0
Hopp til hovedinnhold

Centre for Coastal Research

Centre for Coastal Research (CCR) er et internasjonalt og tverrfaglig forskningsmiljø som fokuserer i stor grad på økologi og evolusjon av levende organismer i den marine kystsonen innenfor en bred samfunnsmessig kontekst.

CCR har også som mål  å gjennomføre tverrfaglig forskning på effektene av menneskelige og miljømessige påvirkninger på marine ressurser.

CCR er etablert av UiA i samarbeid med Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, GRID-Arendal, NIVA og Høgskolen i Telemark. Målet er at dette synergiske initiativet skal heve kvaliteten på forskning og utdanning innen marinbiologi ved deltakende institusjoner.

Kontaktperson Halvor Knutsen

Send studiet på mail