Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskning i MatRIC

MatRIC forsker på hvordan vi kan forbedre og videreutvikle matematikkundervisning i høyere utdanning.

Ida Maria Landgärds
Ph.d.-kandidat
My research explores the intersection of mathematics and economics education, focusing on the challenges students face transitioning from school to university-level mathematics. I am particularly interested in addressing the diverse mathematical backgrounds of student group and the application of mathematical concepts in economics courses.
Maboubeh Nedaei
Ph.d.-kandidat
Maboubeh Nedaei investigates engineering students’ approaches to mathematical learning
when they learn higher mathematics with different learning goals. Moreover, bio sensing technology will be used to measure indicators of students’ cognitive activity while learning mathematics and facilitate inferences about their learning approaches.
Siri Ovedal-Hakestad
Ph.d.-kandidat
Digital vurdering har kommet for å bli, i den forbindelse handler mitt forskningsprosjekt om å forstå hvordan digital vurdering påvirker studenters matematiske læring. Fører digitalisering til andre arbeidsmetoder eller annen læring av matematikk? Hva er det i så fall som er annerledes. Dette ønsker jeg å finne ut med mine undersøkelser.
Ninni Marie Hogstad
Ph.d.-kandidat
Jeg forsker på førsteårs ingeniørstudenters læringsprosesser når de bruker et digitalt verktøy kalt Sim2Bil for å løse oppgaver i grupper. I disse oppgavene bruker de kalkulus for å få en animasjon av to biler til å oppføre seg på bestemte måter, og dermed arbeider de i et krysningsfelt mellom matematikk og fysikk. Ved å studere deres diskurs får vi innblikk i hvordan de kommuniserer matematikken til hverandre, hvilke utfordringer de møter og hvordan de navigerer mellom ulike disiplinære diskurser.
Helge Fredriksen
Ph.d.-kandidat
Min nåværende forskning omhandler grensesnittet mellom de to aktive læringsformene «snudd klasserom» og «utforskende læring» (Inquiry-based Learning) innenfor matematikk i høyere utdanning. Studenter fra ingeniørutdanningene ved UiT, campus Bodø, samt studenter fra Brno Tekniske Universitet har deltatt i flere runder med datainnsamling. Her utforsker vi effekten av å anvende denne metodikken som et dedikert undervisningsopplegg innen lineær algebra.

Nyeste disputaser