Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Institusjonell etnografi

Forfattere:

Ann Christin Eklund Nilsen, Janne Paulsen Breimo

Abstract

Institusjonell etnografi er en forskningstilnærming som det er økende interesse for i Norden. Tilnærmingen ble utviklet av Dorothy Smith og anvendes særlig innenfor sosiologi og andre samfunnsvitenskapelige disipliner, inkludert profesjonsstudier. Tilnærmingen tar som regel utgangspunkt i menneskers hverdagsliv, nærmere bestemt i en spesifikk erfaring. Den har som mål å undersøke hvordan styrende tankegods former denne erfaringen og bever seg ofte inn i institusjonelle relasjoner.

I denne boka gir forfatterne en praktisk innføring i institusjonell etnografi som forskningstilnærming. Hva er institusjonell etnografi, og hva slags kunnskap er tilnærmingen egnet til å få frem? Hvordan kan man gå frem for å samle og analysere data? Hva slags rolle har forskeren?

Boka henvender seg til studenter og forskere som er nysgjerrige på hvordan de kan gå frem for å gjøre institusjonell etnografi