0
Hopp til hovedinnhold

Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon

Nyskaping og etablering av nye norske bedrifter er en viktig forutsetning for videre økonomisk utvikling og er med på å sikre den norske velferdsstaten.
Næringslivet i Norge består i uvanlig stor grad av små og mellomstore bedrifter, og kunnskap om hvordan man starter nye bedrifter og videreutvikler eksisterende bedrifter, er essensielt for videre økonomisk vekst.
Senter for entreprenørskap gjennomfører årlig kurs i entreprenørskap og innovasjon for mer enn 800 studenter. Flere av de tidligere studentene finner vi i dag som ledere i både nystartede og etablerte selskaper.

I 2016 utviklet senteret UiA Nyskaping, som er både en studentinkubator og en katalysator for kommersialisering av forskning. UiA CoLAB blir en del av dette dynamiske miljøet og vil styrke den sosiale innovasjonssatsingen og samarbeidet med regionen.

Testimonials