0
Hopp til hovedinnhold

Senter for læring og undervisning

Senter for læring og undervisning er UiAs senter for utdanning, utvikling og forskning på det universitetspedagogiske området. Senter for læring og undervisning har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk kvalitet gjennom utvikling og forskning ved Universitetet i Agder, samt støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen. Vi ved Senter for læring og undervisning arbeider med fire virksomhetsområder: Basiskurs i universitetspedagogikk, forskning og utvikling, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og kurs og konsultasjoner.

KONTAKT OSS

38 14 11 69 D4 - Campus Kristiansand

Senter for læring og undervisning skal

  • medvirke til kvalitetssikring av undervisning gjennom støtte og konsultasjon i det pedagogiske praksisfeltet
  • bidra til å ta vare på tradisjoner og skape utvikling
  • ta initiativ til samarbeid og pedagogisk nytenkning
  • arrangere kurs og samlinger for vitenskapelig ansatte
  • drive organisert språkservice og språk- tjenester for vitenskapelig ansatte
  • drive FoU-arbeid innenfor det universitets- pedagogiske fagområdet 
Senter for læring og undervisning skal