0
Hopp til hovedinnhold

Ut av boksen

Hvordan skal vi få ungdom i tale? Det er det praktiske utgangspunktet for de tre prosjektene i det nye tverrfaglige masteremnet: «UiA Samskaping  – OpenLab». Studentene skal løse reelle utfordringer på oppdrag fra eksterne aktører.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lillesandsgruppa har sitt første møte. Fra venstre Magne Haugen, Lillesand kommune, Evren Unal, sosiologi, Lise Marit Håvemoen, Lillesand kommune, Anna Maria Emelie Langemyr Eriksen, innovasjon og kunnskapsutvikling, emneansvarlig James Karlsen, førsteamanuensis ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Maj-Kristin Nygård, Lillesand kommune,  Andreas Dahlslett Ratvik, folkehelse, Ida Marie Norin, statsvitenskap og veileder Marianne Skreden, førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring.

Lillesandsgruppa har sitt første møte. Fra venstre Magne Haugen, Lillesand kommune, Evren Unal, sosiologi, Lise Marit Håvemoen, Lillesand kommune, Anna Maria Emelie Langemyr Eriksen, innovasjon og kunnskapsutvikling, emneansvarlig James Karlsen, førsteamanuensis ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Maj-Kristin Nygård, Lillesand kommune,  Andreas Dahlslett Ratvik, folkehelse, Ida Marie Norin, statsvitenskap og veileder Marianne Skreden, førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring.

Lillesand kommune, Kristiansand kommune og Avdeling for barn og ungdoms psykiske helse ved Sørlandet sykehus (ABUP) jobber alle med å få ungdom involvert, og for å få fram og forstå deres synspunkter. Lillesand ønsker ungdommens stemme tydeligere inn i sine demokratiske prosesser, Kristiansand ønsker at deres kulturhus Samsen skal være aktuell for et ungdomsmiljø i endring og ABUP ønsker å utvikle en kommunikasjonskanal ungdommen føler seg hjemme på.

Tre utfordringer uten enkle løsninger, tre problemstillinger uten klare svar, tre virksomheter som alle spør etter hjelp fra UiAs nye masteremne i samskaping.

Nye øyne ser nye løsninger

– Vi er byråkrater, så vi håper at studentene kan løfte oss ut av den tradisjonelle tankegangen. Det er spennende å møte studenter med ulik bakgrunn og fagfelt, sier Maj-Kristin Nygård, folkehelserådgiver i Lillesand kommune.

Denne uka var det kick off for «UiA Samskaping – Open lab», som er et ti studiepoengs tverrfaglig masteremne som utgjør en valgfri del av studentens masterprogram.  Her er det studenter fra Innovasjon og kunnskapsutvikling, music management, industriell økonomi, samfunnskommunikasjon, statsvitenskap og folkehelse.

– Tverrfagligheten er utrolig spennende. Dette er annerledes enn mine tidligere studier, her får vi større bevissthet om dialog, sier Ida Marie Norin, som tar en master i statsvitenskap og ledelse.

Hun forteller at dialog-formatet også brukes mye i forelesningsdelen av kurset.

– Det oppfordrer meg også til å lese mer selv, sier hun.

To studenter og to fra Lillesand i ivrig diskusjon. Fra venstre Magne Haugen, Lillesand kommune, Evren Unal, sosiologi, Lise Marit Håvemoen, Lillesand kommune, Anna Maria Emelie Langemyr Eriksen, innovasjon og kunnskapsutvikling.

To studenter og to fra Lillesand i ivrig diskusjon. Fra venstre Magne Haugen, Lillesand kommune, Evren Unal, sosiologi, Lise Marit Håvemoen, Lillesand kommune, Anna Maria Emelie Langemyr Eriksen, innovasjon og kunnskapsutvikling.

Ikke forhåndsgitte svar

Lillesand kommune har allerede foretatt tre undersøkelser for å få vite mer om hvordan deres ungdom tenker. De har reetablert et ungdomsråd, og det er stor politisk vilje for å lytte til ungdommens stemmer.

Etter en presentasjon sitter tre representanter fra kommunen, sammen med fire studenter og to veiledere. De neste ukene skal disse sju virkelig gå dypt inn i temaet.

– For det første må studentene forstå området de skal arbeide innenfor. Derfor må de bruke tid på lære konteksten og kartlegge brukergruppens behov, sier Romulo Pinheiro, emneansvarlig for kurset og professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag på Fakultet for samfunnsvitenskap.

– Det er ingen som vet svaret på forhånd, derfor må vi finne svaret gjennom å samskape det fram, sier James Karlsen, emneansvarlig sammen med Pinheiro og professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved UiA.

– Det er også svært viktig at de eksterne oppdragsgiverne setter av nok tid til å arbeide sammen med studentene. Dette er ikke et konsulentoppdrag der studentene svarer på konkrete spørsmål, men en prosess der man arbeider tett sammen, sier Pinheiro.

De emneansvarlige er godt fornøyd med oppstarten. Professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, James Karlsen (f.v.) er emneansvarlig sammen med professor Romulo Pinheiro ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

De emneansvarlige er godt fornøyd med oppstarten. Professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, James Karlsen (f.v.) er emneansvarlig sammen med professor Romulo Pinheiro ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Strategi

Det nye masteremnet er utviklet som en del av UiAs strategi innen samfunnsengasjement og nyskaping. Ideen med emnet er at studenter fra forskjellige fag og disipliner møtes og sammen skal finne nye innfallsvinkler og teste ut nye løsninger på konkrete og komplekse utfordringer i samarbeid med eksterne aktører i regionen. 

Oppstartskullet er på 14 studenter, som kommer fra ulike mastergrader og fakulteter. Den eldste studenten er 57 år og den yngste er like over 20 år. Veiledere kommer også fra flere fakulteter.

­

– Vi jobber nå med metode, dialog og refleksjon. Førsteinntrykket er kjempebra, selv om formen nok er litt uvant for mange studenter, sier Pinheiro.

Sluttseminar for masteremnet er den 6. desember. Der skal studentene presentere prosessen og løsningene sine til regionale partnere.

Ida Marie Norin, som tar en master i statsvitenskap og ledelse er i Lillesandsgruppa sammen med Andreas Dahlslett Ratvik som tar master i folkehelse.

Ida Marie Norin, som tar en master i statsvitenskap og ledelse er i Lillesandsgruppa sammen med Andreas Dahlslett Ratvik som tar master i folkehelse.

Foreløpige problemstillingene som gruppene skal arbeide med:

ABUP: Hvordan vil opprettelsen av en psykisk helse-chat for barn og ungdom bidra til å treffe denne målgruppen på en kommunikasjonskanal de føler seg hjemme på?

Lillesand kommune: Hvordan kan kommune bygge (formelle) strukturer for å støtte de (uformelle) initiativer som vokser frem i ungdomsmiljøene?

Kristiansand kommune: Hvordan kan Samsen kulturhus være aktuell i et ungdomsmiljø i endring?