Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

10 tips til en god CV

En CV skal gi arbeidsgiveren et førsteinntrykk av jobbsøkeren. Etter 30 sekunder kan den ha havnet i ja- eller nei-bunken. Silje Holteberg ved UiA Karriere har holdt kurs i å skrive en god CV og søknad.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Undervisning

– Det å skrive CV og søknad er nesten som et studium i seg selv. At studentene tar dette på alvor er kjempebra, sier Holteberg.

 Her får du 10 gode tips som kan hjelpe deg å havne i ja-bunken av søkere.

1.      Beskriv hva du har gjort, når du har gjort det

Dette er kanskje en selvfølgelighet, men det er kjernen i CV-en. Den skal gi en helhetlig oversikt over mennesket den beskriver. Gjør det enkelt å få oversikt over kompetansen og erfaringen din.

2.      Skreddersy CV-en til stillingen du søker på

Fremhev den fagkompetansen som er mest relevant for stillingen. Da blir det enkelt å se hvordan du kvalifiserer og passer inn. I statlig eller kommunal sektor kan det være positivt om du skriver nynorsk. Vurder også om engelsk er viktig for stillingen. Du kan eventuelt velge å legge ved en engelsk versjon i tillegg til den norske.

3.      Google deg selv

Husk at arbeidsgiver googler deg! Det hjelper ikke å skrive at du er tolerant og omsorgsfull hvis du blir funnet som avsender av et usmakelig innlegg i et kommentarfelt, for eksempel. Det er altså lurt å rydde opp i digitale spor som kan ødelegge for deg.

4.      Gjør det kort

Max to sider – gjerne en! Nøkkelordet er korthet – du skal få med mye på denne siden. Alt av innhold bør presenteres så konsist som mulig, men ikke la det gå på bekostning av å fremheve kompetanse som er relevant for stillingen.

5.      Prioriter innholdet riktig

Det siste som har skjedd skal stå først i CV-en. Som nyutdannet er det lurt å plassere utdanningen over arbeidserfaring. Dette endrer seg når man har vært i jobb en stund – da bør du presentere arbeidserfaring før utdanning. Skriv om dine nøkkelkvalifikasjoner veldig kort øverst på siden. Dette er første blikkfang og skal selge deg inn. Her har du muligheten for å gi leseren en oppsummering av hvilken kompetanse som gjør deg attraktiv for jobben.

6.      Vær korrekt i utforming og oppsett

Innholdet presenteres hovedsakelig punktlig (ikke bruk punktum i punktlister). Du kan også bruke litt tekst, men da er det ekstra viktig å være kort og konsis. Det er ikke nødvendig med konkret start- og sluttdato for utdanning og erfaring – hvilken måned du startet og sluttet er tilstrekkelig. Språk, sertifikater, verv, kurs eller andre ting du har oppnådd bør også presenteres i CV-en. La deg inspirere på nett, for eksempel på cvnerden.no.

7.      Finn balansen mellom en kjedelig og «for kreativ» CV

Det er viktig at CV-en er korrekt, men den bør heller ikke være kjedelig. En fin layout gjør den lettere å lese. De fleste vil synes det er bra med et bilde på CV-en, men dette er opp til deg selv. Bruk et nøytralt og positivt bilde. Interesser kan også være med på CV-en hvis du ønsker å gi et større bilde av hvem du er som person. Dette henger sammen med å tilpasse CV-en til den konkrete stillingen. Vis for eksempel dine grafiske kunnskaper igjennom CV-en hvis du søker på jobb som grafisk designer.

8.      Vær ærlig om hull i CV-en

CV-en skal vise hva du har gjort, når du har gjort det. Ikke kutt ting fra CV-en fordi oppleves som irrelevant. Det kan skape «hull» og oppleves som negativt av arbeidsgiver. Dersom du har «hull» i CV-en, gjør en vurdering på hvordan du løser dette. Opplever du at det er vanskelig, bør du søke råd hos andre. Det kan være andre ser erfaring og kompetanse, der du har opplevd utfordringer.

9.      Unngå de klassiske fallgruvene

I CV-en er skrivefeil en av de største tabbene du kan gjøre. Det er faktisk en av de vanligste grunnene til at en CV blir forkastet. Det betyr ikke at arbeidsgiver forventer at du skal være feilfri, men det kommuniserer slurv, og det forstyrrer inntrykket du gir.

En uryddig og uoversiktlig CV er veldig vanlig, og har stor betydning for vurderingen arbeidsgiver gjør. Søkeren kan være utrolig kompetent og flink, men så havner CV-en i nei-bunka på grunn av dette.

For lang og detaljert CV blir unødvendig og kjedelig – og ødelegger hensikten om å gi en kort og helhetlig oversikt over søkeren.

Har du masseprodusert CV-en din er det ofte lett gjennomskuelig, noe som ikke imponerer i vurderingen.

Har du ikke informert referansen din om at han eller hun står i CV-en din? Ta med referanser – men informer referansen du bruker! Hvis arbeidsgiver finner ut at du ikke har informert i forkant er dette veldig negativt.

10. Sørg for å ha en god LinkedIn-profil

Det blir stadig viktigere å ha en LinkedIn-profil, men hvordan skal den se ut? Hovedformålet med Linkedin er å bygge et profesjonelt nettverk. Profilen bør være en konsentrert versjon av CV-en din – det er veldig viktig at disse to stemmer overens. Bildet blir lagt merke til, så pass på at dette er profesjonelt.