Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

27. okt 2022
kl 08:30 - 15:15

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

26. okt kl 18:00

Pris

Gratis

Fagdag om nasjonale minoriteter og urfolk

Gul bakgrunn med oransje blader som minner om høst. Tittel på arrangement, arrangør og dato og tidspunkt

Tidspunkt

27 okt
kl 08:30 - 15:15

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

26 okt

Pris

Gratis

En ny rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM, 2022) viser at samer og nasjonale minoriteter opplever utstrakt rasisme og diskriminering. Senter for likestilling ved UiA, i samarbeid med Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet og Agder Fylkeskommune, inviterer til kompetansehevende fagdag om forebygging av rasisme og diskriminering mot samer og nasjonale minoriteter.

I Norge har vi et urfolk, samene, og fem nasjonale minoriteter som er grupper med langvarig tilknytning til landet. De nasjonale minoritetene er jøder, kvener, skogfinner, romer og romanifolk/tatere. Både den samiske urbefolkningen og de nasjonale minoritetene har ulik historie og opplever ulike former for, og grader av, usynliggjøring, diskriminering og trakassering.

På tross av at alle som er ansatt i kommune eller stat skal kjenne til disse minoritetsgruppene viser rapporten «Kommunenes arbeid mot rasisme og diskriminering» (2022) at få kjenner til dem. Arbeid mot rasisme og diskriminering mot samer og nasjonale minoriteter er derfor mangelfull.

Omtrent 70% av de kommunalt ansatte svarer at de ikke jobber med eller ikke vet om de jobber med forebygging av rasisme og diskriminering mot disse gruppene. De største barrierene kommunen trekker frem er manglende kunnskap og kapasitet. Derfor inviterer Senter for Likestilling til kompetansehevende fagdag om samer og nasjonale minoriteter.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Fagdagen streames for påmeldte deltakere (lenken vil bli sendt ut på e-post når den er klar)

Program

(endringer kan forekomme)

08.30-09.00 Kaffe og registrering

09.00-09.05 Velkommen og praktisk informasjon

09.05-09.10 Åpning ved Sally Vennesland, leder for rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder

09.10-09.30 «Hvem og hva snakker vi om når vi snakker om samer og nasjonale minoriteter» ved Kristin Gregers Eriksen, førsteamanuensis ved lærerutdanningen, USN

09.30-09.50 Presentasjon av rapporten «Kommunenes arbeid mot rasisme og diskriminering» (2022), ved Carina Riborg Holter, seniorkonsulent Rambøll.

09.50-10.00 Refleksjonsrunde

10.00-10.15 Pause

Hvordan er det å være ung same eller nasjonal minoritet i Norge i dag?

10.15-11.30 Panelsamtale med ungdomsrepresentanter for ulike organisasjoner for nasjonale minoriteter og urfolk:

  • Anne Marie Moen, ungdomsrepresentant for Skogfinske Interesser i Norge
  • Maya Kristoffersen, ungdomsrepresentant for Det Mosaiske Trossamfund
  • Linn Iren Oland, ungdomsrepresentant for Taternes Landsforening
  • Amorina Lund, ungdomsrepresentant for Romano Kher
  • Vebjørn Vinjar Karvonen, ungdomsrepresentant for Kvääninuoret/Kvenungdommen
  • Yvonne-Marie Miniggio, tidligere samisk veiviser

Panelsamtalen ledes av Kristin Gregers Eriksen, USN

11.30-11.45 Spørsmålsrunde

11.45-12.30 Lunsjpause med matservering

Samer og nasjonale minoriteter – holdninger, diskriminering og perspektiver på kunnskap

12.30-13.00 Presentasjon av rapporten «Holdninger til samer og nasjonale minoriteter» (2022), ved Peter Dawson, seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Presentasjonen holdes på engelsk, men den skriftlige delen av presentasjonen er på norsk.

13.00-13.20 «Å lytte til og engasjere seg i fortellinger» Refleksjonsverktøy for arbeid med samiske perspektiver og urfolksperspektiver i skole og lærerutdanning, ved Kristin Gregers Eriksen, førsteamanuensis ved lærerutdanningen, USN

13.20-13.30 Presentasjon av tiltak mot rasisme og diskriminering, ved Gada Ezat Azam, seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

13.30-13.45 Refleksjonsrunde

13.45-14.00 Pause

Samer og nasjonale minoriteter – fra fortid til nåtidens digitale rom 

14.00-14.30 «De båtreisende i Agder» ved Anne Sophie Høegh-Omdal Museumsbestyrer i Lillesand kommune og forfatter May-Lill Ljosdal

14.30-15.00 «Samisk verden i Minecraft», presentasjon av STALU – Studentaktiv læring i lærerutdanning ved Line Reichelt Føreland, prosjektleder ved UiA

15.00-15.15 Avslutning og evaluering

Vel hjem!

 

Klikk her for å komme til Facebook-arrangementet

 

Senter for likestilling logo
bufdir logo
Agder Fylkeskommune logo