0
Hopp til hovedinnhold

Inger Holen ansatt som sjef for I4Helse AS

Inger Holen (57) er ansatt som administrerende direktør i I4Helse AS ved Campus Grimstad. Holen er i dag sekretariatsleder for Sørlandsrådet og regionplankoordinator for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Hun tiltrer i løpet av august.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Inger Holen, administrerende direktør I4Helse AS

Inger Holen var forsknings- og utviklingsdirektør (FoU) ved Sørlandet sykehus fra 2003 til 2011, da hun gikk inn som leder av regionplanarbeidet i fylkeskommunene. Regionplan 2020 skulle etablere en samordningsstruktur for regionalt samarbeid mellom fylkeskommunene, kommuner og regionale partnere.

I perioden som FoU-direktør var samhandlingsreformen i helsevesenet sentralt. Samarbeidet mellom kommuner og sykehuset skulle utvikle sømløse pasientforløp, og kommunene overta nye oppgaver og også satse mer på forebyggende helsearbeid for å redusere behovet for sykehusinnleggelser.

 

I4Helse

I4Helse er UiAs senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg. H’en står altså for helse, mens I4 eller korrekt stavemåte I4 - er en kortform der de fire i’ene står for Idé – Involvering – Innovasjon – Implementering.

I tillegg til UiAs fagmiljøer på helse og teknologi og andre – vil Grimstad kommune flytte inn deler av kommunens helse og omsorgstjenester i senteret. Les mer på I4Helses nettsider

- Et bredt kvalifisert arbeidsjern

- Vi var på jakt etter en som både kjenner deres hverdag og kan kommunisere med universitetsfolk, og samtidig kjenner mekanismene i innovasjonsmiljøer. Inger Holen dekker de formelle kvalifikasjonskravene til stillingen og har bred erfaring fra både helse- og innovasjonsarbeid. Referansene var entydige på at hun er et arbeidsjern med stor gjennomføringskraft, som står på og får ting gjort, sier styreleder Tor A. Aagedal.

Styrelederen er svært godt fornøyd med at det var hele 28 søkere, og mange av dem var svært godt kvalifisert. Og på øverste hylle satt altså Inger Holen.

- Hun dekker kvalifikasjonskravene godt, både de formelle om kunnskap og erfaring fra innovasjons- og helserelatert arbeid, og de mer praktiske som handler om å bygge opp en nyskapning som I4Helse, sier Aagedal.

Det er også en fordel at I4H-sjefen kjenner Agder fra flere sider – som regionplan-koordinator har hun arbeidet med både offentlig sektor, næringslivet og politikerne.

 

Mer om Inger Holen

Inger Holen har en bachelor med psykologi, historie og filosofi i bunnen av utdanningsstigen. Den er fylt på med sykepleierutdanning fra Kristiansand med mastergrad i intensivsykepleie fra Høgskolen i Agder, mastergrad i helsevitenskap fra Universitetet i Bergen og flere etterutdanninger i ledelse fra blant andre Norges handelshøgskole.

Holen har også flere koblinger til UiA, i tillegg til nærkontakten mellom sykehuset og UiA som hun hadde som FoU-direktør. Hun var ansatt ved HiA i perioden 1996 - 2000 og jobbet både med grunnutdanning av sykepleie og som enhetsleder for videreutdanningene i akuttsykepleie. Senere har hun blant annet vært styremedlem i UiAs Senter for e-helse og omsorgsteknologi i halvannet år i 2010-2011. Det er et forsknings- og utdanningsmiljø hun vil spille mye sammen med framover. Hun var også styremedlem ved Fakultet for teknologi og realfag i nesten fire år fra 2013 – 2016 – og det er også et miljø som blir sentralt i forhold til I4Helse.

- Utrolig spennende jobb

- I4Helse er et helt nytt konsept, ikke bare på Agder men langt ut over våre grenser. Det er en utrolig spennende jobb, som jeg gleder meg til å starte i, sier Inger Holen.

Hun har mange og gode grunner til å si det, og det er ingen tvil om at motivasjonen er på topp. Kokt litt ned er det flere årsaker til at hun ser fram til slutten av august, da hun står som sjef når snora blir klippet til det nye senteret på Campus Grimstad.

- De fire I’ene – Idé, Involvering, Innovasjon og Implementering – sammenfatter spenstige mål, for senteret og for deltakerne i senteret. Sentrale blir:

* Grimstad kommune er tøffe og modige som flytter inn og åpner dørene for å ta imot leverandører som kommer med prototyper som de vil teste etter nasjonale standarder. I4H blir et levende laboratorium!

* Kommunene på Agder som er en pådriver for overgangen fra analoge til digitale systemer, og har fokus på å implementere nye løsninger, fordi de tenker offensivt og ser behovet for nye løsninger for et økende antall eldre og syke.

* UiAs Senter for e-Helse, der Holen selv var med i starten som styremedlem i 2010-2011, mens hun var FoU-direktør ved Sørlandet sykehus. Behovet for elektroniske og teknologiske hjelpemidler som bidrar til å løse utfordringer i et samfunn med flere eldre og økende helsehjelpbehov blir ikke mindre framover.

* Flere avdelinger ved UiA blir nære samarbeidspartnere – ikke minst MIL (Mechatronics Innovation Lab) og CAIR – senter for kunstig intelligens. Økonomikompetansen ved Handelshøyskolen ved UiA blir viktig - i det hele tatt blir mange miljøer ved UiA innspillere til et grensesprengende og unikt samarbeid ut mot verden.

* Sørlandet Sykehus HF vil bli en viktig samarbeidspartner, både med forskning og innovasjonsarbeid.

- Vi må tenke nytt, og her er I4Helse en eventyrlig mulighet. Ikke minst årene som regionplankoordinator har lært meg at Agder våger å gå foran. Vi må ha ambisjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Holen.

Innbydende inngangsparti både for pasienter, pårørende og studenter. (Illustrasjon: Arkitekt: ENO arkitekter, 3D-visualisering: FX3D, Logo: UiA/Thomas Eikeland Fiskå)

Innbydende inngangsparti både for pasienter, pårørende og studenter. (Illustrasjon: Arkitekt: ENO arkitekter, 3D-visualisering: FX3D, Logo: UiA/Thomas Eikeland Fiskå)

Brukerne blir sentrale

- Nå som du akkurat har sagt ja til jobben og svever på en sky av positivitet og ambisjoner – hvordan takler du hverdagen som kommer med trang økonomi, motvillige politikere hos de kommunale samarbeidspartnerne, fokuserte vitenskapsansatte som kan ha tunnelsyn, slitne helsearbeidere og pasienter som verken liker rollen som forsøkskaniner eller har noe lyst på å få ny teknologi inn i huset i noe fall?

- Vi må være veldig gode på brukermedvirkning. Og da tenker jeg på brukere både i form av pasienter, pårørende, brukere av utstyret, forskere og utviklere. Det er en ny tid, og nye muligheter – der samskaping er en viktig verdi, svarer Inger Holen.

Og minner om at ny teknologi ofte har blitt presentert som ferdige hyllevarer uten at brukerne har deltatt i utviklingen.

- Strategien må være å overbevise folk på en slik måte at de forstår hva det handler om når ny teknologi skal utvikles og tas i bruk. Vi må formidle gjennom gode historier, slik at vi får vist fram at det vi arbeider med gir en vinn-vinn-situasjon for alle parter – enten det er pasienter, brukere eller budsjettansvarlige, sier påtroppende administrerende direktør ved I4Helse på Campus Grimstad.

- Godt å få direktøren på plass

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen kjenner Inger Holen godt, både som kollega ved Høgskolen og i senere roller i SSHF og Regionplanarbeidet.

- Jeg ser frem til å samarbeide med Inger om å realisere de ambisjonene vi har for I4Helse. Det er en stor fordel at hun kjenner regionen så godt som hun gjør, for I4Helse lykkes bare med solid forankring i kommunene, i sykehuset og i relevante deler av næringslivet. Nå har vi planlagt lenge, og det blir godt å få direktøren på plass så vi kan gå videre til etableringsfasen, sier Seunn Smith Tønnessen.