Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Studentombud

Studentombudet kan

  • undersøke om UiA holder seg innenfor regelverket i behandling av dine saker og at dine rettigheter blir ivaretatt
  • være en nøytral, uavhengig instans mellom deg som student og UiA i en eventuell konflikt
  • være behjelpelig i klageprosesser
  • hjelpe deg å forstå dine egne rettigheter og plikter

Studentombudet kan ikke

  • ta parti
  • avgjøre saker
  • instruere eller bli instruert av enheter eller beslutningsorganer ved UiA
  • være en klage- eller ankeinstans for saker som allerede er som allerede er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved UiA