Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bidrar til å løfte mangfoldet i fengselet

Hva skjer når kjønns- og seksualitetsmangfold blir tema i et fengsel?

Ragnhild O. Nomeland fra Agder fengsels avdeling på Evje sammen med Senter for likestillings Thea Litschi og Mary Ann Skretteberg Andersen står foran Evje fengsel. Bak dem ser vi et høyt gjerde og bak der noen av bygningene til fengselet.
Fengselsførstebetjent Ragnhild O. Nomeland fra Agder fengsels avdeling på Evje sammen med Senter for likestillings rådgivere Thea Litschi og Mary Ann Skretteberg Andersen foran Evje fengsel. (Foto: Knut Knudsen Eigeland)

Det er en spent duo fra Senter for likestilling ved Universitetet i Agder som kommer inn i den store stua der de innsatte har fått beskjed om å møte opp.

Vi er inne – bak gjerder og gitter – i Evje avdeling av Agder fengsel.

Når vi er på besøk, er det 15 personer som soner her på det som kalles lavere sikkerhetsnivå.

Og her har ledelsen spurt om rådgiverne Mary Ann Skretteberg Andersen og Thea Litschi kan komme for å snakke om kjønns- og seksualitetsmangfold. Først med de innsatte. Deretter med de ansatte.

Ønsket mer kunnskap

- Vi mangler kompetanse på dette området, sier fengselsførstebetjent Ragnhild O. Nomeland.

Det er hun som har invitert Senter på likestillings fagfolk på besøk.

De siste årene opplever de ansatte oftere enn før at innsatte forteller om hvor de hører hjemme når det gjelder både kjønn og seksualitet.

- Men det er viktig å understreke at i et fengsel er det stor aksept blant innsatte for å være annerledes, sier Nomeland.  Likevel skorter det på både kunnskap og språk om temaet blant ansatte og innsatte. Derfor inviterte hun folk med kompetanse på området.

Spennende forespørsel

Og ved Senter for likestilling er dette en naturlig del av jobben å takke ja til fengselsbesøk.

- Det var en veldig spennende forespørsel fra en sektor vi enda ikke hadde besøkt. Vi så det som en mulighet til å gi kompetanseheving til noen som selv ønsket og så at de hadde behov for å vite mer om kjønns- og seksualitetsmangfold, sier rådgiverne Thea Litschi og Mary Ann Skretteberg Andersen. 

Det er satt av en time til de innsatte først.

Litschi og Andersen starter med å prate om normer mer generelt, før samtalen går over til å handle om kjønns- og seksualitetsmangfold mer spesifikt. I spørsmål og samtale med innsatte kom de inn på både begrepsbruk og hvordan en kan få et mer inkluderende språk. 

De ansatte ved Agder fengsels avdeling på Evje lærer om kjønns- og seksualitetsmangfold. (Foto: Knut Knudsen Eigeland)

De ansatte ved Agder fengsels avdeling på Evje lærer om kjønns- og seksualitetsmangfold. (Foto: Knut Knudsen Eigeland)

Mye engasjement

Det er obligatorisk for de innsatte å delta, og ikke alle er like interessert. Men fire-fem av dem svarer, spør og lurer på ting. Tenker høyt.

Etterpå gjentar de to rådgiverne opplegget sitt for 13 fengselsansatte på et lite møterom.

Vi opplevde at både de fleste innsatte og ansatte var veldig engasjerte i møte med oss og tematikken, og at det var svært relevant for manges hverdag i fengselet. Mange delte også personlige og selvopplevde ting som vi i et trygt rom kunne diskutere sammen, forteller Litschi. 

Også blant de ansatte går diskusjonen når det settes i gang gruppeoppgaver. Og flere deler opplevelser de har hatt i møte med innsatte.

Tydelig behov

- Det var tydelig at behovet for å prate om tematikken ble verdsatt av begge grupper. Vi tilpasser alltid oppleggene våre etter hvem vi skal møte, selv om kjernen i alt vi holder på med er det samme. Om det er fengsel, skole eller for ansatte i helsesektoren, så handler det om å ha et språk for å møte alle mennesker på en god måte, og å skape trygge rom der man kan snakke sammen, sier de to rådgiverne fra Senter for likestilling. 

En time med de innsatte og en times økt med de ansatte går fort. Derfor håper de at de har satt i gang tanker hos de som både jobber i fengselet og de som soner der.

- Det var veldig spennende å besøke et fengsel ettersom det er en såpass lukket institusjon, men med like mangfoldige folk som i samfunnet ellers, avslutter rådgiverne på vei ut av fengselsdørene.

Mary Ann Skretteberg Andersen og Thea Litschi foran Evje fengsel. Litschi har med boka hun har skrevet om undervisning i kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen. (Foto: Knut Knudsen Eigeland)

Mary Ann Skretteberg Andersen og Thea Litschi foran Evje fengsel. Litschi har med boka hun har skrevet om undervisning i kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen. (Foto: Knut Knudsen Eigeland)