Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nettverk for profesjonsrettet forskning ved UiA

Nettverk for profesjonsrettet forskning ved UiA (PRONETT) er et tverrfaglig forskningsmiljø på tvers av profesjonsutdanningene. Nettverket skal stimulere til profesjonsrettet forskning av høy kvalitet og aktualitet, både regionalt og internasjonalt. Det vil også gjennom felles interesser og fagområder kunne fungere som pådriver for profesjonsutdanningenes og profesjonsforskningens interesser både internt og eksternt.

UiA bidrar inn i det nasjonale profesjonsnettverket Universitetsnettverk for profesjonsforskning, der Nettverk for profesjonsforskning (PRONETT) er UiAs interne bidrag i denne sammenheng.