Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA CoLAB

Vi samler private - og offentlige aktører, frivillige og studenter til samskaping.

Hva er CoLAB?

UiA CoLAB er en del av Forsknings- og innovasjonsavdelingen som er sentral i å gjennomføre universitetets strategi innenfor forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon. CoLAB består av et tverrfaglig team med kompetanse innen innovasjon, design, pedagogikk, kunst og mer.

Hvordan jobber vi? CoLAB jobber med samskaping og sosial innovasjon og har et menneskesentrert perspektiv som utgangspunkt. Vi legger til rette for samskaping mellom private, frivillige og offentlige aktører, samt at vi kobler akademia og studenter inn i arbeidet vi gjør.