0
Hopp til hovedinnhold

Slik løser Agder morgendagens helseutfordringer

Fremtidens utfordringer krever økt samarbeid mellom helsevesenet, pasienter, pårørende, private bedrifter og forskere.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Inger Holen, administrerende direktør, UiAs I4helse AS
Opprinnelig publisert i Fædrelandsvennen fredag 30. august 2019.

Nå samler vi dem på ett sted, helsepersonell, studenter, forskere og næringsliv med ulik kompetanse og forskjellig erfaring. I dag åpner forsknings- og utviklingslaboratoriet I4helse ved UiAs Campus Grimstad.

Vi holder til i et nytt bygg med 4 500 kvadratmeter fordelt på fire etasjer. Underetasjen består av en testlab der sykehuset skal prøve ut nytt utstyr. I tillegg til kontorplasser, har vi også to komplett innredede leiligheter, såkalt boligsimulatorer. Der skal vi teste ut nye hjelpemidler og teknologi for hjemmetjenesten.

Inger Holen, administrerende direktør I4Helse AS

Hos oss skal leger forske sammen med doktorgradsstipendiater, sykepleiere med professorer. Næringslivet skal samarbeide med akademikerne, helsepersonell med pasienter og pårørende. Målet er å utvikle nye tjenester og hjelpemidler for morgendagens helse- og omsorgssektor.

Næringslivet i regionen har gjennom klyngesamarbeid vist at det er smart å samarbeide. Klyngesamarbeid og næringsforeninger utvikler seg og bidrar til at Agder nå framstår som en viktig samarbeidspartner, også utenfor landsdelen.

Alle kommunene i Agder samarbeider om å ta i bruk ny helseteknologi. Vi har et sykehus som er tydelige på at samarbeid med kommuner og forskningsmiljø er avgjørende for å møte morgensdagens utfordringer.

Og UiA har satt samskaping på kartet og fulgt opp fine ord med handling. I4Helse er en del av universitetets satsning på Senter for e-helse, Senter for omsorgsforskning, roboteknologi-labben og Senter for kunstig intelligens.

I4Helse etablerer et kompetansenettverk av aktører med det felles mål å utvikle nye løsninger for norsk helsevesen.

Aktører som hjemmetjenesten og utviklingsavdelingen i Grimstad kommune og UiAs Senter for e-helse etablerer seg i nybygget vårt. Det samme gjør Digin, IT-klyngen i Agder og Norwegian smart care cluster. Sykehuset flytter også inn for å videreutvikle innovasjonsprosjektene sine her.

Vi registrerer at flere forskningsmiljøer i Norge er i gang med å etablere lignende arenaer, men UiAs I4helse er først ute, og dette fortrinnet vil vi bruke godt.

Vi kobler offentlig sektor, brukere, forskere, idémakere, gründere, studenter og næringslivet sammen for å skape de beste løsningene. 

Vi skal være en pådriver og tilrettelegger for å utvikle, teste og ta i bruk nye produkter og løsninger. Fordelen vår er samskaping mellom flere miljøer. Vi går i tett dialog med de som skal bruke den nye teknologien. Slik sikrer vi brukervennlige løsninger. 

Hos oss er det kort vei fra en idé oppstår hos en ansatt i hjemmetjenesten i én etasje til ideen løftes og knas av forskere og utviklere i en annen, og til det er utviklet en prototype som er testet for sikkerhet, brukervennlighet, trygghet og kvalitet samtidig som den er vurdert ut fra et etisk perspektiv. Hos oss kan sykehuspersonell og pasienter som skal bruke utstyret, beskrive behovene direkte til forskere og gründere som skal utvikle, teste og selge dem.

Norge er i dag i verdensklasse når det gjelder å tilby innbyggerne offentlige helsetjenester. Sykehus og kommuner jobber hver dag systematisk med å forbedre rutiner som bidrar til en litt enklere hverdag for ansatte, pasienter, brukere og pårørende.

Men det må mer til. Skal vi klare å opprettholde dagens helsetjenestetilbud og samtidig møte morgendagens krav og befolkningens forventninger, må vi utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger som fungerer både for helsesenter, sykehus, fastleger, hjemmetjeneste, barnevern, NAV og andre aktører i sektoren.

Det blir stadig flere over 65 år her i landet. I 2040 vil de være rundt 1,4 millioner. Også i denne gruppen er folk forskjellige. De fleste er aktive, spreke og en viktig ressurs for samfunnet. Etter hvert selger de sine eneboliger med store hager og flytter inn i mindre leiligheter som enkelt kan tilrettelegges når nye behov kommer.

I dag selges leiligheter som er utstyrt med moderne teknologi tilpasset brukernes behov; i morgen er det kanskje en bedrift i Agder som har laget den mest brukervennlige teknologien, sammen med en forsker fra UiA og en lege fra Sørlandet sykehus.

For å få dette til, er det avgjørende at samarbeidet mellom sykehus, forsker, pasient, bruker og pårørende fungerer optimalt. Og da er det ikke sikkert at standardløsninger og hyllevarer møter behovene og forventningene. Da kreves det samarbeid mellom alle de aktørene vi har samlet i Grimstad.  

Utfordringen er ikke bare å lage en løsning som er god i seg selv, men å lage teknologiske nyvinninger som kan brukes sammen med andre løsninger og fungere både for hjemmetjenesten, sykehuset, brukerne og resten av helsesektoren.

Nye løsninger må ta høyde for kompleksiteten i samfunnets utfordringer og vektlegge samspillet mellom ulike aktører. Det er dette det kommer til å handle om etter at digitaliseringsminister Nikolai Astrup i dag åpner I4Helse, UiAs og hele landsdelens nye forsknings- og utviklingslaboratorium.