0
Hopp til hovedinnhold

UiA Karriere

Kontakt UiA Karriere

Min jobb: Rådgiver for Ungt Entreprenørskap Agder

Studiet omhandler både nasjonale og regionale innovasjonssystemer og peker på hvor viktig det regionale samspillet mellom ulike aktører er, og hvordan dette igjen har lagt føringer for innovasjonspolitikken.

Tharald Torset Lundvall

Innovasjon og kunnskapsutvikling, master

Min jobb: Senior Sales Consultant for Meltwater

Høyere utdanning gjør deg klar for den arbeidsinnsatsen som trengs. Sene kvelder ved lesesalen byttes ut med sene kvelder med en deadline på en rapport. Fremføring av gruppeoppgaver blir til salgspitcher og selskapspresentasjoner foran ulike ledere i næringslivet.

Ivor André Murtic

Markedsføring og ledelse, bachelor

Min jobb: Business Technology Consultant for Deloitte

Indøk gir en flere retninger en kan gå mot, og en stiller derfor sterkt i et marked som i dag, hvor nøyaktig denne kombinasjonen av fag er svært etterspurt.

Odd Christopher Skarbø

Industriell Økonomi og Teknologiledelse

Min jobb: Frivillighetskoordinator i Vest-Agder Røde Kors

Jeg bærer med meg mye av det vi lærte om kultur og kulturforståelse. Hvordan møter man andre mennesker, og hvordan se saker i større perspektiv.

Marthine Tronvoll-Jørgensen

Utviklingsstudier, bachelor og Religion, etikk og samfunn, årsstudium

Min jobb: Daglig leder i Smedbakken FUS barnehage

Som pedagogisk leder brukte jeg utdanningen min, og spesielt det pedagogiske, hele tiden. Det gjorde noe med hele min væremåte sammen med barn. Jeg fikk en ny måte å se ting på og en ny måte å kommunisere på.

Kjetil Krogstad

Barnehagelærerutdanning, bachelor

Min jobb: Teknisk prosjektleder i Meshtech AS

Ikke lås deg i en retning; se muligheter over et bredt spekter av fagområder. Det jeg vet i dag er at mulighetene er utrolig mange i forhold til hva jeg trodde da jeg studerte.

Eva Selmer-Olsen

Mekatronikk

Min jobb: Familiekontakt ved Stine Sofie Senteret

Jeg valgte lærerstudiet fordi jeg liker å undervise rett og slett. I jobben min nå ser jeg gleden i å kunne undervise gjennom samtale og samtidig ofte være vitne til viktige forandringsøyeblikk. En lærerutdannelse mener jeg er et lurt valg å ta.

Bård Eide

Grunnskolelærer 1-7, 4-årig

Min jobb: CR ansvarlig Stormberg

Det er mange måter å gjøre verden til et bedre sted

Jan Halvor Bransdal

Development Management, master

Min jobb: Gründer/daglig leder i EvaMia Interiør

Bakgrunnen for å starte firmaet er at jeg tror på handel som et virkemiddel for å skape arbeidsplasser i land i Sør.

Marte Kirkevold Flatejord

Utviklingsstudier, bachelor, og Development Management, master

Min jobb: Child Protection Officer UNICEF

Studiet jeg tok på UIA innebar også tett samarbeid med studenter fra andre kulturer og andre deler av verden, og erfaringer fra dette har vært veldig nyttige å ha når en jobber tett sammen med lokale og internasjonale kolleger.

Christina Milsom

Master of Science in Development Management

Min jobb: Interaksjonsdesigner i Netlight Consulting

Det beste med å være IT-konsulent er å få jobbe med flere attraktive og spennende kunder i forskjellige bransjer, og bli kjent med mange utrolig dyktige folk.

Martin Braaten Grina

IT og informasjonssystemer, bachelor

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen

Jeg utarbeider kommunikasjonsplaner, utformer budskap, skriver, fotograferer, driver medieovervåkning og er en rådgiver innen mediehåndtering internt.

Samir Kolukcija

Samfunnskommunikasjon, master, og Kommunikasjon, bachelor

Min jobb: Lektor ved Universitetet i Agder

Jeg bruker både fagkunnskapen, og egne erfaringer fra tiden som student, i jobben min. I veiledningen av master- og bachelorstudenter er begge deler veldig nyttig.

Ingrid Kjær

Idrettsvitenskap, master

Min jobb: Styreleder ungdomsavdelingen i Donn og Helserådgiver i Blå kors

Jeg legger til rette for at barn og unge i klubben skal ha et så godt aktivitetstilbud som mulig. Jeg utdanner foreldretrenere, har budsjettansvar og er dugnadsadministrator for fotballfestivalen Sør Cup.

Tore Tønnessen

Idrettsvitenskap, master, og PPU

Min jobb: IT-koordinator i Kongsberg Maritime Engineering

Bachelorgraden i datateknologi gir meg kredibilitet i rollen som både teknisk utførende og rådgiver. Mastergraden gir meg bedre forståelse for hvordan organisasjonen fungerer, og jeg kan enklere tilpasse teknologiske løsninger til en ikke-teknologisk "kunde".

Simen Roverud

Industriell økonomi og teknologiledelse, master. Data(ingeniør), bachelor.

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Folkehelseinstituttet

Kanskje drømmejobben er noe annet enn det man forestiller seg? Jeg hadde ikke trodd for 5 år siden at jeg kom til å jobbe med folkehelse og kommunikasjon, men når jeg ser tilbake ville jeg ikke endret på noen ting!

Daniel Schmidt

Samfunnskommunikasjon, master

Min jobb: Lektor/faglærer og fagutvikler i engelsk ved Vennesla vgs

Utdanningen rustet meg med både erfaring og teori som kontinuerlig oppdateres og brukes.

Brandon Trung Moen

Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Min jobb: Prosjektleder/ingeniør i FireNor

Jeg føler virkelig jeg får brukt mekatronikkutdanningen min når jeg jobber med design, produksjon og testing. Spesielt fagene jeg hadde i konstruksjon, 3D-modellering og hydraulikk.

Leyan Salih

Mekatronikk, bachelor

Min jobb: Daglig leder og eier av CrossFit Kvadraturen

Nå er jeg sjeleglad for at jeg valgte disse studiene, møtte de folkene jeg møtte, og gjorde det jeg gjorde.

Magnus Opstad Frantzen

Idrett årsstudium og Helse og fitness

Min jobb: Produktingeniør og ESD-ansvarlig i Kitron AS

Det beste med jobben min, er at den er utrolig variert! Ingen dager er like, og jeg vet aldri hvordan dagen vil bli når jeg står opp om morgenen.

Andrea-Sofie Berli

Bachelor i Mekatronikk

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Ordkraft

Studenter kan få et innblikk i arbeidslivet ved å ha relevant praksisplass eller deltidsjobb ved siden av studiet. Det er lurt å delta i foreninger der folk fra bransjen du vil inn i er.

Karoline Rise Nøstdal

Master i samfunnskommunikasjon

Min jobb: Byggingeniør i Rambøll Norge AS

Jeg ønsket å være med på å skape store bygg og konstruksjoner. Valget stod mellom arkitekt og byggingeniør, og da jeg er forholdsvis teoretisk av natur falt valget naturlig på byggeteknikkfaget.

Jostein Bjerga

Byggdesign, bachelor

Min jobb: Praktikant i FNs Koordineringsorgan for REDD+

Development Management er et veldig "hands-on" studieprogram og den treningen jeg har fått i bruk av sosiale medier, skriving og metode hjelper meg til å gjøre en bedre jobb.

Alexander Asheim Kyllevik

Master i Development Management

Min jobb: Politifullmektig i Agder politidistrikt

Jeg hatt utbytte av den arbeidserfaringen jeg opparbeidet meg under studietiden, samt nesten alle de juridiske fagene som har vært en del av bachelor- og mastergraden i rettsvitenskap. Samlet har dette bidratt til en bredere forståelse.

Zan Sheikh

Bachelor i rettsvitenskap

Min jobb: Teamleder for et familiehjem

Det beste vil jeg påstå er at jeg selv er blitt tryggere på min rolle som veileder, hvilket jeg opplever gir nye muligheter i form av bedre veiledning og bedre oppfølging av det enkelte barn.

Anette Terjesen

Barnevernfaglig veiledning, etter- og videreutdanning

Min jobb: Gruppeleiar på Bygg og Konstruksjoner hos Sweco Norge AS

Eg har lært å vere strukturert og å takle oppgåver som ein ikkje har svaret på, eller har forstått med ein gong oppgåva kjem. Ein må kunne bruke sin kunnskap til å jobbe seg gjennom problemstillingar ved hjelp av støttemateriell og standardar for å kunne kome fram til ei fornuftig løysning på ein strukturert og fornuftig vis.

Bendik Nesland

Byggdesign, bachelor

Min jobb: Universitetslektor ved Universitetet i Agder

Jeg har under hele studiet vært engasjert i faglig og sosialt arbeid både i og utenfor studiene. Sammen med interessen for å bygge relasjoner samt å praktisere utøvelsen av mitt fag har nok dette vært en betydelig faktor for at jeg ble spurt om å jobbe for nåværende arbeidsgiver.

Haakon Sundbø

Multimedieteknologi og – design, bachelor og Multimedia and Educational Technology, master

Min jobb: Kontrollingeniør ved Statens vegvesen

Jeg ønsket å ta et et studium som gjorde at jeg kunne jobbe med noe som har en praktisk tilnærming, kunne være med på å skape noe, og muligheten til å varier mellom å være på kontor og anlegg. Det å da bli byggingeniør er noe som har gitt meg disse mulighetene.

Brede Høygilt

Byggdesign, bachelor

Min jobb: Bioingeniør ved Akershus Universitetssykehus

Bioingeniørfaget gir mange muligheter i arbeidslivet og er også et bra utgangspunkt for videreutdanning. I tillegg er det en sikker jobb – bioingeniører vil det alltid være bruk for.

Victoria Krogstad

Bioingeniør, bachelor

Min jobb: Forskningstekniker ved Havforskningsinstituttet

Etter videregående skole hadde jeg vanskeligheter med å velge hva jeg ville gjøre, så da søkte jeg på årsstudium i biologi ved UiA. Og jeg så meg aldri tilbake. Fem år senere har jeg en master. Nå kan jeg ikke se for meg å gjøre noe som helst annet.

Ida Kristin Mellerud

Biologi, bachelor

Min jobb: Idrettsrådgiver i Vest-Agder idrettskrets

Jeg har jo to bachelorutdanninger, som er nokså ulike – men kombinasjonen har gitt meg bakgrunn både innen det jeg jobber med faglig (folkehelse/idrett) og administrativt (IT og informasjonssystemer).

Ann Kristin Eide

Folkehelsearbeid, bachelor, IT og informasjonssystemer, bachelor, Idrett, årsstudium

Nyheter fra UiA Karriere

Send studiet på mail