0
Hopp til hovedinnhold

Campus er åpen for vanlig drift. Hybrid undervisning fra 24. januar

Gå til timeplan

Vis alle ansatte

Nyheter

Kortnytt

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ny leder av Arbeidsgiverrådet i staten

Arbeidsgiverrådet skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

– Jeg kan bidra med erfaringer fra universitetssektoren, som er en av de største statlige sektorene, og jeg synes det er viktig at statens arbeidsgiverstrategi utvikles med kompetanse fra andre sektorer enn departement og direktorater. Når jeg tar på meg denne oppgaven er det absolutt for å få muligheten til å påvirke, men det gir også muligheten for å representere og presentere UiA for sentrale makthavere, sier Smith-Tønnessen.

Smith-Tønnessen er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en 3-årsperiode. Det er til sammen 15 representanter i rådet og som nestleder har hun med seg Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk Pasientskadeerstatning.

Siren M. Neset ny regionansvarlig i Norce Agder

NORCE har nylig utpekt regionansvarlige i alle sine regioner for å styrke samarbeidet med nåværende og nye samarbeidspartnere i regionene, skriver Norce på sine hjemmesider 4. oktober.

- Dette er en rolle som er etterspurt fra omgivelsene. Den vil sikre lokal forankring og at hver region har et tydelig kontaktpunkt i NORCE, sier administrerende direktør Kristin Wallevik.

De nye regionansvarlige skal bidra til at nye og eksisterende samarbeidspartnere kommer i kontakt med aktuelle forskningsmiljø i NORCE.

– Vi er allerede til stede med våre forskningsmiljø i mange viktige fora i regionen, men jeg tror også at det er et stort potensial for økt samarbeid og deltagelse, sier Neset, ifølge pressemeldingen fra Norce, sitert fra Agderposten.

Norce leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi, og driver på oppdrag for både offentlig og privat sektor.

Siren Marcussen Neset (Foto: Norce / Stian Skjerping)

Siren Marcussen Neset (Foto: Norce / Stian Skjerping)

 

Åpner forskningssenter i spes.ped

1. oktober blir det nye Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) lansert.

Dette er en langsiktig satsing som skal styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Lanseringen skjer som et fysisk/digitalt møte fredag 1. oktober klokka 12:00 – 14:00 ved UiO. Meld deg på fra invitasjonssiden

SpedAims er plassert ved UiO, men Universitetet i Agder er med som en av fem samarbeidspartnere. Professor David Lansing Cameron er UiAs representant i senterets styre.

Fem spesialpedagogiske miljøer i Norge har fått 32 millioner fra Forskningsrådet. Målet for senteret er å skape det beste grunnlaget for kunnskapsbasert spesialpedagogisk praksis i skole og barnehage.

Senteret ledes av Monica Melby-Lervåg og Øistein Anmarkrud fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet.

Les mer på SpedAims nettssted.

UiA-forsker med i Akademiet for yngre forskere

Professor Tobias Otterbring er tatt opp som nytt medlem i Akademiet for yngre forskere (AYF). Det er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, og en pådriver for nyskapende forskningsformidling. Medlemskapet varer i fire år, og er for forskere under 38 år som har markert seg aktivt innenfor sitt fagfelt. Professor Otterbring er tilknyttet Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved UiA, og forsker på forbrukerpsykologi. 

– Jeg brenner for forskningsformidling og spørsmål om akademisk frihet, så jeg vil jobbe hardt for å fortsette akademiets viktige arbeid med disse sentrale byggesteinene for et velfungerende akademia, sier Otterbring i en pressemelding fra AYF.
Tidligere i sommer fikk Otterbrings forskning stor oppmerksomhet, blant annet av NRK: https://www.nrk.no/sorlandet/ny-forskning-viser-at-vi-blir-mer-attraktive-jo-lenger-vi-er-pa-bar-1.15521778 

UiA-professor i ekspertgruppe om digital læring

Professor Einar Duenger Bøhn er en av seks deltakere i en tverrfaglig gruppe som skal vurdere bruken av digital læringsanalyse i grunnopplæringen. Målet er bedre læring for elever og studenter. Gruppen er nedsatt av regjeringen, og ledes av professor Marte Blikstad-Balas fra Universitetet i Oslo. Les mer i Khrono.

Seunn Smith-Tønnessen i finansieringsutvalg for UH-sektoren

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen er utpekt som medlem av et utvalg som  skal gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge.

Kunnskapsdepartementet informerer om dette i en pressemelding 9. september.

Finansieringen av universiteter og høyskoler har vært en verkebyll i lang tid, der skillet går mellom "de gamle" og "de nye". De "gamle" er da UiO, UiB, NTNU og UiT, med NMBU i en slags assosiert rolle. De "nye" var i første rekke UiS, UiA og Nord universitet, siden er OsloMet og USN hektet på.

Finansieringen er komplisert, men det var først og fremst elementer i den såkalte basis-finansieringen som var stridstema fra starten da de nye universitetene ble godkjent. Da kampgnyet var på sitt sterkeste hevdet de nye universitetene at de fremdeles ble finansiert som høyskoler, mens de gamle sto beinhardt på det som ble oppfattet som høyst urettferdig.

De siste årene har striden ikke vært fullt så skarp i kantene - og nå skal altså et utvalg "med mye innsikt og kompetanse fra forsknings- og høyere utdanningssektoren og annen relevant erfaring knyttet til blant annet arbeidslivets kunnskaps- og kompetansebehov", som Kunnskapsdepartementet skriver - gå gjennom finansieringen fra A til Å.

Les Kunnskapsdepartementets pressemelding, med mandatet for utvalget.

Se også artikkel i KhronoDe skal se på finansiering av universiteter og høgskoler