Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Søk på masterstipend fra kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved UiA lyser ut to masterstipend på 15 000 kroner hver. Søk innen 15. oktober. 

Bilde av en hvit bok med et bokmerke i regnbuefarger. Over bildet er det et rød banner med hvit tekst hvor det står masterstipend

Aktuelle temaer kan være:

  • Skeives historie på Agder. En relevant tilnærming kan være dypdykk i arkiver eller livshistorieintervjuer for å finne ut mer om hvordan kjønns- og seksualitetsmangfold har blitt omtalt eller levd i Agder gjennom tidene. En god kilde til informasjon kan være Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen.
  • Skeives psykiske helse og uhelse i Agder. Fra levekårsundersøkelsen Skeives levekår i Agder ser vi at særlig de av oss som er bifile og/eller trans (og/eller på andre måter bryter med normer for kjønn) rapporterer om høyere forekomst av psykisk uhelse og diskriminering. Hvordan spiller det å tilhøre en minoritet inn på den psykiske og fysiske helsen?
  • Kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold i helsevesenet, skolen, barnevernet eller andre offentlige tjenester. Vi ser at særlig transpersonene blant oss rapporterer om manglende kompetanse i møte med offentlige instanser.
  • Valgfritt tema knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold.

Kompetanseenheten kan være behjelpelige med innspill til aktuelle kilder og ressurser.

Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder. Masterstudenter med tilknytning til andre institusjoner enn Universitetet i Agder kan også søke, så lenge masteroppgaven har et Agder-perspektiv.

For å søke må du:

  • Skrive en søknad
  • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
  • Legge ved bekreftelse på opptak ved masterprogram

Søknad, og eventuelle spørsmål om stipend eller søknad, kan sendes til Elanor Brendmo

Søknadsfrist er 15. oktober 2022.

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass og resten når oppgaven leveres. Det er et krav om at oppgaven godkjennes for at siste del av stipendet skal utbetales.

Stipendmottaker gis tilbud om å presentere arbeidet for UiA etter gjennomført oppgave, i samarbeid med stipendmottakere av stipender utdelt av Senter for likestilling og Likestillings- og integreringsutvalget ved UiA (LiU).

Det gis tilbud til stipendmottakerne om samarbeidsfora mellom stipendmottakerne, blant annet for eventuelt å koordinere datainnsamling og for felles faglig dialog mellom stipendmottakerne om sine prosjekter. Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold og Likestillingsrådgiver ved UiA vil arrangere skriveseminar og fellesmøter mellom stipendmottakerne av dette stipendet og stipend tildelt av Senter for Likestilling.