Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Stor kvinne i rød t-shorte og liten mann i blå genser med en klokke foran og teksten kjønnslikestilling på agder 2020

Fakta om kjønnslikestilling på Agder

Hvordan står det egentlig til med kjønnslikestilling på Agder? Dette sier tallene fra 2020. 

Senter for likestilling legger årlig fram statistikk om kjønnslikestilling på Agder. Statistikken presenterer et sett med tolv indikatorer som er viktige og relevante for å beskrive graden av likestilling mellom kvinner og menn. For å kunne sammenligne viser vi også til de nasjonale tallene. Statistikken er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB gir ut tallene for to år tilbake i tid. Det vil si at i år er det første gang vi får tall fra et samlet Agder. 

Indikatorene kan lastes ned enkeltvis ved å klikke her. Materialet kan brukes fritt av alle. Husk å oppgi kilde. Bildene er utarbeidet av Senter for likestilling ved UiA, mens statistikken er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Bildene kan også lastes ned samlet ved å klikke på linken nedenfor. 

 

Utvikling

Sammenslåingen av Aust-og Vest-Agder gjør det utfordrende å se tendenser til utvikling da datagrunnlaget ikke er det samme i 2019 og 2020. Det er i tillegg slik at på de fleste indikatorene er det kun små endringer. Likevel er det noen indikatorer som vi kan trekke fram ettersom tendensen er lik for både Aust- og Vest-Agder.

Fedrekvoten

Andelen av fedre som tar ut hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden har gått noe ned. I 2019 var tallene fra Aust-Agder 47,6% og 47,1% Vest-Agder, mens i 2020 har dette sunket til 46,5% i Agder. Vi ser den samme utviklingen nasjonalt, hvor prosentandelen lå på 62,2% i 2019 og 60,1% i 2020.

Deltid

Sørlandet er kjent for sine kvinner i deltidsstillinger. Tallene fra 2020 viser en nedgang fra 2019, men fortsatt langt over landsgjennomsnittet på 37,3%. I 2019 jobbet 47,6% av kvinnene i Aust-Agder og 47,1% av kvinnene i Vest-Agder deltid, mens i 2020 er tallet for Agder 46,5%.

Vi ser en liten oppgang i andelen menn som jobber deltid. I 2019 jobbet 18,4% av mennene i Aust-Agder og 17,9% av mennene i Vest-Agder deltid. I 2020 har prosentandelen økt til 18,6%. Det samme skjer nasjonalt. I 2019 jobbet 16,2% av mennene deltid, mens 16,7% jobbet deltid i 2020.

Kommunebystyret

Den største endringen ser vi i kjønnssammensetningen i Agders kommunebystyrer som helhet. Andelen av kvinner i kommunebystyret har steget fra henholdsvis 35,6% i Aust-Agder og 36,0% i Vest-Agder i 2019, til 38,1% i Agder i 2020. Nasjonalt ser vi også en positiv endring for kvinner, fra 39,0% i 2019 til 40,5% i 2020.

Tilsvarende har andelen av menn i kommunebystyret gått ned fra henholdsvis 64,4% i Aust-Agder og 64,0% i Vest-Agder i 2019, til 61,9% i Agder i 2020. Nasjonalt har prosentandelen for menn gått ned fra 61,0% i 2019 til 59,5% i 2020.

Tre indikatorer for likestilling. Fedrekvoten, deltid og kommunebystyret