Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Stor satsing på teknologi for grønn omstilling

Klyngene på Sørlandet kunne vise til gode eksempler fra sine medlemsbedrifter da CeDiT og Digin inviterte til frokostmøte med spørsmålet: Hvordan kan teknologi bidra til bærekraftig omstilling?

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arrangører og paneldeltakere
BÆREKRAFTSPERSPEKTIV: Næringsklyngene i Agder fortalte om hvordan bedriftene deres bruker teknologi og digitale verktøy i arbeidet med å bli mer bærekraftige.

Bakteppet for frokostmøtet torsdag 18.november var samarbeidet og storsatsingen GoForIT, som ble presentert av teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge Mali Hole Skogen. Skogen leder satsingen, som handler om å bygge et nasjonalt nettverk for kunnskap i skjæringsfeltet teknologi og bærekraft, og noe av bakgrunnen er det store behovet for å utvikle digital eller teknologisk kompetanse. 

Leder for Senter for digital transformasjon (CeDiT), Leif Skiftenes Flak, har vært sentral i nettverket fra starten av, og både UiA og NTNU er godt representert i styringsgruppen. Den sterke forankringen i akademia gjør at GoForIT har en unik posisjon og treffer behovene i bransjen godt.

– Vi har som mål å gjøre Norden, med Norge i spissen, til et verdensledende kraftsenter for talent- og kunnskapsutvikling innen digitalisering og bærekraft, erklærte Hole Skogen.

SAMARBEIDER: Daglig leder i DIGIN, Cathrine Stien (t.v.) og teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge, Mali Hole Skogen, samarbeider om å skape oppmerksomhet rundt satsingen GoForIT. 

Innovasjon for å redusere klimaavtrykk

Frokostmøtet rettet oppmerksomhet mot hvor viktig den digitale teknologien og kompetansen er når virksomheter skal se på og justere sine egne klimaavtrykk i tråd med bærekraftsmålene.

Næringsrådgiver i Agder fylkeskommune Nina Kyllingstad ledet samtalen, hvor fire av Agders næringsklynger var representert: DIGIN ved leder Cathrine Stien, GCE NODE ved prosjektleder for digitalisering Jan Helge Viste, NCE Eyde ved leder for digital omstilling Tonje Holand Salgado og Visit Sørlandet ved daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk. 

Representantene kunne vise til hvordan deres medlemsbedrifter ved hjelp av teknologi har optimalisert driften for å bli mer bærekraftig. Som for eksempel når spillvarme og avfall fra eksisterende produksjon hos EYDE-bedrifter blir brukt til å lage nye produkter – og når Dyreparken utarbeider data over besøksmønstre ved ulike værforhold, slik at ressursbruk kan forutses og planlegges.

Konserndirektør Gisle Eckhoff og bærekraftsdirektør Stine Bjønnstu Holthe i selskapet BULK forklarte hvordan de jobber med å benytte overskuddsvarmen fra datalagring til nye formål.

Konserndirektør Gisle Eckhoff og bærekraftsansvarlig Stine Bjønnstu Holthe representerte selskapet BULK Infrastructure, som jobber med digital infrastruktur i form av datasentre og fibernettverk. De forklarte hvordan selskapet arbeider for at Norge med sin fornybare energi skal bli det foretrukne valget som lokasjon for datasentre. De kunne også vise hvordan selskapet utvikler samarbeid med andre virksomheter og næringer for å gjenbruke overskuddsvarmen som datalagringen medfører.

 

Senter for digital transformasjon (CeDiT) i samarbeid med Digin og IKT Norge inviterte til frokostmøte med næringsklyngene i Agder. Bak f.v. Synnøve Elisabeth Aarbrekk (Visit Sørlandet), Nina Kyllingstad (Agder fylkeskommune), Leif Skiftenes Flak (CeDiT, UiA), Gisle Eckhoff (BULK), Jan Helge Viste (GCE NODE), Stine Bjønnstu Holthe (BULK). Foran f.v. Tonje Holand Salgado (Eyde-klyngen), Mali Hole Skogen (IKT Norge), Cathrine Stien (DIGIN). 

Godt posisjonert på Agder

Leder for Senter for digital transformasjon, Leif Skiftenes Flak, var glad for å se en solid porsjon entusiasme hos både innledere og publikum.

– Felles for alle er et stort kompetansebehov. Samtidig er næringslivet på Agder godt posisjonert for en aktiv rolle i det grønne skiftet og det foregår innovasjon på høyt nivå i bedriftene. I det arbeidet kan vi som utdanningsinstitusjon og forskningsmiljø både spille en rolle og få viktig innsikt tilbake. Studentene våre er veldig engasjert i denne tematikken og vi oppdaterer kurs og studieprogram for å tilpasse oss behovene i markedet. Det skjer veldig mye positivt på Sørlandet for tiden og spiller vi på lag fremover, kan vi i fellesskap etablere oss som en meget attraktiv region, sier Flak.