0
Hopp til hovedinnhold

Agderutfordringen

Hva vil det si å delta?

Læring 

Du vil lære nye metoder og teknikker i nyskaping og innovasjon. Du vil lære tips og trikt til brukermedvirkning, og hvordan dette kan redusere risiko i prosjekter. Du vil lære av, med og til andre underveis i hele prosjektet. 

Løsning

Agderutfordringen tar sikte på at  håndfaste, konkrete løsninger skal produseres. UiA CoLAB stiller med ekspertkompetanse på å overføre det abstrakte til det konkrete. Du vil også jobbe tett med studenter fra UiA som bidrar med sine fagområder. 

Nettverk

Du vil møte andre aktører fra regionen som står ovenfor samme utfordring  som deg. Selv om utfallet kan bli forskjellig, vil dere lære og løse sammen - og lære av hverandre. 

8. oktober 2020

Kickoff og workshop 1. Innsikt og teknikk

Testing med reelle brukere

26. november 2020

Workshop 2. Syntetisering og nøkkelinnsikt

Tilbud om individuell veiledning av alle deltakere

14. januar 2021

Workshop 3. Idegenerering og konseptutvikling

Tilbud om individuell veiledning av alle deltakere

4. mars 2021

Workshop 4. Prototyping

Overføring til egne prosjekt med veiledning 

29. april 2021

Workshop 5. Testing og iterasjoner

3. juni 2021

Sluttseminar. Feiring og lansering av konseptportefølje

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer eller bli med på den felles innsatsen for å bygge Agder - sammen?