Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Helse, miljø og sikkerhet

Si ifra, logo

Sikresiden

Et nasjonalt nettsted som gir deg opplæring og råd om hva du gjør i krisesituasjoner og hva du kan gjøre for å bedre sikkerheten.

Si ifra, logo

Si ifra

Si ifra om uønskede hendelser, ulykker/nestenulykker, samt varsle om kritikkverdige forhold.

UiAs krisetelefon: 38 14 22 20

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112 og ambulanse 113 varsles først.