0
Hopp til hovedinnhold

Hvor langt har du kommet i karriereplanleggingen?

Har du reflektert over din kompetanse og dine muligheter, eller hvilke valg og handlinger du har foretatt deg i forbindelse med din karriere?

Karriereplanlegger på nett, illlustrasjon

Karriereplanleggeren er et verktøy for deg som er under høyere utdanning. Testen er en uformell sjekk, hvor hensikten er først og fremst å bevisstgjøre deg som student på din egen karriereplanlegging og karriereutvikling. 

Ved å ta testen blir du oppmerksom på hvilke elementer som er med på å gjøre deg klar for arbeidslivet. Ved å reflektere over spørsmålene som stilles kan du få innsikt i hvilke deler av din kompetanse du bør jobbe med. Er du tidlig i studieløpet kan testen gi deg forståelse for hva som er viktig å jobbe med under studietiden, og nærmer studiet seg slutten kan testen gi en forståelse for hvor du kan legge inn en innsats for å hevde deg i jobbsøkerprosessen. 

Karriereplanleggeren består av fem bolker med ulik tematikk; Om deg, din kompetanse, dine muligheter, om arbeidsmarkedet og hvordan få jobben. Hensikten er å motivere deg til å opprettholde og igangsette handlinger som kan være positivt for egen karriereplanlegging- og utvikling. Det å utvikle og bruke din karrierekompetanse kan gjøre deg godt rustet til å håndtere egen karriere gjennom et livslangt løp.  

I etterkant kan det være nyttig å diskutere resultatene dine sammen med en karriereveileder. Ta gjerne kontakt med oss på UiA Karriere