0
Hopp til hovedinnhold

Et helsehus for samskaping

I4Helse inviterte til åpen dag i samarbeidets tegn. Både private og offentlige ser muligheter for å gi fremtidens helsetjenester et teknologisk løft til beste for brukerne.

Mennesker på skjermer, foto.
Rundt 120 deltakere fra det private, det offentlige, akademia og brukerorganisasjoner deltok på åpen dag på I4Helse. Her får en gruppe deltakere omvisning på Usability Lab.

Onsdag 26. februar inviterte Senter for e-helse ved Universitetet i Agder (UiA) til åpen dag på I4Helse. Helsehuset, som åpnet offisielt den 30. august 2019, er et samarbeid mellom universitetet, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis.

– Det har vært stor interesse både for I4Helse og for alt Agder gjør innen e-helse. Mens åpningen i august var for politikere og presse, ville vi denne gangen invitere samarbeidspartnere og andre forskere, sier Margunn Aanestad.

Hun leder Senter for e-helse, et av UiAs toppforskningssentre. Her brukes teknologi som virkemiddel for innovative og effektive, brukersentrerte helsetjenester. Målet er å gjøre Agder til en mønsterregion for forskning og innovasjon.

Tester nye løsninger

I4Helse er et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innen helse og omsorg, og ligger på UiAs Campus Grimstad.

Helsehuset samler UiAS forskningsmiljøer på området sammen med blant andre Sørlandet sykehus, Norwegian Smart Care Cluster, og deler av Grimstad kommunes helse- og omsorgstjenester og kommunens utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Ansatte på Senter for e-helse. Faglig leder Margunn Aanestad til høyre i midten, ved siden av administrativ leder Ragni Macqueen Leifson. (Foto: Jan Petter Thorsen, Aptum)

– At så mange aktører sitter sammen gir oss mulighet for nye samarbeid og nye innovative ideer. Senter for e-helse skal være praksisnære og brukerorienterte, og dette krever et sted hvor vi kan møtes og prøve nye løsninger ut i praksis, sier Aanestad.

Hun legger heller ikke skjul på at den uformelle kontakten over lunsjbordet mellom forskere og ansatte i kommunen og på sykehuset gir mange muligheter for samskaping.

Nødvendig å samarbeide

Professor George Crooks, professor og leder for Digital Health and Care Institute i Glasgow, Skottland.

– Som lege har jeg kastet bort årevis av arbeidslivet mitt ved å holde bedrifter på en armlengdes avstand. Samarbeid mellom akademia, det offentlige, bedrifter og sluttbrukere er fremtiden.

Det sa professor George Crooks da han holdt hovedtalen på I4Helse den 26. februar. Crooks er professor og leder for Digital Health and Care Institute i Glasgow, Skottland.

Mens teknologi og måten vi bruker den på er i stadig endring, har ikke helsetjenestene utviklet seg i samme takt, påpekte han, og la til at når du går over dørstokken til et sykehus, går du samtidig fem til ti år tilbake i teknologi.

– Vi har ikke alle svarene. Vi har ikke engang alle spørsmålene. Det er derfor vi må samarbeide, sier han.

Styrker bedriftene

Arild Kristensen, leder for Norwegian Smart Care Cluster, snakker til forsamlingen på I4Helse-arrangementet.

Arild Kristensen leder Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), en klynge for norsk helseindustri som samler mer enn 130 bedrifter og 50 offentlige aktører. NSCC har kontorer på I4Helse.

– Vi har etablert et samarbeid med I4Helse der vi ser at våre bedrifter får tilgang til både lokaliteter og et spennende miljø her i Agder, sier han.

Kristensen sier NSCC vil være med å bygge opp det regionale innovasjonssystemet i Agder, og at I4Helse vil være en del av dette.

– Vi ser det er mange sterke miljøer på UiA, blant annet med Senter for e-helse, Senter for forskning på kunstig intelligens og Mechatronics Innovation Lab, men at det kanskje ikke er like mange bedrifter som deltar. Vi har store forventninger om at vi kan være med å styrke bedriftene i dette samarbeidet, sier Kristensen.

Unike muligheter

Siw Helene Myhrer (t.v), seniorrådgiver på Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet, i samtale med førsteamanuensis Martin Gerdes fra Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Siw Helene Myhrer er seniorrådgiver på Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet. Hun deltok også på den åpne dagen 26. februar.

– For oss i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er I4Helse en arena som gir unike muligheter for samarbeid og nærhet mellom kommuner, spesialisthelsetjenesten, utviklingssenteret, akademia, næringsliv og brukere, sier hun.

Myhrer sier hun ser frem til å følge arbeidet og høre om erfaringer fra I4Helse fremover.

– I4Helse kan bygge ned barrierer og bidra til bedre tilpasset og tryggere teknologi, tryggere medarbeidere og studenter, større forståelse for hverandre og at ny teknologi og ny kunnskap raskere kan tas i bruk, sier hun.

Forbilledlig samskaping

De rundt 120 deltakerne på den åpne dagen ble ønsket velkommen av UiAs viserektor Morten Brekke og leder for I4Helse AS, Inger Holen.

– Senter for e-helse er allerede et av de beste eksemplene på samskaping på universitetet. Med I4Helses fokus på regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil UiA fortsette å arbeide for å finne nye løsninger for å forbedre samfunnet vårt, sa Brekke.

Inger Holen trakk frem hvordan Agder er i front når det gjelder e-helse.

– Jeg ser frem til at vi skal bruke denne nye infrastrukturen til å teste nye praktiske løsninger for sluttbrukere, samtidig som at vi forbedrer økonomien til kommunene, sa Holen.