Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

MAKTA 2021 / Mangfold

Det har vært mye å glede seg over denne høsten. MAKTA er en av dem; workshopformatet som gir unge samfunnsengasjerte mulighet til å prøve ut nye, kreative og utradisjonelle former for aksjonisme i det offentlige rom, og med det få makt til å påvirke. 

Makta deltager
Vi er vilt stolte av MAKTA 2021 deltagerne som våget seg ut på nye former for aktivisme i offentlig rom; mot stereotype kjønnsroller (bilde), mot homohets, for økt kunnskap og respekt for transpersoner, og for økt kunnskap og forståelse omkring mental helseutfordringer blant unge og lhbtq+ ungdom spesielt. Foto: Didrik Rud

Maktkamper en trodde var vunnet, trengs fortsatt å kjempes. Fortsatt er det flere unge skeive i Agder som vurdere å ta sitt eget liv, sammenlignet med nasjonale tall. Fortsatt oppnår et innvandringsfiendtlige parti, som avviser teorien om menneskeskapt global oppvarming, lokal høy oppslutning. Hvordan kan vi gi makt til de som ikke har makt, og rokke ved makta til de som har den?

Verkstedet hadde 13 deltakere, i alderen 13 til 26 år. At gruppen i seg selv representerte et stort mangfold, både med hensyn til alder, kulturell bakgrunn, kjønnsidentitet og seksuell orientering styrket arbeidet (se deltagerliste under). To installasjoner inngikk blant annet i bibliotekets markering av Skeive Sørlandsdager, og en skulptur ble del av Skeive Sørlandsdagers kunstutstilling i Byhallen.  

Etablerte kunstnere, alle med sammensatt bakgrunn fra kunst og aksjonisme innenfor sitt felt, var involvert som MAKTA-mentorer:

Mottager av Homofrydprisen 2020 Kai Steffen Østensen introduserte om utfordringer knyttet til likestilling, inkludering og mangfold på Sørlandet. 

Vi utviklet MAKTA 2021 med støtte fra Cultiva og Agder fylkeskommune, og i samarbeid med Youth for Diversity, AgderSkeive Sørlandsdager og det lokale kunstfeltet. Varm takk til Kristiansand Kunsthallfor godt samarbeid.

 

MAKTA verkstedsformat
MAKTA er inspirert av originale aksjonsformer som klimabrølet og kunstfilosofen Jaques Ranciere tankegods om dissens - om sammenhengene mellom aktivisme, kunst og politikk, og hvordan kunst i det 21. århundre kan virke politisk.

Verkstedsformatet utnytter teknikker fra designfeltet, og utviklet på kort tid en rekke nyskapende aksjonsformer som ble testet ut i byrommet og videreutviklet i tospann med utforskende sosial mediebruk.

MAKTA plasserer seg i skjæringspunktet aktivisme, kunst og det offentlige/digitale rom, og har ambisjon om å bli et større nasjonalt tiltak hvor unge samfunnsengasjerte gis makt til å påvirke det offentlige ordskiftet.