testverktøy først og fremst i lederstillinger, men denne tendensen har endret seg de siste årene. Det er mer normalt å bruke testverktøy for stillinger til nyutdannede, spesielt internship eller trainee-stillinger, der det er mange søkere. 

Hva slags typer testverktøy finnes?

Det finnes utallige testverktøy, men de mest brukte typene er evnetester, ferdighetstester og personlighetstester. Det finnes også andre typer som måler konkrete egenskaper, for eksempel motivasjon eller ekspertise på visse faglige områder. Resultatet av testene blir ofte gjennomlest som et samtaleverktøy mellom kandidat og rekrutterer.

Evnetester: Evnetester kartlegger dine kognitive evner, med hovedformål å teste logisk og analytisk tenking. For eksempel verbal eller numerisk simulering. Et eksempel på en slik test er en simulert mailboks der du skal svare på innkommende mailer.  

Ferdighetstester: Brukes til å måle konkrete ferdigheter. Eksempler kan være språkforståelse, hukommelse, reaksjonsevne, hurtighet eller tallforståelse. En typisk test kan være å huske rekkefølgen av diverse figurer eller svare på påstander fra relevant informasjon med tidspress. Ferdighetstestene er ofte tidsbegrenset og stiger i vanskelighetsgrad. Både evne- og ferdighetstester har ofte en fasit og visse tester kan ligne på IQ-tester.

Foto UiA

Personlighetstester: Målet er å kartlegge generelle adferdsmønstre og tendenser. Testen handler om hvordan din personlighet matcher arbeidsoppgavene som skal utføres i jobben. En test kan være påstander om arbeidsoppgaver, samarbeid eller arbeidsmiljø, der man skal svare sine personlige meninger på skalaen «Helt enig» til «Helt uenig». Det finnes ikke en konkret fasit på hva som er rett og galt.

Hvorfor brukes testverktøy?

Daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg, har lang erfaring med bruk av testverktøy i rekruttering. Virksomheten har til enhver tid ca. 25 nyutdannede traineer plassert i ulike bedrifter på Sørlandet. De rekrutterer to ganger i året, og bruker aktivt testverktøy ved enhver søknadsprosess.

Daglig leder Anna Gunningberg. Foto Trainee Sør

"Vi bruker testverktøy for å se om verdiene, personligheten, refleksjonene og ferdighetene til en kandidat matcher med våre trainee-stillinger. Ulike typer tester kan gi gode indikasjoner på dette. Likevel er det ikke nødvendigvis testene som vi er mest opptatt av. I Trainee Sør ser vi på den helhetlige kompetansen til en kandidat, alt fra studier, karakterer til arbeidserfaring, verv og interesser. Vi bruker tester som en av mange verktøy i rekrutteringsprosessen."

 Hvordan brukes testverktøy i rekrutteringsprosessen?

 Det er helt opp til arbeidsgiver å bestemme hvordan de vektlegger testverktøy og hvor i rekrutteringsprosessen det brukes. Mange større virksomheter bruker testverktøy som en førstegangsselektering. Det er typisk helt i starten av en jobbsøkerprosess når CV/søknad er sendt inn. Testsvarene må være over et visst nivå for å i det hele tatt bli vurdert til stillingen. Dette er konsekvent selektering fordi virksomhetene får mange søkere. 

 Det finnes likevel andre metoder til å bruke testverktøy, der det ikke kun går på selektering, men match av riktig kandidat og arbeidsgiver. Anna forteller om metoden hos Trainee Sør. 

"Vi gjennomfører etter søknadsselektering førstegangsintervjuer, deretter utvelgelse til «assessmentsenter». Assessmentsenter er et to-dagers utvelgelsesprogram, der kandidatene blir vurdert og observert gjennom ulike metoder, både alene og i team. I forbindelse med dette mottar kandidatene testverktøy, som brukes mer som et samtaleverktøy enn ren selektering. Personlighetstestene diskuteres gjennom en gjennomlesning, der det ofte korrigeres etter relevant ytelse til utlysningen. Evnetestene, der kandidaten får resultatet digitalt, ser vi på i sluttfasen dersom vi er i tvil."

 En kan lese mer om Trainee Sør sin rekrutteringsprosess HER

 Hvordan øve seg på testverktøy?

"Evnetester med logisk tankegang er det liten hensikt å øve på, og personlighetstester har ingen fasit. Ferdighetstester kan en derimot trene seg opp til. Jeg ville i utgangspunktet heller fokusert på å være mentalt forberedt" - Anna.

Hennes tre tips er:  

-       Vær mentalt forberedt og tenk på hva du kan møte. Test gjerne ulike evne/ferdighets tester på nettet i forkant, så du vet hva du kommer til. 

-       Svar ærlig på personlighetstester, ikke tenk på hva arbeidsgiver ser etter. Det blir ofte gjennomskuet i etterkant. 

-       Gjennomfør testene uforstyrret, med god tid og stabil internettforbindelse. Prøv å ikke vær stresset både før og under test-situasjonen. 

Husk at du som kandidat alltid har rett på tilbakemelding og resultat på alle testverktøy som gjennomføres. Det kan enten være gjennom en digital rapport eller gjennomlesning med arbeidsgiver. Noen arbeidsgivere gir også tilbakemeldinger på hvordan en kan forbedre test-resultatet. 

Eksempler på tester som kan sjekkes ut: 

- 16 Personalities: Enkel personlighetstest HER

- SHL: Utvidet informasjon med eksempler og øvingstester HER

- AON Assesment: Eksempelvideoer av evne- og ferdighetstester HER

- Assessment Training: Mangfoldige tester (engelsk), finnes også betalte tester HER

Gjennom enkle Google søk, kan man også finne flere ulike testverktøy. Vær likevel oppmerksom på at arbeidsgivere kun bruker sertifiserte tester fra seriøse aktører. Testverktøy er under stadig utvikling med hyppige utskiftninger, det er derfor ikke nødvendigvis testene ovenfor man møter i rekrutteringsprosessen.