Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Metochi studiesenter 25 år

I 2018 er det 25 år siden klosterannekset Metochi ble tatt i bruk som studiesenter av Universitetet i Agder. Hovedmarkeringen fant nylig sted både med jubileumsmarkering og jubileumsseminar på UiAs «sydligste campus».   

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sentrale personer for Metochi, f.v. Georgios Konstantinidis (nestleder Metochi studiesenter), Nikodemos Koutsampasis (abbed Limonos), Frank Reichert (rektor UiA), Jorunn Økland (leder for Det norske institutt I Athen), Kari Grødum (leder Metochi studiesenter), Håkon Smedsvig Hanssen og Knut Brautaset (rektor HiA 1994-2000).

Det var et omfattende program som ble gjennomført i anledning jubileet. Jubileumsmarkeringen inneholdt taler fra personer som har vært sentrale for utviklingen av studiesenteret, og det ble arrangert et bredt seminar med hovedtittel “Refugees – In the 1920s and Today – An Interdisciplinary Perspective”.

Håkon Smedsvig Hanssen og Fader Nikodemos

Håkon Smedsvig Hanssen

Håkon Smedsvig Hanssen

Det var filosof Håkon Smedsvig Hanssen som i 1993 tok initiativet til opprettelsen av studiesenteret Metochi på øya Lesvos, helt øst i Hellas. Han hadde lenge hatt en idé om å etablere et studiested hvor man kunne arbeide med religion, filosofi, etikk og samfunnsspørsmål nær de opprinnelige kildene.

En annen avgjørende person for etableringen og utviklingen av studiesenteret er Fader Nikodemos ved klosteret Limonos, som Metochi tilhører. Leder for Metochi Kari Grødum og daværende rektor Knut Brautaset sa i sine jubileumstaler at Smedsvig Hanssens faglige interesser og internasjonale kontakter gjorde at han ble kjent med abbeden.

Fader Nikodemos døde 12. november 2016 og professor Pål Repstad skrev følgende i minneordet:

«Fader Nikodemos vært positiv, generøs og interessert i studiesenterets virksomhet. Han var en tradisjonsbevisst og historieinteressert gresk-ortodoks abbed, men fant det samtidig dypt meningsfylt at gruppe etter gruppe av norske studenter og forskere kunne tilbringe tid for å samtale om humaniora, økologi og andre temaer i gamle klosterbygninger på en gresk øy helt i utkanten av Europa. Vi er mange som har blitt møtt av abbedens vennlige smil i klostergården, og var det en tolk til stede, tok han oss gjerne med rundt på Limonos og viste oss noen av klosterets skatter, eller sang for å demonstrere særtrekkene i bysantinsk musikk.

Han var glad for at Metochi ble tatt i bruk. Noen av oss husker hans entusiasme da han og rektor Ernst Håkon Jahr skulle undertegne en forlengelse av leieavtalen mellom Limonos og det som da var blitt Høgskolen i Agder. Abbeden så opp fra papirene, smilte og sa: «Dette er bare en formsak. Dere har Metochi inntil Kristi gjenkomst.»

Det er nødvendig med kreative evner og betydelig gjennomføringskraft for å etablere et slikt sted, og det hadde de begge to. Sammen med andre samarbeidspartnere sørget de for å etablere et sted som har utviklet seg betydelig både fysisk og innholdsmessig i løpet av 25 år.

– Uten gjestfriheten til Fader Nikodemos og de visjonære tankene til Håkon Smedsvig Hanssen ville det ikke vært noe jubileum på Metochi i år. Vi vil takke kirken og lokalsamfunnet for at vi har fått muligheten til å utvikle Metochi gjennom 25 år. Vi er gjester her og vi skal fortsette å ha respekt for verdiene og tradisjonene også i den videre utviklingen av senteret, sa Kari Grødum – leder for Metochi studiesenter.  

Nikodemos Koutsampasis (abbed på Limonos kloster fra 2016)

Dagens abbed Nikodemos Koutsampasissa i sin hilsningstale at feiringen er en historisk og strålende begivenhet.

– Utviklingen av senteret har satt sitt preg på området, og det har gitt arbeidsplasser til mange lokale kvinner og håndverkere. Det har blitt et flott sted med gode fasiliteter, bygget med respekt for omgivelsene i stein og tre. Vi er virkelig stolte av Metochi studiesenter, vi gratulerer med 25-år og håper at deres tilstedeværelse skal fortsette i nye 25 år.

Rektor Frank Reichert har tidligere besøkt Metochi både som kursdeltaker, dekan og nå som rektor. Han understreket stedets egenart i sin tale.

– Metochi er et sted hvor kolleger og studenter kan møtes, for å utvikle samarbeidsrelasjoner og for å arbeide under rolige omgivelser. Når jeg tenker på Metochi, føler jeg lykke. Stedet kombinerer åndelige og akademiske dimensjoner, og vi er veldig takknemlige for den gjestfriheten vi har opplevd gjennom alle disse årene. UiAs forhold til Metochi bringer oss nærmere den «virkelige» verden, sist gjennom flyktningsituasjonen, sa rektor Reichert.

Ordfører Lesvos

Ordfører Spyros Galinos var grunnet sykdom forhindret fra å delta under jubileumsmarkeringen, men hadde sendt jubileumshilsen.

Ordføreren understreket at Metochi studiesenter har produsert viktig kunnskap gjennom 25 år, og at det er en stor glede med UiAs tilstedeværelse på Lesvos. Galinos besøkte selv Norge i april 2016, for å drøfte flyktningsituasjonen med studenter og vitenskapelige ved UiA. Universitetet har vært en langvarig strategisk partner, som har blitt styrket gjennom Lesvos Dialogues og andre faglige arrangementer.

Det norske institutt i Athen

Det norske institutt i Athen driver undervisning, forsking, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljøet, og samarbeider tett med Metochi studiesenter.

Instituttets direktør, professor Jorunn Økland, gratulerte alle som har bidratt til at Metochi har blitt det særegne senteret det er i dag.

– Jeg bruker anledningen til å bli litt nostalgisk; jeg husker da jeg første gang kom til Athen i 1994 at Kari Grødum allerede da arbeidet med å utvikle dette stedet. Jeg mener at Karis gode smak, stødige hånd og visjoner har vært sentral for utviklingen. Det er alltid spennende å komme hit, og jeg synes vi kompletterer hverandre på en god måte. Jeg ser frem til fortsettelsen, så Jorunn Økland.

Økland overrakte instituttets seneste utgivelse «An Island Between Two Worlds» som gave til studiesenterets bibliotek. 

Se bildene: