0
Hopp til hovedinnhold

Samskaping på tvers av fagfelt

– Det er en ny måte å lære på. Vi lærer gjennom praksis og at vi tenker mer selv, sier UiA-student Andrea Brandsdal, etter å ha vært med på et samskapingsverksted på tvers av fag og utdanninger.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto fra samskapingsverksted

En studentgruppe presenterte et årshjul for hvordan Kilden kan få bedre kontakt med UiA-studenter. Her er det Endre Sannes Hadland (t.v.) og Marie Teresie Sørensen som har tatt i mot årshjulene på vegne av Kilden.

Brandsdal er student ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap hvor hun studerer til en bachelor i ernæring, med vekt på folkehelse. Denne våren har hun deltatt i et samskapingsprosjekt sammen med studenter fra musikkformidling ved Fakultet for kunstfag og bachelorstudenter fra Ansgarskolen som tar faget musikk og helse.

I tre grupper, på tvers av fag og institusjoner, har studentene arbeidet inn mot hver sin regionale aktør.

Design Thinking

Prosjektet er en pilot innenfor UiAs strategiområde SN1; Samskapingsverksted, og er ledet av professor Romelu Pinheiro og førsteamanuensis James Karlsen. Arbeidsmetoden er problembasert læring etter Design Thinking-modellen.

– Det er fem faser i modellen. For det første må studentene forstå området de skal arbeide innenfor. Derfor må de bruke tid på lære konteksten og kartlegge brukergruppens behov, sier Pinheiro.

– Så må de definere problemstillingen de skal arbeide etter. Alle gruppene fikk problemstillinger fra den eksterne partneren, men gjennom prosess og dialog så er de opprinnelige problemstillingene omformulert og spisset, sier Pinheiro.

I tredje fase har gruppene brainstorming på mulige løsninger, før man fase fire skal lage og gjennomføre prototyper. I siste fase bearbeides og utvikles prototypen gjennom testing.

Mentor Tormod Anundsen (f.v.), Andrea Brandsdal fra studentgruppa og Tor Erik Vaule Andersen fra Gateakademiet etter presentasjonen av samskapingsprosjektet.

Mentor Tormod Anundsen (f.v.), Andrea Brandsdal fra studentgruppa og Tor Erik Vaule Andersen fra Gateakademiet etter presentasjonen av samskapingsprosjektet.

Laget egen kursdag

Gateakademiet på Samsen kulturhus, et alternativt undervisningsprogram for personer mellom 16 og 25 år, har vært oppdragsgiver for Brandsdals gruppe.  Oppdraget var å utvikle noe som kunne gi gateakademi-elevene noe de kunne bruke for å se nytten av det de lærer.

– Vi hadde flere forslag til tiltak, men etter en god prosess laget vi en kursdag for elevene på Gateakademiet, der elevene selv var instruktører for barnehagebarn. Slik fikk de brukt sine kunnskaper i kunst, musikk og foto til beste for andre, og kunne se seg selv i en større sammenheng. De fikk en overføringsverdi, forteller studentgruppen i sin presentasjon.

– Vi har lært mye av hverandre og på tvers av faggrensene i dette opplegget. Jeg har selv blitt mer bevisst på at musikk kan være en del av folkehelse, og jeg tror at musikkstudentene i gruppa ser sitt fag i en større sammenheng etter dette, sier Brandsdal.

– Det var flott å få besøk av studenter inn til oss på Gateakademiet.  Gjennom prosjektet har dere åpent en dør for oss ut til samarbeidspartnere, sier avdelingsleder Tor Erik Vaule Andersen som kunne fortelle at de vil fortsette det studentinitierte samarbeidet med barnehagen.  

Etterspurt kunnskap

I tillegg til Brandsdals gruppe som arbeidet med Gateakademiet, var en gruppe involvert med Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og deres tilbud innen musikkterapi, og en gruppe arbeidet med Kilden og deres mål om å øke andelen unge mennesker som publikum.

Gruppene la fram sine prosjekter under en samling på UiA og fikk svært gode tilbakemeldinger.

Hver gruppe har hatt to mentorer som har fulgt dem underveis i prosessen. Alle kunne fortelle om både frustrasjoner og gleder underveis.

– Det var spennende å problemstillingen vokse fram gjennom prosessen, sier mentor Tormod Anundsen, førsteamanuensis ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

– På vegne av kommunesektoren kan jeg si at vi trenger mennesker som vil se på nye metoder og andre måter å gjøre arbeidet på, sier Jan Inge Tungesvik, regiondirektør i KS Agder.

Hvordan gjøre musikkterapi bedre kjent innenfor ABUP-systemet, var problemstillingen studentgruppa kom fram til. Deres forslag var å gjennomføre workshop der ansatte selv kunne prøve seg å lage tekster og melodier i ABUPs eget studio. (Foto: Magnus Nødland Skogedal)

Hvordan gjøre musikkterapi bedre kjent innenfor ABUP-systemet, var problemstillingen studentgruppa kom fram til. Deres forslag var å gjennomføre workshop der ansatte selv kunne prøve seg å lage tekster og melodier i ABUPs eget studio. (Foto: Magnus Nødland Skogedal)

Vil du studere samskaping? Nytt tverrfaglig emne blir tilbudt masterstudenter ved UiA til høsten. Sjekk mer om dette på UiA Samskaping -  Open Lab: