Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Samarbeidsutvalget mellom UiA og NORCE

UiA og NORCE inngikk i mars 2022 en bilateral samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen har som målsetting å styrke samarbeidet både på institusjonsnivå og på fakultets- og avdelingsnivå. Samarbeidsutvalget har som formål å følge opp samarbeidet mellom UiA og NORCE, og møtes jevnlig.