Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Stor interesse for konferanse om katastrofehåndtering

Hvordan kan IT brukes til å redusere risikoen som følger en katastrofe? Det er det overordnede temaet for en internasjonal forskningskonferanse som finner sted på UiA 12. - 14. oktober 2022.

Bilde av lab

Konsekvensene av en katastrofe er uforutsigbare, og kan ofte vise seg mer alvorlige enn hva folk kan forestille seg på forhånd. Informasjonsteknologi spiller en viktig rolle for å oppnå en felles forståelse av katastrofen og kan redusere risikoen som følger den.  

På den kommende konferansen “Information Technology in Disaster Risk Reduction” (ITDRR) kommer eksperter og utøvere fra ulike deler av verden og ulike sektorer sammen for å dele sine erfaringer og funn fra arbeid med katastrofer. Denne konferansen er tilknyttet The International Federation for Information Processing (IFIP), en paraplyorganisasjon som representerer IT-samfunn fra 40 land og som kobler mer enn 3500 forskere fra akademia og industrien.

Bred internasjonal deltakelse

Innenfor Emergency Management-feltet er IDTRR-konferansen mindre enn de mer kjente konferansene som ISCRAM, men vertskapet ved CIEM – Senter for integrert krisehåndteringved UiA har klart å mobilisere bred deltakelse til årets arrangement.

– På denne konferansen har vi klart å inkludere deltakere som ikke har vært så aktive på andre arenaer før. Vi har mottatt bidrag fra 17 land, og fra forskere som sjelden har deltatt på tidligere konferanser, som Columbia, India, Indonesia, Estland, Brasil, Japan og noen fra nordiske og europeiske land. Representasjon fra nye miljøer, ikke minst fra det globale sør, er av stor betydning for å få ny innsikt og inkludere flere deltakere i vårt forskningsnettverk, sier professor Jaziar Radianti ved Institutt for informasjonssystemer.

Hun er hovedleder for ITDRR-konferansen, og har hatt ansvar for planleggingen av programmet sammen med komitemedlemmene Terje Gjøsæter (UiA/CIEM) og Yuko Murayama (IFIP WG 5.15 Chair, Tsuda University, Japan).

CIEM ble et prioritert forskningssenter ved Universitetet i Agder i 2021, og IDTRR-konferansen er en av deres lenge planlagte 2022-aktiviteter.

Forskningssamarbeid på tvers av disipliner

Katastrofeeffekter er oftest globale og krever samarbeid og informasjonsdeling på tvers av landegrensene. CIEM setter søkelys på hvordan man samler inn og integrerer informasjon for å støtte beslutningstaking gjennom en nødsituasjon. Å skape arenaer for å dele erfaringer og diskutere utfordringer er en viktig del av deres forskningsvirksomhet.

– Dette er en konferanse som samler personer med ulik faglig bakgrunn, da reduksjon av katastroferisiko krever innsats fra ulike sektorer og deler av samfunnet. Bruken av IT i risikohåndtering ved katastrofer kan analyseres og forstås fra flere disipliner, alt fra samfunnsvitenskap, informatikk, informasjonssystemer – så vel som ut fra et helse- og e-helseperspektiv, sier Radianti.

Eksempler fra Kristiansand

Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet, åpner konferansen sammen med professor Bjørn Erik Munkvold, leder ved CIEM - Senter for integrert krisehåndtering (UiA). Kristiansand kommune er også representert i programmet og vil dele erfaringer og funn fra deres arbeid under pandemien.

Gjennom konferansen tar forskerne for seg flere tematiske områder som for eksempel bruk av maskinlæring eller kunstig intelligens-teknikk for å analysere data fra UAV eller sosiale medier, matforsyningskjeder under en krise, gamification i form av en simulator for tilflukt, situasjonsbevissthet ved katastrofer, jordskjelvvarsling og klimamodellering. 

Hovedtalerne i programmet er de følgende:

• Prof. Emeritus Colin Eden, University of Strathclyde, Glasgow, som vil ta for seg systemisk risiko og reduksjon av katastroferisiko og introdusere metoden for hierarkiske risikosystemer.

• Dr. Eirik Abildsnes, Kristiansand kommune/ Førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse, UiA, vil sammen med Sigurd Paulsen, kriseleder og sikkerhetsleder i Kristiansand kommune, dele sine erfaringer.

• Prof. Stefan Stieglitz, forskningsgruppen digital kommunikasjon og transformasjon, Univ. fra Duisburg Essen, Tyskland vil dele sin forskningserfaring med å jobbe med nye digitale teknologier som sosiale medier, chatbots og VR for krisehåndtering.

Konferansen finner sted ved UiA, i auditorium B1 001 12. – 14. oktober, mer informasjon finner du på konferansens nettside.