0
Hopp til hovedinnhold

Likestillingsmonitor og likestillingsindikatorer for Agder

Illustrasjon: 91,4 prosent av barn på Agder går i barnehage, mot 92,7 prosent i Norge
46,5 prosent av kvinner og 18,6 prosent av menn på Agder jobber deltid. I Norge er tallene henholdsvis 37,3 prosent og 16,7 prosent
Illustrasjon: 49,1 prosent av fedre på Agder tar hele eller mer av foreldrepengeperioden, mot 60,1 i Norge
35,4 prosent kvinner og 26,8 prosent menn på Agder har høyere utdanning, mot henholdsvis 39,6 prosent og 30,7 prosent i Norge
Gjennomsnittlig bruttoinntekt er 536 500 kroner for menn og 370 300 kroner for kvinner på Agder, mot henholdsvis 583 600 kroner og 409 900 kroner i Norge
Kjønnsbalanse i videregående skole (0,56) og grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (0,65
Andel kvinner og menn blant kommunestyrerepresentanter: 61,9% menn og 38,1% kvinner i Vest-Agder, 59,5% menn og 40,5% kvinner i Norge
Andel kvinner mellom 20 og 66 år i arbeidsstyrken er 71,6 prosent på Agder mot 75,4 prosent i Norge
Det er 65,7 prosent mannlige ledere og 34,3 prosent kvinnlige ledere på Agder, mot henholdsvis 62,9 prosent og 37,1 prosent i Norge
Det er 76,9 prosent men melom 20 og 66 år i arbeidsstyrken på Agder, mot 80,1 prosent i Norge
Andel kvinner i offentlig sektor er 71,8 prosent, mot 70,1 prosent i Norge
Det er 65,7 prosent menn i privat sektor på Agder mot 63,8 prosent i Norge