Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nye likestillingsfunn i Agder

Regionen ligger fremdeles et stykke bak når det gjelder kjønnslikestilling. Det viser ny forskning initiert av Senter for likestilling.

Fra venstre seniorforsker Nina Jentoft fra NORCE, konserndirektør Eva Kvelland fra Sparebanken Sør og seniorrådgiver Åsta Lovise Einstabland fra Senter for likestilling. De står på rekke og ser og smiler mot fotografen.
Fra venstre seniorforsker Nina Jentoft fra NORCE, konserndirektør Eva Kvelland fra Sparebanken Sør og seniorrådgiver Åsta Lovise Einstabland fra Senter for likestilling da første del av årets likestillingsmonitor ble lagt frem i Lilletun-stova på Universitetet i Agder i Kristiansand. (Foto: Knut Knudsen Eigeland)

Senter for likestilling og NORCE kan nå vise frem nye tall og ny statistikk om likestillingssituasjonen i Agder – med økonomisk støtte fra Sparebanken Sør til å få gjennomført dette.

For tredje gang ser vi på likestillingsutviklingen i Agder over flere års perspektiv. Denne gangen gjelder det årene fra 2017 til 2021, basert på den mest oppdaterte statistikk fra SSB.

Noen hovedfunn:

 • Hovedbildet er at Agder fremdeles ligger et stykke bak her i Norge når det gjelder kjønnslikestilling på områder som: Kvinner i kommunestyrer/bystyrer, menn som tar ut fedrekvote, deltid for kvinner og kvinner i ledelse.
 • De fire største bykommunene i Agder, Kristiansand, Arendal, Lindesnes og Grimstad, går foran og ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder kvinnelig representasjon i kommunestyrer/bystyrer.
 • Likevel ligger de største bykommunene betydelig lavere enn landsgjennomsnittet når det gjelder uttak av fedrekvote og andel kvinnelige ledere. De har også en høyere andel kvinner i deltidsarbeid enn landet generelt.
 • Det er en markert nedgang i andelen kvinner som arbeider deltid i de fire største kommunene i Agder. Et eksempel er Lindesnes kommune som har gått fra en andel på 60 til 50 prosent.
  Likestillingsmonitoren ble lagt frem under et arrangement på Universitetet i Agder i Kristiansand. (Foto: Knut Jagels)

  Likestillingsmonitoren ble lagt frem under et arrangement på Universitetet i Agder i Kristiansand. (Foto: Knut Jagels)

Kvinner i ledelse

I årets likestillingsmonitor skal det gjøres tre dypdykk. De to neste dypdykkene skal gjøres utover våren. Neste gang skal det sees nærmere på deltid. Det tredje dypdykket vil handle om uttak av fedrekvoten.

Denne gangen ser vi nærmere på tematikken kvinner i ledelse:

 • Kvinnerepresentasjonen i lederroller er konsekvent lavere i Agder enn i resten av landet, ifølge tall fra 2016-2021. Det hyggelige unntaket er varehandelen, hvor kvinneandelen i ledelse i Agder er på nivå med landsgjennomsnittet.
 • Analyser viser at færre kvinner i Agder har de nødvendige kvalifikasjonene for lederstillinger i mange sektorer sammenlignet med resten av landet.
 • Uansett ferdighetsnivå tjener kvinner i Agder betydelig mindre enn kvinner i resten av landet. Forskjellen er mer enn 10 prosent for kvinner i Agder med høyeste ferdighetsnivå.
 • Det er en høyere andel kvinner i Agder i yrker med det laveste ferdighetsnivået. Blant menn i Agder er det en høyere andel som har fullført videregående skole og fagskole.
 • Dette betyr at det er flere kvinner i Agder som arbeider i jobber som krever lite utdanning, noe som begrenser deres muligheter for mobilitet i arbeidsmarkedet. Agder har dermed en dobbel effekt som er med på å forhindre flere kvinner i ledende roller i arbeidslivet.

Arbeidet med å utarbeide likestillingsmonitoren er finansiert med støtte fra Sparebanken Sør.

Her kan du lese kronikk fra NORCE og Senter for likestilling om likestillingsutviklingen: Agder-effekten hindrer flere kvinner i å bli ledere