0
Hopp til hovedinnhold

Pedagogisk utviklingssenter (PULS)

PULS er UiAs senter for utdanning, utvikling og forskning på det universitetspedagogiske området. PULS har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk kvalitet gjennom utvikling og forskning ved Universitetet i Agder. Samt støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen. Vi i PULS arbeider med fire virksomhetsområder: Basiskurs i universitetspedagogikk, forskning og utvikling, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og kurs og konsultasjoner.

KONTAKT OSS

38 14 11 69 D4 - Campus Kristiansand

Puls skal

  • medvirke til kvalitetssikring av undervisning gjennom støtte og konsultasjon i det pedagogiske praksisfeltet
  • bidra til å ta vare på tradisjoner og skape utvikling
  • ta initiativ til samarbeid og pedagogisk nytenkning
  • arrangere kurs og samlinger for vitenskapelig ansatte
  • drive organisert språkservice og språk- tjenester for vitenskapelig ansatte
  • drive FoU-arbeid innenfor det universitets- pedagogiske fagområdet 
Puls skal