0
Hopp til hovedinnhold

Som hovedregel vil de skriftlige skoleeksamenene gjennomføres som hjemmeeksamener inneværende semester. Det er gjort unntak for emner som krever utstyr og annen infrastruktur, og andre eksamener som av andre grunner må gjennomføres på campus. Man finner informasjon om dette på StudentWeb.

Kontakt Eksamenskontoret

38 14 23 53 Mandag - fredag 09.00-15.00. Lørdag - søndag: stengt