Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fremtidens utdanning for fremtidens yrker

Ved Universitetet i Agder (UiA) er 9 av 10 studenter i arbeid ett år etter endt utdanning. Hvilke utdanninger gir fremtidssikre yrker?

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barn og robot, foto

Av: Thomas Grønvold

Hvert år tar nåværende og fremtidige studenter valg som får betydning for fremtiden deres. Studiemulighetene kan nesten virke uendelige. Til syvende og sist skal alle valg føre til det samme: At man går ut i arbeidslivet og jobber med noe man trives med.

Silje Holteberg, foto

Silje Holteberg er karriereveileder ved UiA.

– Det er viktig å reflektere godt rundt hva slags hverdag man ønsker seg etter studiene. Ikke tenk bare på hva du skal bli. Tenk også på hva du er engasjert i. Er du samfunnsengasjert, opptatt av teknologi, ønsker du trygghet og faste rammer, eller er du opptatt av fleksibilitet? spør karriereveileder ved UiA, Silje Holteberg. Student Zelia J. Moss er enig:

– Vi hører ofte at fremtidens arbeidsmarked vil bestå av yrker vi ikke kjenner til enda. Derfor tror jeg det er viktig å ha fokus på å tilegne seg kunnskap og egenskaper man kan anvende i ulike roller, og ikke ha for mye fokus på å jakte en yrkestittel. Stadig flere bedrifter arbeider i større grad tverrfaglig og rekrutterer derfor også mennesker med en bredere variasjon av kompetanse enn tidligere, sier hun.

9 av 10 i jobb

Hvert tredje år gjennomfører UiA en stor kandidatundersøkelse som dokumenterer tidligere studenters arbeidssituasjon og deres synspunkter på den utdanningen de har fått hos UiA. Målet er blant annet å finne ut om kandidatene er i jobb, hva slags yrke kandidaten har og studienes relevans for arbeidslivet.

Forrige undersøkelse viste at 9 av 10 studenter fra UiA er i jobb ett år etter at de er ferdig utdannet.

Lærer med barn rundt seg, foto

Å velge en lærerutdanning vil etter all sannsylighet være et trygt valg for fremtiden.

– Det henger sammen med at UiA utdanner studenter med kompetanse som arbeidslivet etterspør. Studiene er ofte praksisnære, med fokus på relevans for arbeidsgivere så vel som studenter, sier Holteberg.

Innenfor disse fagfeltene vil det etter all sannsynlighet være stor etterspørsel etter arbeidskraft i lang tid framover:

– Alle undersøkelser viser at innenfor helse trenger vi mange ansatte framover. Det samme gjelder læreryrket. Vi utdanner framtidsrettede lærere og sykepleiere, sier hun.

Sykepleiere, foto

Etterspørselen etter sykepleiere vil vedvare i årene som kommer.

I august 2019 åpner helseteknologisenteret I4Helse på Campus Grimstad. Der skal sykepleie- og IT-studenter jobbe sammen med forskere, helseansatte og pasienter, for å utvikle og teste framtidens løsninger innen helseteknologi.

– Etterspørselen etter teknologiske utdanninger har tatt seg opp igjen. IT- og ingeniørkompetanse blir stadig mer ettertraktet som følge av fokuset på blant annet sikkerhet og robotisering i stadig nye bransjer. Samtidig tror vi at utdanninger som utvikler studentens sosiale og emosjonelle kompetanse vil bli stadig viktigere, og at kompetanse fra utdanninger som utvikler studentenes kritiske tekning, kreativitet og omstillingsevne vil bli etterspurt.

Innovasjon og nyskapning

UiA er et studiested som også har sterkt fokus på nyskapning og innovasjon.

Våren 2019 fullfører Zelia J. Moss en master i innovasjon og kunnskapsutvikling ved UiA. Sommeren 2018 jobbet hun som konsernsjef i Adecco, og danket ut 5.000 søkere til sommerjobben.

Moss er ikke i tvil om at studiet og resten av engasjementet hennes på UiA hjalp henne til seier i konkurransen.

– Gjennom studiene mine har jeg fått trening i å reflektere, argumentere og tenke kritisk, men også kreativt. I prosessen med Adecco tror jeg min evne til å koble erfaring og kunnskap med nye tanker og idéer spilte en viktig rolle, forteller Moss, og fortsetter:

Zelia Moss, foto

Zelia Moss danket ut 5.000 søkere I jakten på tidenes sommerjobb

– Studiet mitt er godt tilpasset de utfordringene både Adecco og andre bedrifter står ovenfor i dag og vil møte i fremtiden. Kunnskap om innovasjon, digitalisering og omstilling er i aller høyeste grad relevant både for næringslivet og den offentlige sektoren, eller hvis jeg ønsker å starte min egen bedrift. Utdannelsen gir meg et bredt utvalg av jobbmuligheter.

I høst hadde hun praksis gjennom UiA ved Business Region Kristiansand, som jobber for å få næringsliv, akademia og offentlig sektor til å samarbeide om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen.

– Min erfaring tilsier at å knytte teori og praksis sammen forsterker læringen på begge områdene. Jeg blir motivert til å lære mer når jeg ser hvordan det jeg lærer kan anvendes til å skape verdi i praktiske situasjoner, avslutter Moss.

Godt fagmiljø og fornøyde studenter

UiA er ett av Norges yngste universiteter fordelt på to campuser i Kristiansand og Grimstad. Ved UiA vil du som student oppleve gode fasiliteter og få studere i fagmiljøer med forskere i toppklasse, blant annet ved våre fem toppforskningssentere.

UiA har også landets mest fornøyde studenter, viser tall fra en undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2018.

– På UiA blir man kjent med andre studenter på tvers av fagmiljøer og studieretninger. For eksempel er både sykepleierstudiet og ingeniørstudiet plassert i Grimstad, noe som bidrar til god dynamikk på campus - både faglig og sosialt, forteller Holteberg.

Tenk retning – ikke bare yrker

15. april går søknadsfristen ut for de fleste studier i Norge. Før søkerlisten sendes, råder Silje Holteberg vordende studenter til å tenke litt lenger enn til hvilken jobb som virker kul. Man bør for eksempel vurdere hvordan personlige egenskaper, evner og verdier samsvarer med fremtidige jobbønsker.

– Som student ved UiA tilegner man seg en grunnkompetanse som man vil utvikle videre når man kommer i jobb. Metodisk og analytisk kompetanse er eksempler på ferdigheter som er etterspurt i arbeidslivet. Ved UiA er vi opptatt av å få studentene raskt ut i jobb etter fullført studium. Et praksisopphold eller oppgavesamarbeid med arbeidslivet er eksempler på relevant erfaring som man kan tilegne seg gjennom studiet, og som kan være verdifulle for videre karriere.

Og det er ikke krise om man velger feil.

– Det å innse at man har begynt på feil studium er ikke krise, det kan tvert imot være en viktig lærdom. Jeg tror mange fremtidige studenter og foreldre tenker at «dette er verdens viktigste valg». Det kan virke skremmende formange unge. Som karriereveileder er jeg opptatt av at man skal snakke om å finne sin retning – ikke nødvendigvis sin drømmejobb. Studietiden er en modningsprosess for mange, avslutter Holteberg.

Du finner en oversikt over alle UiAs studietilbud her.