Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Grete Lill Ausland Homme - Praksisstudent

Jeg har virkelig hatt et helt fantastisk opphold hos CoLAB og kan ikke få skrytt nok av opplevelsen og erfaringen jeg sitter igjen med.

Grete Lill Ausland Homme

Praksisstudent

Hva er din bakgrunn/utdanning?

Jeg har bachelor i statsvitenskap og tok praksis som en del av master i global utvikling og samfunnsplanlegging med spesialisering i samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling. Jeg har også noen års erfaring som rådgiver hos FN-sambandet.

Hvorfor valgte du å søke praksisplass i CoLAB.​

Jeg søkte praksisplass hos CoLAB fordi det hørtes ut som et spennende arbeidsmiljø med varierte og relevante oppgaver. Så virket det som en god mulighet til å lære mer om samskaping og innovasjon, noe jeg hadde lite kjennskap til fra tidligere.​

Kan du si noe om dine oppgaver eller interessante ting du var med på?

Jeg hadde blant annet ansvar for CoLABs bidrag inn i et større boligutbedringsprosjekt som ønsket å bygge om et seniorsenter i sentrum av Kristiansand til et flergenerasjonshus for både eldre, yngre mennesker med behov for tilrettelagt bolig og studenter. Jeg var kontaktperson for CoLAB og hadde ansvaret for å innhente perspektiver fra studenter ved UiA. Jeg arrangerte workshop for et tjuetalls studenter og avsluttet med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag knyttet til flergenerasjonshus som oppdragsgiver kunne bruke i sitt videre arbeid. Ellers fikk jeg delta som medfasilitator for et større arrangement knyttet til Agders nye regionale samhandlingsstruktur i regi av fylkeskommunen. Begge oppgavene har vært meget relevante for studieretningen min og jeg har virkelig fått muligheten til å anvende den teoretiske kunnskapen fra studiene i en praktisk sammenheng. ​​

Hva var det beste med ditt opphold i CoLAB?

Det var så mye! Jeg fikk stor frihet til å velge oppgaver både ut fra interessefelt og relevans for studieretning. Jeg ble inkludert i utrolig mange spennende prosesser med ulike problemstillinger og fikk tillit til å arbeide selvstendig med oppgaver. Jeg har virkelig hatt et helt fantastisk opphold hos CoLAB og kan ikke få skrytt nok av opplevelsen og erfaringen jeg sitter igjen med.​

Hvilke tanker og erfaringer sitter du igjen med? Har arbeidet vært nyttig for senere arbeidsliv/studier?

Praksisoppholdet mitt har utvilsomt vært utrolig verdifullt for veien videre ut i arbeidslivet. Jeg har fått innblikk i hvordan ulike aktører i regionen arbeider på tvers av sektorer og har fått muligheten til nettverksbygging som jeg tror vil være viktig når jeg skal ut i arbeidsmarkedet etter endte studier. Jeg har lært masse om samskaping, noe jeg tror vil være en stor fordel å ha med seg inn i mange bransjer.​