Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hva vil arbeidsgiver ha?

Gjennom studietiden er det mange studenter som lurer på hva de kan jobbe med etter studiene. Hva vil arbeidsgiver ha? Hva kan jeg bidra med? Hvor kan jeg søke jobb med min utdannelse? Dette er spørsmål mange stiller seg.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Student i Vrimlehallen på UiA.
Foto: Jon Petter Thorsen, Aptum.

Som student tenker man kanskje at utdannelse er ensbetydende med jobbmuligheter. I mange tilfeller kan dette stemme, særlig dersom man tar et tittelgivende studium og blir for eksempel sykepleier, lærer, politi eller sosionom. På mange studier får man imidlertid ikke en tittel, og i overgangen til arbeidslivet oppdager mange studenter at arbeidsgiver er vel så opptatt av hvem du er som person og hvordan du utfører oppgaver, som hvilket studium du har tatt. 

Uansett hva du har studert er vår påstand at du kan mer enn karakterene dine viser. Men er du bevisst på hva din kompetanse består av? Arbeidsgiver er interessert i mer enn din fagkunnskap. Å ha en person som passer inn på arbeidsplassen, som evner å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte og som har lyst til å jobbe for felles mål, kan være vel så viktig som karakterene på vitnemålet. 

I jakten på jobbmuligheter, er det naturlig å ta utgangspunkt i de erfaringene du har fått så langt.  Hva har du gjort, hva har du lært og hva sier dette om deg som person? Når du setter opp en CV, har du en god anledning til å reflektere over hva din kompetanse består av. Ulik erfaring utvikler ulik kompetanse. Arbeidet med CV-en kan altså fungere som et verktøy for å bli kjent med deg selv og din totale kompetanse. Mange er ikke klar over hva slags kompetanse de har, rett og slett fordi de ikke reflekterer nok over dette.  Ved å reflektere over hva du er god til, vil du som student lettere kunne se dine karrieremuligheter. Innsikten du får ved å reflektere kan også brukes også til å presentere deg for arbeidsgiver. Når du presenterer deg i CV, søknad og på intervju er det viktig å få fram ulike deler av din kompetanse. Arbeidsgiver vil bli kjent med deg som person for å danne seg et bilde av hva du kan bidra med.  

Kompetanse kan forklares på mange måter. Vi skiller hovedsakelig mellom kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper. Ved å sette opp en CV og reflektere over de erfaringer du har, vil du få innsikt som viser at du kan mer enn bare det du har studert.  

Kunnskaprepresenterer gjerne den formelle kompetansen og fagkunnskapene dine. Kursbevis og vitnemål viser hva du har lært og om du innfrir kvalifikasjonskravene til visse typer jobber. Det er ikke innlysende at arbeidsgiver kjenner til innholdet i utdannelsen din. Du bør derfor jobbe med å sette ord på hvilken kompetanse utdannelsen har gitt deg og hva du tar med deg av lærdom inn i arbeidslivet. Husk å synliggjøre det som er særlig relevant for arbeidsgiveren du søker jobb hos.

Ferdigheter handler om hvordan du løser ulike typer oppgaver. Hvordan forstår du kunnskapen din, og kan du se den i en sammenheng med ulike arbeidsoppgaver? Ferdigheter tilegner vi oss hele livet gjennom studier, ulike jobberfaringer, frivillig arbeid, livserfaringer og hobbyer. Dette bør synliggjøres i din CV ved å vise hva du har lært og ved beskrive overførbar kompetanse. I jobbannonsene setter arbeidsgiver opp hvilke ferdigheter de ønsker hos sine ansatte, og din oppgave er å komme med konkrete eksempler som viser din erfaring.  

Personlige egenskaperhandler om deg som menneske og blir lagt stor vekt på ved rekruttering. Dine verdier og holdninger sier mye om deg som person. Dine egenskaper, eksempelvis evne til å omgås andre mennesker, vil være viktig i konkurransen om jobber der teamarbeid står sentralt. Et annet eksempel er hvilken holdning du har til endringer. Blir du ofte negativt innstilt eller går du inn for å finne gode løsninger? Arbeidsgiver er opptatt av at du viser selvinnsikt og at du evner å reflektere over dine egenskaper. 

Motivasjon er også en viktig del av din kompetanse, som mange glemmer å formidle på en overbevisende måte til arbeidsgiver når de søker en stilling. Din motivasjon vil imidlertid ikke være en konstant del av din kompetanse, men vil variere og endre seg avhengig av situasjonen du befinner deg i eller jobben du søker på. Når du reflekterer over kompetansen din, vil du trolig oppdage hva du har gjort som har motivert deg, både personlig og faglig. Hvilken type arbeid har vært meningsfylt og hvilke arbeidsoppgaver har gitt deg lærings- og arbeidslyst? En troverdig og god jobbsøker kjennetegnes gjerne ved at motivasjonen er konkret og personlig.