0
Hopp til hovedinnhold

Sofie Pilemalm blir Professor II ved CIEM

Sofie Pilemalm er professor i informatikk ved Institutt for vitenskap og teknologi ved Linköping universitet (LiU) i Sverige og leder av Center for Advanced Research of Emergency Response (CARER). Fra juni 2021 blir hun professor II ved Institutt for informasjonssystemer og CIEM. 

Sofie Pilemalm, foto

- CIEM er svært tilfreds med å kunne engasjere Sofie Pilemalm som professor II ved senteret, sier CIEM-leder Bjørn Erik Munkvold.
- Sofie har bred erfaring fra beredskap og krisehåndtering, og vil forsterke CIEMs forskningsaktivitet innen utvikling og utprøving av teknologiske innovasjoner i tett samarbeid med beredskapsaktører. Gjennom forskningssenteret CARER hun leder ved Linköping universitet og hennes nettverk i Sverige vil hun tilføre CIEM en god basis for å videreutvikle nordisk samarbeid innen krisehåndtering.  

Sofie Pilemalm er professor i informatikk ved Institutt for vitenskap og teknologi ved Linköping universitet (LiU) i Sverige. I løpet av sin karriere har hun vekslet mellom akademia og det svenske forsvarsforskningsbyrået (FOI) hvor hun jobbet som forretningsutvikler, systemutvikler og forsker på militær- og krisehåndteringsområdet. I 2011 kom hun tilbake til LiU som direktør for Center for Advanced Research of Emergency Response (CARER), som er et tverrfaglig forskningssenter for håndtering av kriser med nye ressurser, teknologi og metoder, som strekker seg over 3 fakulteter og 6 institusjoner.
Hun er også ansvarlig for forskningsprogrammet “Effektiv respons på hendelsesstedet i morgen”, finansiert av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hennes forskningsinteresser spenner over organisasjonsutvikling og læring, IS-utvikling, beslutningsstøttesystemer, brukermedvirkning i design, IS-metoder, samproduksjon, digital transformasjon, alt innen beredskap. Nylig har hennes forskning hatt mye fokus på frivillige ressurser / motstandskraft i samfunnet.
Sofie Pilemalm har samarbeidet med CIEM i flere år, bl.a. gjennom INSITU-prosjektet, og blir fra juni 2021 Professor II i 20 prosent ved Institutt for informasjonssystemer og CIEM.