0
Hopp til hovedinnhold

For søkere med teknisk bakgrunn tilbyr UiA lærerutdanninger med oppstart i april og august 2016. Som del av Regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting har UiA har fått tildelt 40 nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet til praktisk pedagogisk utdanning. For å imøtekomme behovene i de miljøene der ledigheten er økende prioriteres studieplassene i første rekke mot personer med bakgrunn i MNT-fag (matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag). 

Send studiet på mail