Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Timene er blitt gøyere

Mer variert undervisning og mer motiverte elever. Det konkluderer forskerne som har fulgt Askers-elevens bruk av Chromebooks i tre år. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av Kai Erik Lund, skolesjef i Asker og Cathrine Tømte, forsker i NIFU. Foto: Karl Braanaas
t.v. Kai Erik Lund, skolesjef i Asker og Cathrine Tømte, forsker i NIFU. Foto: Karl Braanaas

Denne nyhetsartikkelen ble først publisert i Budstikka 10.oktober 2019.

 

- Før syntes jeg matte var kjedelig. Nå er det gøy, sier Sofia Bjønnes (12) fra Mellom-Nes skole.

- Når jeg klarer mattestykkene, gir Chromebooken meg vanskeligere oppgaver. Timene er blitt gøyere i de fleste fagene, sier Emil Sollie (12).

Han har nettopp fulgt en judotrening via skjermen sammen med resten av klassen. Syvendetrinn har Japan på timeplanen.

Det er tre år siden Sofia, Emil og 3.500 andre Asker-elever fikk utdelt hver sin Chromebook.

Nå har alle de 12.000 elevene i grunnskolen i Asker, Røyen og Hurum hver sin maskin. Milepælen markeres med at forskere fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gir noen smakebiter fra sluttrapporten for det digitale storprosjektet i Asker-skolen, som er rett rundt hjørnet.

Ett hovedfunn er en overordnet positiv innstilling til den digitale satsingen i Asker-skolen.

- Ingen vil tilbake til pc-trallen, sier prosjektleder Cathrine Tømte i NIFU, som har studert prosjektet helt siden oppstarten i 2017. 

Hun har blant annet fulgt samme lærere og elever i flere fag i tre år.

- Vi har hatt en unik mulighet itl å se på endringer med Chromebook over tid, sier Tømte, som mener få andre studier så systematisk har fulgt digitalisering i skolen.

NIFU-forskerne beskriver at satsingen har gjort Asker-elevene mer motiverte. Det rapporteres om mer varierte timer.

Hvorvidt elevene faktisk lærere mer med enn uten egen datamaskin, sier rapporten ingenting om.

- I hvilken grad elevene forbedrer presentasjonene i skolefagene er for tidlig å si etter kun tre år med egen datamaskin. Men lærerne mener elevene har blitt mer digitalt kompetente, sier Tømte.

 

- Noen skjønner ingenting

Et annet funn for forskerne, er at omfattende pedagogisk utviklingsarbeid tar tid.

- Lærerne har måttet endre praksis ganske mye. De får muligheter de ikke har visst om. Vi ser at de har et stadig større repertoar, men at noen er mye mer på det digitale enn andre, konstaterer forsker Tømte.

Det vet syvendeklassingene på Mellom-Nes godt. Ofte har lærerne god digital peiling.

- Men så kommer det en som er mer gammeldags. Det er noen lærere som ikke skjønner noen ting, sier Sofia. 

- For eksempel "Hvorfor er teksten liten nå", sier Emil.

- Eller "hvordan tar man høyere lyd". Det er bare å trykke på lydknappen, forklarer Sofia.

 

Alle 850 lærere skal med

- Vi har fått en helt ny verktøykasse. Chromebook har åpnet en ny verden for undervisningen, sier Andreas Kirkerud, lærer på 5.trinn ved Mellom-Nes skole.

Han beskriver utstyret som enkelt å bruke, og at det stort sett fungerer som det skal. Og at elevene i liten grad lar seg distrahere av maskinene, som er utstyrt med filter og kun kan laste ned apper som Asker-skolen har godkjent.

Siden utrullingen av Chromebooks startet, har Asker  og Hurums til sammen 850 lærere på 29 skoler gått gjennom samme kompetanseløft. De har fått undervisning og deltatt i grupper for erfaringsdeling.

- Å innføre et digitalt verktøy i seg selv, gir ikke økt læring. Man må ha kompetente lærere, sier Mellom-Nes-rektor Kirsti Grana Winsvold. 

- Det er avgjørende å få med alle. Ikke bare de flinke, men også de som ikke synes dette er lett. Også skolederne, understreker Ivar Berg, leder for digital læring i Asker.

Asker kommune vil fortsette lærerkorpsets digitale kompetanseheving i årene som kommer, ikke minst i forbindelse med de nye læreplanene som snart skal tas i bruk. Skolene i Asker vil få delta i halvårlige "læringsløyper" etter behov. 

- Jobben er på ingen måte ferdig, sier skolesjef Kai Erik Lund, som beskriver satsingen som nybrottsarbeid.