Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskning i MatRIC

MatRIC forsker på hvordan vi kan forbedre og videreutvikle matematikkundervisning i høyere utdanning.

Siri Ovedal-Hakestad
Ph.d.-kandidat
Digital vurdering har kommet for å bli, i den forbindelse handler mitt forskningsprosjekt om å forstå hvordan digital vurdering påvirker studenters matematiske læring. Fører digitalisering til andre arbeidsmetoder eller annen læring av matematikk? Hva er det i så fall som er annerledes. Dette ønsker jeg å finne ut med mine undersøkelser.
Ninni Marie Hogstad
Ph.d.-kandidat
Jeg forsker på førsteårs ingeniørstudenters læringsprosesser når de bruker et digitalt verktøy kalt Sim2Bil for å løse oppgaver i grupper. I disse oppgavene bruker de kalkulus for å få en animasjon av to biler til å oppføre seg på bestemte måter, og dermed arbeider de i et krysningsfelt mellom matematikk og fysikk. Ved å studere deres diskurs får vi innblikk i hvordan de kommuniserer matematikken til hverandre, hvilke utfordringer de møter og hvordan de navigerer mellom ulike disiplinære diskurser.
Helge Fredriksen
Ph.d.-kandidat
Min nåværende forskning omhandler grensesnittet mellom de to aktive læringsformene «snudd klasserom» og «utforskende læring» (Inquiry-based Learning) innenfor matematikk i høyere utdanning. Studenter fra ingeniørutdanningene ved UiT, campus Bodø, samt studenter fra Brno Tekniske Universitet har deltatt i flere runder med datainnsamling. Her utforsker vi effekten av å anvende denne metodikken som et dedikert undervisningsopplegg innen lineær algebra.

Nyeste disputaser