Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Likestillingsmonitor og likestillingsindikatorer for Agder

Illustrasjon: 91,7 prosent av barn på Agder går i barnehage, mot 93,4 prosent i Norge
Illustrasjon: 44,6 prosent av kvinner og 18,6 prosent av menn på Agder jobber deltid. I Norge er tallene henholdsvis 35,4 prosent og 16,3 prosent
Illustrasjon: 51,7 prosent av fedre på Agder tar hele eller mer av foreldrepengeperioden, mot 64,7 i Norge
Illustrasjon: 37,4 prosent kvinner og 27,7 prosent menn på Agder har høyere utdanning, mot henholdsvis 41,6 prosent og 31,7 prosent i Norge
Illustrasjon: Gjennomsnittlig bruttoinntekt er 591 500 kroner for menn og 394 200 kroner for kvinner på Agder, mot henholdsvis 651 400 kroner og 440 400 kroner i Norge
Illustrasjon: Kjønnsbalanse i videregående skole (0,64) og grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (0,57)
Illustrasjon: Andel kvinner og menn blant kommunestyrerepresentanter: 61,9% menn og 38,1% kvinner i Vest-Agder, 59,5% menn og 40,5% kvinner i Norge
Illustrasjon: Andel kvinner mellom 20 og 66 år i arbeidsstyrken er 70,9prosent på Agder mot 79,7 prosent i Norge
Illustrasjon: Det er 65,0 prosent mannlige ledere og 35,0 prosent kvinnelige ledere på Agder, mot henholdsvis 62,0 prosent og 38,0 prosent i Norge
Illustrasjon: Det er 76,8 prosent men mellom 20 og 66 år i arbeidsstyrken på Agder, mot 79,7 prosent i Norge
Illustrasjon: Andel kvinner i offentlig sektor er 71,4 prosent, mot 70,0 prosent i Norge
Illustrasjon: Det er 65,5 prosent menn i privat sektor på Agder mot 63,4 prosent i Norge