Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Åtte tips til jobbintervjuet

Her får du UiA Karrieres beste råd for å gjøre et godt jobbintervju.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi øvde på å svare godt under press, og fikk gode tips til forberedelsene. Å observere de andre hjalp meg å reflektere over hvordan jeg selv kan svare på en god måte, sier kursdeltaker Julie Feøy.

Jobbintervjuet er en uvant situasjon for mange, derfor kan det være nyttig med veiledning for å mestre en slik situasjon. Torsdag 28. april holdt UiA Karriere kurs i intervjutrening for studentene.

Studentene satt i grupper hvor alle fikk øve seg på å være kandidat og intervjuer etter tur. Alle gruppene hadde veiledere og observatører som ga dem tilbakemelding etter øvelsen.

Intervjutreningen ble gjennomført med rollespill. F.v.: Julie Feøy, Silje Haug Rasmussen og veileder Silje Holteberg.

Målet med kurset er at studentene skulle få kjenne på erfaringen og bli mer klar over hva de bør forberede seg på.

– Selve intervjuet er mange ganger en sjekk på om du passer inn i miljøet og om du passer til å utføre oppgavene i stillingen. Du er per definisjon kvalifisert fordi du er innkalt. Se på intervjuet som en anledning til å overbevise arbeidsgiveren om at du er rett person, sier Erna Synnøve Kjensjord, rådgiver ved UiA Karriere.

Karrieresenterets beste tips

  1. Førsteinntrykket har mye å si for hvordan du blir oppfattet. Øyekontakt, et fast håndtrykk og en passende klesstil er viktig.
  2. Få frem motivasjon for stillingen, i tillegg til ambisjonene dine. Hvorfor passer akkurat du til denne stillingen? Hvorfor ønsker du deg inn i denne bedriften?
  3. Det er viktig at du viser hvem du er og hva du kan bidra med. Som nyutdannet har du kanskje ikke relevant arbeidserfaring. Få frem dine kvaliteter ved å vise til resultater fra verv, deltidsjobber eller oppgaver i studietiden.
  4. Din fysiske reaksjon og svar på spørsmål kan også fortelle mye om deg og dine holdninger. Derfor er det viktig å være ærlig – hvis det du sier ikke er ektefølt, blir du fort avslørt.
  5. Forbered deg! Stillingsannonsen må være friskt i minnet, og du bør ha satt deg godt inn i virksomheten. Det du forteller bør alltid ha en viss relevans for stillingen og ikke stride imot virksomhetens verdier. Bruk din egen historie og prøv å lage en rød tråd som gjenspeiler valgene du har tatt.
  6. Det kan komme vanskelige spørsmål som du ikke har et utfyllende svar på. I slike situasjoner er det smart å dra samtalen over i noe du ønsker å snakke om. Dette kan du planlegge i forkant. Denne teknikken kan du også bruke i stedet for en forsvarstale dersom samtalen får et negativt fokus.
  7. Vær bevisst på dine svakheter. Det er vanlig at arbeidsgiver utfordrer deg på dette. Reflekter over disse i forkant og planlegg hvordan du vil ordlegge deg for at det ikke skal bli for negativt. Det handler ikke nødvendigvis om rett eller galt svar, men om måten du sier det på – og at du viser selvinnsikt.
  8. Mot slutten av intervjuet får du muligheten til å stille spørsmål. Tenk over om det er noe du lurer på i forkant. Å stille gjennomtenkte spørsmål til arbeidsgiver er positivt. Det viser at du har forberedt deg og at du er oppriktig interessert.

Karrieresenteret jobber for å styrke studentene i møte med fremtidig arbeidsliv gjennom ulike karrieretjenester. Dersom du trenger veiledning i forhold til den jobbsøkerprosessen du står i, er du velkommen til å ta kontakt. Vi befinner oss innenfor Servicetorget på Campus Kristiansand og Campus Grimstad (onsdager).