0
Hopp til hovedinnhold

Imponerer KD-statsråd Guri Melby

Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA) har støttet unikt prosjekt på Lillesand videregående skole som imponerer KD-statsråd Guri Melby.

Bildet viser et møte mellom Lillesand VGS og Guri Melby

Onsdag 6.1.2021 hadde statsråd Guri Melby et digitalt møte med Lillesand videregående skole i forbindelse med ny, kommende stortingsmelding som skal omhandle videregående opplæring.

I samtalen med statsråden fikk skolen anledning til å presentere en unik praktisk simuleringslab for helse- og oppvekstfag som skolen har utviklet med støtte fra Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA).

SYA har bidratt med betydelige økonomiske midler, og ikke minst med å utvikle relevante forskningsspørsmål som skal kunne gi svar på hvordan relevant og praktisk undervisning kan motivere elevene til å gjennomføre opplæringen på normert tid, og å avslutte med fagbrev i ambulansefaget.

Melby lot seg imponere av hva skolen har fått til i forhold til helse- og oppvekstfagene.

Lillesand videregående skole mener prosjektet har stor overføringsverdi til andre yrkesfag.

SYA gratulerer Lillesand videregående skole!