Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

MatRIC forskning- og utviklingsstipend

MatRIC lyser ut forskning- og utviklingsstipend på inntil 50.000 NOK. Prosjektene skal bidra til å utvikle eller forske på matematikk i høyere utdanning. Det er også åpent for å søke om prosjekter der matematikk brukes i andre fagfelt. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjon av MarRIC

Stipend kan søkes av ansatte ved norske institusjoner i høyere utdanning. Det er også mulig for studenter ved UiA til å søke om studentprosjekt.

Eksempler til hva stipendene kan brukes til:

  • Workshop og seminar
  • Forskning på eller utvikling av simulering/visualisering i undervisning
  • Forskning på eller utvikling av digital vurdering
  • Forskning på eller utvikling videoer
  • Studentinvolvering 
  • Mobilitet og nettverksbygging

Søknaden skal være en A4-side som inneholder beskrivelse av prosjektet, deltakere og forventet resultat. Søknadene blir vurdert mot MatRIC sin visjon om å forandre og forbedre studenters læring i matematikk. 

Etter prosjektet er gjennomført skal det levers en kort rapport om utfallet. Denne skal også være på en A4-side. Søknad og rapportering kan skrives på norsk eller engelsk.

Søknad sendes p e-post til MatRICs prosjektleder Lillian Egelandsaa (lillian.egelandsaa@uia.no). MatRIC vurderer søknadene forløpende. MatRIC har budsjettert med 200.000 NOK til slike prosjekt i 2022.