Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Får millionstøtte for IKT-forskning i skolen

Universitetet i Agder har i samarbeid med Asker kommune fått 6,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å utvikle og forske på pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til innføring av den bærbare datamaskinen Chromebook i skolen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av en bærbar datamaskin.
Den bærbare datamaskinen Chromebook ble innført i Asker kommune i 2017.

– Asker kommune startet i 2017 med å gi alle elever hver sin Chromebook, såkalt en-til-en dekning. Fra starten av ønsket kommunen å se på hvordan disse best kunne brukes til undervisning og læring. Nå viderefører vi samarbeidet i dette nye prosjektet, sier førsteamanuensis Cathrine Edelhard Tømte ved Universitetet i Agder, Institutt for informasjonssystemer.

Da Tømte først startet på prosjektet i 2017 ble det gjennomført felles opplæring og utvikling av plattformer for erfaringsdeling mellom ansatte. Den gjennomførte satsingen for perioden 2017-2019 omfattet alle elever i alle skoler, fra 1.-10. trinn.

Etter kommunesammenslåing med Hurum og Røyken kommune, kom flere skoler til. Disse skolene hadde et annet digitalt grunnlag enn skolene i Asker kommune. Det nye prosjektet skal utvikle såkalte læringsløyper for alle skolene. Læringsløypene er halvårige kompetansehevingsprogrammer som skolene skal igjennom. Tømte med kolleger ​fra NIFU og TIK-senteret ved UiO skal forske på denne prosessen Asker kommune er i gang med.

Ingen felles løsning

– Det at hver elev har sin egen digitale enhet, som Chromebook, er også noe stadig flere kommuner satser på, men det finnes svært lite forskning på dette her til lands. Vi håper derfor at prosjektet vil derfor være av interesse både for andre kommuner og andre forskere som er interessert i denne tematikken, sier Tømte.

Prosjektet skal prøve å finne ut av hva som hemmer og fremmer pedagogisk utviklingsarbeid i skoler med én til én-dekning. Det lages forskjellige kompetanseutviklingsløp, gradert etter hvor langt skolene har kommet i arbeidet med pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til en-til-en løsninger. Asker kommune er glad for å ha Tømte og hennes kolleger med i arbeidet.

– I det første prosjektet fikk vi opp en god grunnmur. Nå har vi blitt 40 skoler på forskjellige nivåer, og utvikler en mer dynamisk måte å jobbe på. Vi så fra rapporten fra det forrige prosjektet at vi har en del å gå på, og vi ønsker å benytte Chromebooks på en bedre måte i skolen, sier Ivar Berg fra Senter for innovasjon og læring i Asker kommune.

Vil dele erfaringer

Hver læringsløype skal ta rundt et halvt år å gjennomføre, med skoleledelsen i spissen for arbeidet. Ansatte kurses i bruk av digitale verktøy, og i hvilke sammenhenger digitale hjelpemidler kan fungere godt. Det er naturligvis forskjeller mellom fag og lærere, derfor legges det opp til mye erfaringsdeling for å bygge en digital kultur på skolene.

Prosjektet som løp i 2017-2019 hadde utgangspunkt i et politisk vedtak i kommunen som la press på skolene for å utvikle seg digitalt. Dette ble fulgt opp med et stort støtteapparat for å hjelpe skolene, samtidig som skolene fikk handlingsfrihet til å drive sin egen utvikling. Det nye prosjektet om Læringsløyper viderefører mye av dette arbeidet.

– Vi har allerede erfaringer med at digitale verktøy passer godt til elevaktiv læring, og til å skape og produsere. Hensiktsmessig bruk av digitale hjelpemidler er også i økende grad forventet av skolene gjennom arbeid med nye læreplaner og i samarbeid med elever og foresatte, sier skolefaglig rådgiver Arne Bergan.

Godt grunnlag før korona

Den store satsingen på delingsplattformer og Chromebooks ga også Asker kommune et godt grunnlag da alle skolene plutselig måtte starte med fjernundervisning på grunn av korona-krisen.

– Vi så en massiv økning av nettmøter veldig kjapt, med over 53.000 nettmøter gjennomført siste uken før påske. Det er klart at arbeidet som kommunen, skolene og lærerne har gjort har senket terskelen for mange til å benytte digitale verktøy mer aktivt, sier Bergan.

Det nye forskningsprosjektet skal gå over tre år, og førsteamanuensis Cathrine Edelhard Tømte ser frem til å studere prosessen på nært hold.

– Det hjelper ikke å bare kjøpe inn utstyret. Du må få med skolelederne og lærerne og få dem til å forstå hvordan det kan brukes fornuftig i faglige sammenhenger. Altfor ofte ser vi halvhjertede forsøk på innføring av teknologi i skolen, men Asker kommune går for alvor inn for dette. Det gjør det spennende å forske på, sier Tømte.